ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การกรีดยางพารา การกรีดยาง
การกรีดยาง PDF พิมพ์
การกรีดยาง - การกรีดยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2012 เวลา 10:25 น.

การกรีดยาง

         เพื่อให้ได้น้ำยางมากที่สุด ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด ยืดอายุการกรีดให้นานที่สุด และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด มีหลังการกรีดและระบบการกรีดดังนี้

         - ต้นยางที่จะเปิดควรกรีดเมื่อจำนวนต้นยางที่มีขนาดเส้นรอบต้นไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร วัดที่สูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนต้นยางทั้งหมด

         - ใช้ระบบกรีดครึ่งลำต้น วันเว้นวัน หรือครึ่งลำต้น สองวันเว้นวัน

         - เปิดกรีดครึ่งลำต้นที่ระดับความสูง 150 หรือ 120 หรือ 100 เซนติเมตร จากพื้นดิน รอยกรีดทำมุม 30 องศากับแนวระนาบและเอียงจากซ้ายบนลงมาขวาล่าง (การเปิดกรีดหน้าที่ 2 ต้องเปิดกรีดระดับความสูง 150 เซนติเมตร)

         - ติดตะรางรองรับน้ำยาง ห่างจากรอยกรีดด้านหน้าลงมาประมาณ 30 เซนติเมตร และติดลวดรับถ้วยน้ำยางให้ห่างจากรางรองน้ำยางลงมาประมาณ 10 เซนติเมตร ถ้าไม่กรีดยางควรคว่ำถ้วยไว้เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกตกลงไปในถ้วยรับน้ำยาง

         - กรีดให้ลึกใกล้เนื้อไม้มากที่สุด แต่ต้องไม่ถึงเนื้อไม้

         - เปลือกที่กรีดแต่ละครั้งไม่ควรหนาเกิน 2.5 มิลลิเมตร

         - ควรกรีดตอนเช้า ในช่วงเวลา 06.00-08.00 นาฬิกา เพราะทำงานได้สะดวก ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ให้แสงสว่าง ไม่เสี่ยงอันตราย ไม่ลำลายสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

         - ควรกรีดไม่เกิน 500 ต้นต่อคนต่อวัน

         - หมั่นลับมีดกรีดยางให้คมอยู่เสมอ

          - หยุดกรีดในช่วงยางผลัดใบจนถึงใบที่ผลิใบใหม่เป็นใบแก่

ข้อควรปฏิบัติ

         - การเปิดกรีดยางในแหล่งยางปลูกยางใหม่ คนกรีดยางควรได้รับการฝึกอบรมกรีดยางอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ จากหน่วยงานทางราชการเช่น สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวยยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร องค์การสวนยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         - เจ้าของสวนยางไม่ควรรีบร้อนเปิดกรีดยางก่อนกำหนด ในขณะที่ต้นยางกำลังเจริญเติบโต มีขนาดเส้นรอบต้นยางไม่ถึง 50 เซนติเมตร วัดที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน เพราะจะทำให้เกิดผลกระทบในระยะยาว อายุการกรีดยางจะสั้นลงให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ประการสำคัญเมื้อต้นยางแก่ไม่ให้น้ำยาง โค่นต้นยางแล้วจะขายไม้ไม่ได้ราคา

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 กันยายน 2013 เวลา 13:25 น.