ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

องค์กรเอื้อการเรียนรู้ (Learning Organization) การทำดอกไม้ใบยาง
การทำดอกไม้ใบยาง PDF พิมพ์
ประชาคมอาเซียน - Learning Organization (LO)
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2012 เวลา 15:57 น.

 

การทำดอกไม้ใบยางพารา