ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

สถานการณ์ยางวันที่ 14 กันยายน 2555 PDF พิมพ์
ข่าวล่าสุด - ข่าวล่าสุด
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 11:27 น.

            ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา   ยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน (ไม่อัดก้อน) กิโลกรัมละ  83.85 บาท/กก.  และ  85.55  บาท/กก.   ปรับตัวสูงขึ้นทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน  กิโลกรัมละ 0.61 บาท/กก.  และ 2.22 บาท/กก.  ตามลำดับ  เนื่องจากปัจจัยภายนอกเอื้อต่อตลาดและราคายาง โดยเฉพาะราคาตลาดล่วงหน้าโตเกียวและเซี่ยงไฮ้ปรับตัวสูงขึ้น ตามราคาน้ำมันและตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้นทุกภูมิภาค ขานรับข่าวธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบ 3 (QE 3) เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับที่ประชุมนโยบายยางแห่งชาติ (กนย.) มีมติอนุมัติวงเงิน 30,000 ล้านบาท เพื่อแทรกแซงราคายางแผ่นดิบที่กิโลกรัมละ 100 บาท และยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่กิโลกรัมละ 104 บาท โดยจะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556 นับเป็นปัจจัยทางจิตวิทยา นอกจากนี้ราคายางยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอุปทานยางออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากสภาพอากาศทางภาคใต้ของไทยไม่เอื้อต่อการกรีดยาง