ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

องค์กรเอื้อการเรียนรู้ (Learning Organization) KM Inside-Lively Learning Land มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ
KM Inside-Lively Learning Land มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ PDF พิมพ์
ประชาคมอาเซียน - Learning Organization (LO)
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2012 เวลา 18:12 น.

KM Inside-Lively Learning Land มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 25 By Prof.Ikujiro Nnaka