ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

องค์กรเอื้อการเรียนรู้ (Learning Organization) KM/LO เพิ่มประิสิทธิให้กับองค์กร
KM/LO เพิ่มประิสิทธิให้กับองค์กร PDF พิมพ์
ประชาคมอาเซียน - Learning Organization (LO)
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2012 เวลา 11:49 น.

KM/LO เพิ่มประิสิทธิให้กับองค์กร

 

          

 

 

          

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2012 เวลา 13:00 น.