ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การดูแลสวนยางพาราในหน้าแล้ง การป้องกันรอยไหม้จากแสงแดด
การป้องกันรอยไหม้จากแสงแดด PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การดูแลสวนยางพาราในหน้าแล้ง
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 09:54 น.

การป้องกันรอยไหม้จากแสงแดด 

 

เมื่อเข้าฤดูร้อนในสภาพอากาศที่แห้งแล้งจัด ต้นยางที่ปลูกมักจะถูกความร้อนที่เกิดจากแสงแดดเผาไหม้ โดยเฉพาะบริเวณโคนต้นยางตรงรอยติดตาหรือที่เรียกว่าบริเวณเท้าช้างด้านทิศตะวันตกมักแสดงอาการไหม้ แห้ง เปลือกแตก รุกลามขึ้นไปทางด้านบนและขยายบริเวณไปรอบๆต้นจนทำให้ต้นยางแห้งตาย หรือมีเชื้อโรคอื่นๆเข้าทำลายต่อไปได้ เกษตรกรต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการปลูกซ่อมใหม่

 

เกษตรกรควรทำการป้องกันต้นยางที่ปลูกไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการเผาไหม้จากแสงแดดดังนี้

1.การปลูกสร้างสวนยาง ถ้าทำได้ควรวางแนวแถวยางให้หลบแสงแดดตอนบ่ายทางทิศตะวันตก

2.ใช้เศษวัสดุคลุมดินรอบๆต้นยางโดยให้ห่างจากโคนต้นยางประมา 10 เซนติเมตรหรือ 1 ฝ่ามือ เพราะหากคลุมชิดเกินไปจะเป็นเหตุให้ความร้อนที่สะสมใต้วัสดุคลุมถ่ายเทมาสู่ต้นยางมากขึ้น

3.ปลูกพืชคลุมดิน หรือพืชแซมยางเพื่ออาศัยร่มเงาจากพืชแซมช่วยบังแสงได้บางส่วน

4.ช่วงระยะเวลาก่อนเข้าหน้าแล้งควรใช้ปูนขาว 1 ส่วนผสมน้ำ 2 ส่วน แช่หมักทิ้งค้างคืน แล้วนำมาทารอบโคนต้นยางสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตรหรือตั้งแต่บริเวณโคนต้นส่วนที่เป็นสีน้ำตาลสูงขึ้นมาจนถึงส่วนที่เป็นสีน้ำตาลปนเขียว โดยเฉพาะตรงบริเวณรอยแผลที่เกิดขึ้นแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษ