ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ฮวงจุ้ยดีบ้านดีคนมีสุข PDF พิมพ์
KM สำนักงานจังหวัดและส่วนงาน2 - สกย.จ.นครราชสีมา
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 15:05 น.

ฮวงจุ้ยดีบ้านดีคนมีสุข

 

ตามที่ได้ ศึกษา ศาสตร์ฮวงจุ้ย และรวบรวมข้อมูลมาประมาณ ๕-๖ ปี จากหลายอาจารย์ที่ได้เปิดสอนในประเทศไทย มีเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานเพื่อใช้ในการปรับแก้บ้านที่อยู่อาศัย ให้ผู้อยู่อาศัยมีความเป็นอยู่ดี มีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีโชคลาภ มีการงานที่ดีได้นั้น ต้องประกอบด้วย

๑.ดวงชะตา(ยาม วัน เดือน ปี ที่เกิด )จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตถึงร้อยละ ๗๐

๒.ทิศองศาของบ้านโดยวัดจากทิศหลังบ้านและ

๓.สภาพสิ่งแวดล้อม ชัยภูมิ เป็นส่วนประกอบอีกร้อยละ ๓๐

๔.ฤกษ์ยามที่ใช้ในการทำพิธี เช่นฤกษ์ตอกเสาสร้างบ้าน ฤกษ์เข้าบ้าน ฤกษ์เปิดร้านที่จะส่งผลต่อการค้าขายหรือความเป็นอยู่ของเจ้าของบ้าน แต่ในครั้งนี้จะไม่กล่าวถึงเพราะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่แยกออกไป

ศาสตร์แห่งการเลือกที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน หรือคำในภาษาจีน เรียกว่า ศาสตร์ฮวงจุ้ย ได้ถือกำเนิดในแผ่นดินจีนนับพันปีมาแล้ว เป็นการแสวงหาที่อยู่อาศัยเพื่อความสุขสบายของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชีวิต

ที่ยังตื่นอยู่ หรือได้ดับสูญไปจากโลกมนุษย์ไปแล้ว โดยมีรากฐานมาจาก คัมภีร์อี้จิง อันเก่าแก่และยึดถือทฤษฎี “อิม–เอี้ยง”(มืด-สว่าง) เป็นสำคัญ รวมเอาธาตุทั้ง ๕ ซึ่งประกอบด้วย ทอง น้ำ ไม้ ไฟ ดิน ที่มาเป็นตัวส่งเสริมและหักล้างทำลายกัน ในการวิเคราะห์หาความสมดุลของธรรมชาติในการดำรงชีวิตของคนเรา

หลักการสำคัญของ ศาสตร์ฮวงจุ้ย คือ การสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมและมนุษย์ให้เกิดความสมดุล เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต โดยการสังเกตสิ่งแวดล้อมและทิศทางของบ้านโดยย่อๆ ดังนี้

คำว่า “ฮวง” หมายถึง ลม  ลมที่ดีต้องมีอาการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ เมื่อกระทบกายมีความรู้สึกเย็นสบาย หลักการของ ศาสตร์ฮวงจุ้ย มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ ลม เมื่อเข้าไปอยู่ ณ ที่ใดแล้ว ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้สัมผัสกับสถานที่แห่งนั้น มีความรู้สึกเหมือนมีลมเย็นมากระทบผิวกาย หากความรู้สึกที่ได้รับถึง ความซาบซ่า เกิดอาการขนลุกขึ้น จิตใจเปิดโล่ง รู้สึกสบาย แสดงถึงสถานที่แห่งนั้นเหมาะที่จะอยู่อาศัย เพราะสิ่งแรกที่จะได้รับเป็นความสงบสุข สันติและยั่งยืน

ถ้ากายและจิตสัมผัสครั้งแรก มีความรู้สึกร้อน ไม่เกิดความปิติยินดีเมื่อได้เข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้น มีความรู้สึกเกิดความอึดอัด บางครั้งจิตใจว้าวุ่นสับสน เมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นในลักษณะนี้ สถานที่อาคารและบ้านเหล่านั้น ไม่เหมาะที่จะเข้าไปอยู่อาศัย

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปอยู่ จะต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดว่า พื้นที่เดิมมีความเป็นมาอย่างไร สถานที่ อาคารและบ้านมีรูปร่างลักษณะใด ทิศทางหันไปทางทิศใด สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในมีสภาพอย่างไร ประตู อาคาร ประตูบ้าน ห้องนอน ห้องครัว ห้องทำงาน สัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัยหรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นหลักใหญ่ๆ ที่จะเป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น รายละเอียดและเหตุที่เกิดยังมีอีกมากมาย ด้วยเหตุนี้ ลม ที่ดีจึงต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ที่ใด ลม สงบนิ่ง ที่นั้นจะเป็นที่ๆ ตาย เปรียบกับชีวิตของมนุษย์ หากลมหายใจหยุดนิ่ง ชีวิตย่อมมลายสูญสิ้นลาลับจากไป

คำว่า “จุ้ย” หมายถึง น้ำ เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความอิ่มเอิบ เน้นให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติ ที่มีการเกื้อหนุนกันหรือทำลายล้างกัน ชาวจีนมีความเชื่อว่า ใครที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ให้สมดุลตามธรรมชาติได้ ผู้นั้นย่อมได้รับสิ่งที่ดีเหนือกว่าคนอื่น ทำให้ชาวจีน มองน้ำเป็นทรัพย์สินเงินทอง ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

อันที่จริงจุดมุ่งหมายในการยึดถือศาสตร์นี้ คือการขจัดสิ่งเลวร้ายไม่ดีให้ออกไป และรับเอาสิ่งที่ดี มีโชคลาภ เข้ามาแทนที่ ช่วยบรรเทาในสิ่งที่เป็นทุกข์ ช่วยให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนนาน ประสบความสำเร็จในอาชีพ และหน้าที่การงานที่ทำอยู่ ทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคง มั่งคั่ง ชีวิตสมรสราบรื่น

ประการสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เป็นการไขข้อข้องใจ หรือสิ่งที่สงสัย ให้เห็นคุณค่าของศาสตร์นี้ มีความเข้าใจถูกต้อง ไม่ใช่มองเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ เป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ เป็นสิ่งเร้นลับ ยากที่จะเรียนรู้หรือทำความเข้าใจ จะได้ก้าวเข้ามาสู่หนทางที่ถูกต้องของศาสตร์นี้ต่อไป

การเลือกบ้านที่อยู่อาศัยไม่ให้ปะทะ(ชง)กับนักษัตรปีเกิด

๑.      ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีชวด ไม่ว่าปี พ.ศ.ใดๆ ห้ามปลูกบ้านที่หลังอิงทิศใต้ ในตำแหน่งองศาเข็มทิศ

๑๗๒.๖-๑๘๗.๕ องศา เพราะทิศดังกล่าวเป็นทิศปะทะ(ชง)กับบุคคลที่เกิดในปีชวด ดังนั้นจึงเป็นทิศต้องห้าม ผู้ที่อยู่บ้านในทิศดังกล่าวมักร้อนเนื้อร้อนใจอยู่ไม่สุข อยู่ไม่ติดบ้าน มีน้อยรายมากที่ไม่มีอาการดังกล่าว ดังนั้นบุคคลที่เกิดในปีชวด จึงควรหลีกเลี่ยงการปลูกบ้านหรือหาซื้อบ้านในทิศดังกล่าว

๒.      ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีฉลู ไม่ว่าปี พ.ศ.ใดๆ ห้ามปลูกบ้านที่หลังอิงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในตำแหน่ง

องศาเข็มทิศ ๒๐๒.๖-๒๑๗.๕ องศา เพราะทิศดังกล่าวเป็นทิศปะทะ(ชง)กับบุคคลที่เกิดในปีฉลู ท่านที่จะเลือกซื้อบ้านที่เป็นบุคคลที่เกิดปีฉลู ควรจะระวังบ้านที่หลังอิงทิศดังกล่าว

๓.      ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีขาล ไม่ว่าปี พ.ศ.ใดๆ ห้ามปลูกบ้านที่หลังอิงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในตำแหน่ง

องศาเข็มทิศ ๒๓๒.๖-๒๔๗.๕ องศา เพราะทิศทางดังกล่าวเป็นทิศปะทะ(ชง)กับบุคคลที่เกิดในปีชาล บุคคลที่เกิดปีดังกล่าว จึงควรที่จะระมัดระวังบ้านที่อิงทิศดังกล่าวด้วย ควรหลีกเลี่ยงการหาซื้อบ้านในทิศดังกล่าว

๔.     ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีเถาะ ไม่ว่าปี พ.ศ.ใดๆ ห้ามปลูกบ้านที่หลังอิงทิศตะวันตก ในตำแหน่งองศา

เข็มทิศที่ ๒๖๒.๖-๒๗๗๗.๕ องศา เพราะทิศทางดังกล่าวเป็นทิศปะทะ(ชง)กับบุคคลที่เกิดในปีเถาะ ดังนั้นจึงควรระวังในการเลือกซื้อบ้านหรือปลูกบ้านอยู่อาศัย จึงควรหลีกเลี่ยงบ้านที่หลังอิงทิศดังกล่าว

๕.     ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีมะโรง ไม่ว่าปี พ.ศ.ใดๆ ห้ามปลูกบ้านที่หลังอิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ใน

ตำแหน่งองศาเข็มทิศ ๒๙๒.๖-๓๐๗.๕ องศา เพราะทิศทางดังกล่าวเป็นทิศปะทะ(ชง)กับบุคคลที่เกิดในปีมะโรง ดังนั้นบุคคลที่เกิดในปีมะโรง จึงควรหลีกเลี่ยงอย่าปลูกบ้านหรือซื้อบ้านที่หลังอิงทิศดังกล่าว

๖.      ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีมะเส็ง ไม่ว่าปี พ.ศ.ใดๆ ห้ามปลูกบ้านที่หลังอิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือใน

ตำแหน่งองศาเข็มทิศ๓๒๒.๖-๓๓๗.๕ องศา เพราะทิศดังกล่าวเป็นทิศปะทะ(ชง)กับบุคคลที่เกิดในปีมะเส็ง ดังนั้นบุคคลที่เกิดปีมะเส็ง ก่อนที่ท่านจะเลือกปลูกบ้านหรือเลือกซื้อบ้านที่หลังอิงทิศดังกล่าวควรต้องระวังให้มาก

๗.     ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีมะเมีย ไม่ว่า พ.ศ.ใดๆ ห้ามปลูกบ้านที่หลังอิงทิศเหนือ ในตำแหน่งองศาเข็ม

ทิศ ๓๕๒.๖-๐๗.๕ องศา เพราะทิศดังกล่าวเป็นทิศปะทะ(ชง)กับบุคคลที่เกิดในปีมะเมีย ดังนั้นท่านที่เกิดในปีมะเมีย ก่อนที่ท่านจะปลูกบ้านหรือซื้อบ้าน ท่านต้องตรวจสอบดูก่อนว่า บ้านที่จะปลูกหรือซื้อนั้น หลังอิงทิศดังกล่าวหรือไม่ ควรหลีกเลี่ยง

๘.     ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีมะแม ไม่ว่าปี พ.ศ.ใดๆ ห้ามปลูกบ้านที่หลังอิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ใน

ตำแหน่งองศาเข็มทิศ ๒๒.๖-๓๗.๕ องศา เพราะทิศดังกล่าวเป็นทิศปะทะ(ชง)กับบุคคลที่เกิดในปีมะแม ดังนั้นบุคคลที่เกิดในปีมะแม จึงควรระวังทิศดังกล่าว และหลีกเลี่ยงการปลูกบ้านหรือซื้อบ้านที่หลังอิงทิศดังกล่าว

๙.      ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีวอก ไม่ว่าปี พ.ศ.ใดๆ ห้ามปลูกบ้านที่หลังอิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ใน

ตำแหน่งองศาเข็มทิศ ๕๒.๖-๖๗.๕ องศา เพราะทิศดังกล่าวเป็นทิศปะทะ(ชง)กับบุคคลที่เกิดในปีวอก ดังนั้นบุคคลที่เกิดในปีวอก จึงควรหลีกเลี่ยงซื้อบ้านหรือปลูกบ้านหลังอิงทิศดังกล่าว

    ๑๐.ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีระกา ไม่ว่าปี พ.ศ.ใดๆ ห้ามปลูกบ้านที่หลังอิงทิศตะวันออก ในตำแหน่ง

องศาเข็มทิศ ๘๒.๖-๙๗.๕ องศา เพราะทิศดังกล่าวเป็นทิศปะทะ(ชง)กับบุคคลที่เกิดในปีระกา ดังนั้นบุคคลที่เกิดในปีระกา ก่อนที่จะปลูกบ้านหรือเลือกซื้อบ้าน จึงควรระวังบ้านที่หลังอิงทิศดังกล่าว

    ๑๑.ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีจอ ไม่ว่าปี พ.ศ.ใดๆ ห้ามปลูกบ้านที่หลังอิงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในตำแหน่งองศาเข็มทิศ ๑๑๒.๖-๑๒๗.๕ องศา เพราะทิศดังกล่าวเป็นทิศปะทะ(ชง)กับบุคคลที่เกิดในปีจอ ดังนั้นบุคคลที่เกิดในปีจอ ก่อนที่ท่านจะปลูกบ้านหรือซื้อบ้าน ควรหลีกเลี่ยงบ้านที่หลังอิงทิศดังกล่าว

    ๑๒.ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีกุล ไม่ว่าปี พ.ศ.ใดๆ ห้ามปลูกบ้านที่หลังอิงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในตำแหน่งองศาเข็มทิศ ๑๔๒.๖-๑๕๗.๕ องศา เพราะทิศดังกล่าวเป็นทิศปะทะ(ชง)กับบุคคลที่เกิดในปีกุล ดังนั้นบุคคลที่เกิดในปีกุล ดังนั้นก่อนซื้อหาหรือปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัยเอง จึงต้องระวังและหลีกเลี่ยงบ้านที่หลังอิงทิศดังกล่าว

            ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นการเลือกที่จะหลีกเลี่ยงบ้านที่จะปลูกสร้างหรือจะซื้อ เพื่ออยู่อาศัยที่ไม่ให้ปะทะ(ชง)กับนักษัตรปีเกิดของบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือผู้อยู่อาศัย ยังมีเรื่องแปลกๆ อีกว่าบ้านหลังที่ปะทะ(ชง)กับเจ้าของ ไม่ว่าบ้านที่อยู่อาศัยเอง หรือบ้านที่ซื้อเอาไว้เพื่อเก็งกำไร ส่วนมากมักส่งผลกระทบในทางร้ายแก่เจ้าของบ้านได้เช่นเดียวกัน อย่างน้อยทำให้การซื้อขายต้องขาดทุนหรือกำไรได้ไม่คุ้มกับการลงทุนไป ดังนั้นหลังดังกล่าว จึงมีความสำคัญส่วนหนึ่ง ที่ท่านผู้สนใจในศาสตรฮวงจุ้ยต้องศึกษาอย่างจริงจัง

การเลือกที่อยู่อาศัย

สภาพสังคมของชีวิตจะดำเนินเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลักการในศาสตร์ฮวงจุ้ย เกี่ยวกับการเลือกที่อยู่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผลอันยิ่งใหญ่ สังคมในเมืองถึงแม้ไม่มีภูเขาหรือเนินดิน ไม่มีสายน้ำ ลำธาร ให้เห็นเหมือนในชนบท ป่าเขา แต่ทฤษฎี สายน้ำ ภูเขา ตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเมืองอย่างได้ผล

ตึกที่สร้างสูงๆ จะเป็นสัญลักษณ์แทนภูเขา ถนนหนทาง สะพาน ทางรถยนต์ ตลอดจนทางด่วน เป็นสัญลักษณ์แทนสายน้ำที่ไหลผ่าน สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวแทน ทั้งในด้านดี และด้านร้าย เมื่อเข้ามาสัมพันธ์กับบ้านทั่อยู่อาศัย สถานที่ประกอบการ ตลอดไปถึงการดำเนินชีวิตของคนเรา

 

บ้านพักอาศัยที่มีหลายๆ ชั้น( ดอนโด / อพาร์ทเมนต์ )

            อาคารแต่ละชั้น จะสัมพันธ์กับธาตุทั้ง ๕ ธาตุ(เบญจธาตุ)ของบุคคลในแต่ละปีเกิด ในการลำดับชั้นต่างๆ ของอาคาร จะกำหนดชั้นตามแผนภูมิ “เหอถู” ซึ่งเป็นการจัดตามลำดับของสวรรค์กับโลก

            น้ำ ทิศเหนือ มีเลข ๑ สวรรค์       จะประกบคู่กับเลข ๖ ของโลก

            ไฟ ทิศใต้     มีเลข ๒ ของโลก     จะประกบคู่กับเลข ๗ ของสวรรค์

            ไม้ ทิศตะวันออก มีเลข ๓ สวรรค์ จะประกบคู่กับเลข ๘ ของโลก

            ทอง ทิศตะวันตก มีเลข ๔ ของโลก จะประกบกับเลข ๙ ของสวรรค์

            ดิน จุดกลาง มีเลข ๕ ของสวรรค์ จะประกบคู่กับเลข ๑๐ ของโลก

            ความแตกต่างของสวรรค์กับโลก ถูกจำแนกออกเป็น พระอาทิตย์กับพระจันทร์ เปรียบเหมือนความสว่างกับความมืด กำเนิดเป็นทฤษฎี พลังอิม พลังเอี้ยง ซึ่งถูกประดิษฐ์คิดค้นเขียนเป็นเส้น “ฉักกะลักษณ”(เครื่องแสดงสิ่งละหกเส้น ที่มาผสมกันตาม พลังอิม-พลังเอี้ยง) ผู้สนใจหาดูได้จากพยากรณ์ในศาสตร์ระบบอี้จิง เป็นศาสตร์อีกระบบหนึ่ง

ลำดับเลขอาคารของชั้นแต่ละชั้นมีดังนี้

            ทิศเหนือ ธาตุ น้ำ

            ชั้นที่เหมาะสมกับคนธาตุน้ำ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๖ หรือชั้นที่มีเลขท้ายลงด้วยเลข ๑ กับ ๖

            ทิศใต้ ธาตุ ไฟ

            ชั้นที่เหมาะสมกับคนธาตุไฟ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๗ หรือชั้นที่มีเลขท้ายลงด้วยเลข ๒ กับ ๗

            ทิศตะวันออก ธาตุ ไม้

            ชั้นที่เหมาะสมกับคนธาตุไม้ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๘ หรือชั้นที่มีเลขท้ายลงด้วยเลข ๓ กับ ๘

            ทิศตะวันตก ธาตุทอง

            ชั้นที่เหมาะสมกับคนธาตุทอง ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๙ หรือชั้นที่มีเลขท้ายลงด้วยเลข ๔ กับ ๙

            ศูนย์กลาง ธาตุ ดิน

            ชั้นที่เหมาะสมกับคนธาตุดิน ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๑๐ หรือชั้นที่มีเลขท้ายลงด้วยเลข ๕ กับ ๐

  

ลักษณะมุมต่างๆ ภายในบ้าน  ที่จะกำหนดว่าเป็นตำแหน่งของห้องใช้งานทางด้านอะไร

ประตูรูปหงส์

มุมอุปถัมภ์                                              มุมอาชีพ                                    มุมความรู้

รูปมังกรเขียว                                           ดอกไม้สีฟ้า                                 รูปภูเขายอดแหลม

ดอกไม้สีขาว,สีฟ้า                                                                         ดอกไม้สีฟ้า,สีเขียว

 

มุมบุตร                                                                                                   มุมสุขภาพ

รูปภูเขา,รูปไข่                                                                                          รูปภูเขายอดเหลี่ยม

ดอกไม้สีขาว                                                                                           ดอกไม้สีเขียว

 

มุมสมรส                                                                                     มุมร่ำรวย

รูปเต่า                                                                                                    รูปเสือขาว

รูปมังกร                                      มุมชื่อเสียง                                  รูปภูเขายอดมน

ดอกไม้สีขาว,สีแดง                                   รูปเต่า,ดอกไม้สีแดง                      ดอกไม้สีเขียว,สีแดง

 

ห้องต่างๆ ภายในบ้าน หากเรายืนหันหน้าออกไปทางหน้าบ้าน ทางขวามือ จะเป็นมุมความรู้ มุมที่อยู่ตรงข้ามกันเป็นมุมสมรสหรือมุมความรัก ผู้เป็นสามีภรรยาควรตั้งเตียงนอนในมุมนี้ อาจจะเสริมด้วยรูปภาพของ รูปเต่าดำ รูปภาพภูเขายอดกลม รูปเต่าหมายถึงความรักยืนยาวตลอดไปเหมือนอายุเต่าที่ยาวนาน ภูเขายอดกลมหมายถึงธาตุน้ำ แทนการเงิน  คนเราจะมีรักที่ยั่งยืนจะมีองค์ประกอบและปัจจัยหลายๆ อย่าง เงินก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งด้วย การดูมุมต่างๆ การใช้ดอกไม้สีอะไรและจะติดรูปต่างๆ ดูได้จากผังที่กำหนดไว้แล้ว

ประตูของบ้านมีความสำคัญมาก เป็นที่ถ่ายเทของพลังซี่ ที่เข้ามาในบ้าน หากประตูบ้านหันไม่ถูกกับรหัสของเจ้าของบ้าน จะมีผลทำให้การดำเนินชีวิตไม่ราบรื่น

๑.ประตูรั้ว ประตูบ้านหน้า-หลัง ไม่ควรอยู่ตรงในแนวเดียวกัน ถ้าตรงแล้วพลังซีจะไหลเข้าออกเร็วมาก จะทำให้ธุรกิจการงานไม่ดี การเงินเสียหาย มีการทะเลาะวิวาท มีปากเสียงกันในครอบครัว ประตูทางเข้าออกเปรียบเสมือนทางเข้าของเงินทอง ประตูควรเปิดให้กว้าง ทางเดินทำให้กว้าง ประตูรั้วควรสร้างให้โปร่งอย่าสร้างทึบเพราะจะทำให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายเหมือนถูกขัง

๒.บันไดในบ้านมีความสำคัญในระดับหนึ่งเช่นกัน หากสร้างบันไดถูกที่ถูกทางแล้วจะส่งผลให้มีการงานการเงิน โชคลาภเข้ามาทำให้ร่ำรวยได้ บันไดในบ้านห้ามหันออกไปทางหน้าบ้านตรงกับประตูบ้าน คือเมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไปจะต้องไม่เดินขึ้นบันไดทันที วิธีแก้โดยสร้างฉากมาบังไม่ให้เห็นโดยตรง

๓.บ้านใดที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่หลังบ้านจะดี เปรียบเหมือนมีภูเขาอยู่ด้านหลัง หมายถึง มีผู้ช่วย ผู้ปกป้องคุ้มครอง หลังบ้าน-หน้าบ้าน ห้ามปลูก มะละกอ ต้นไทร ต้นโพธิ์ ลั่นทม จำปา น้ำเต้า ไผ่น้ำเต้า หรือต้นไม้ที่มีอักษรต้องห้ามของวันเกิดของเจ้าบ้าน ต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าบ้านไม่ดีไม่เป็นมงคล

๔.บ้านที่ถูกลูกศรพุ่งเข้าหา บ้านที่ถูกทางถนนพุ่งชน บ้านที่ปลูกในที่ดินสามเหลี่ยมชายธง บ้านอยู่ที่ทางสามแพร่ง ทำการค้าจะไม่เจริญ อาจจะถูกโกง แก้โดยปลูกต้นไผ่บังหน้าบ้าน หรือต้นไม้อื่นๆ ก็ได้ยกเว้นไม้ที่กล่าวในข้อ 3

๕.บ้านที่มีเสาโทรเลข เสาไฟฟ้า ตรงกับหน้าบ้านไม่ดีเป็นอัปมงคล ทำให้สุขภาพไม่ค่อยดี ธุรกิจการค้าถูกโกงหรือบริหารแล้วขาดทุน

๖.ถนนหรือทางเข้าบ้าน ทางเข้าบ้าน หมู่บ้าน อาคาร หากสร้างให้ตรงเกินไป จะทำให้เกินเงินไม่อยู่มีเรื่องให้มีการใช้เงินบ่อย แก้โดยให้ทำลูกระนาดมาลดกระแส เป็นช่วงเพื่อลดกระแสพลังที่ไปมาเร็ว

๗.ตัวตึกหรือหลังคาของสถานที่ต่างๆ สามารถแยกตามธาตุได้ เช่น หลังคาที่แบนราบเป็นธาตุดิน หลังคาที่แหลมเป็นธาตุไฟ หลังคาที่เป็นรูปแปลกๆ เป็นธาตุน้ำ หลังคาแคบสูงเป็นธาตุไม้ หลังคารูปทรงกลมเป็นธาตุทอง

๘.ทำเลบ้านและที่ดิน หากทั้งหน้าบ้าน หลังบ้าน ข้างบ้าน มีถนนหรือซอยตัดผ่านจะไม่เป็นมงคล จะเจอโจรกรรมบ่อย ธุรกิจล้มเหลว แก้ไขโดยให้ปลูกต้นไม้พุ่มทั้งสามด้านเพื่อลดกระแสพลังร้ายที่มาปะทะ

๙.บ้านที่มีถนนโอบอ้อม เหมือนน้ำโอบจะดีจะทำการค้าขึ้นร่ำรวย  ส่วนบ้านที่มีกองขยะ หรือกองหินกองทรายอยู่หน้าบ้านจะไม่ค่อยดี จะทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับตา มดลูก แก้โดยปลูกไม้พุ่มบัง หรือทำความสะอาดให้เรียบร้อย

๑๐.บ้านที่อยู่ตรงข้ามวัดหรือมองเห็นวัด สุสาน โบสถ์ เมรุเผาศพ ธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จ ภานบ้านจะมีปัญหาในเรื่องชู้สาว ลงเอยด้วยการหย่าร้าง หรือพลัดพราก

๑๑.ห้องน้ำภายในบ้านเปรียบเสมือนที่ไม่ดีที่อยู่ในบ้านเพราะเป็นห้องที่ใช้ชำระล้างสิ่งต่างๆ จึงไม่ควรสร้างไว้หน้าบ้านหรือกลางบ้าน ควรสร้างไว้หลังบ้านในทิศที่เหมาะสม ประตูห้องน้ำ ไม่ควรตรงกับประตูห้องนอนและเตียงนอน

๑๒.ห้องครัว ไม่ควรไว้หน้าบ้านจะเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของบ้าน ควรไว้ด้านหลังบ้าน เพราะในครัวจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น เตาไฟ ของแหลมคม ไม่ควรไว้หน้าบ้านจะเป็นตัวตัดโชคลาภ ห้องน้ำธาตุน้ำและห้องครัวธาตุไฟไม่ควรอยู่ติดกัน ธาตุไฟกับธาตุน้ำเป็นศัตรูกัน ทำให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นสุข หากติดกันให้แก้โดยใช้สีเขียวมาทากั้นกลาง

๑๓.การวางเตียงในห้องนอนให้ถูกวิธี เตียงนอนต้องวางอย่าให้ตรงประตู อย่าวางใต้คาน เพราะจะทำให้เครียดและเป็นอัมพาตได้

ลักษณะของบ้านและองค์ประกอบที่ดี-ไม่ดี พอสรุปโดยรวมๆ มีดังนี้

-           ประตูห้องนอนตรงกับเตียงนอน ไม่ดี จะนอนหลับไม่สนิท สุขภาพไม่ดี

-           ประตูใหญ่ตรงประตูห้องน้ำ ไม่ดี จะทำให้การเงินมีปัญหา สุขภาพไม่ดี

-           ห้องนอนตรงกับประตูห้องน้ำ ไม่ดี จะเกิดโรคภัย ธุรกิจมีปัญหา

-           ประตูใหญ่ตรงกับประตูห้องนอน ไม่ดี จะเก็บเงินไม่อยู่ มีปากเสียง

-           ประตูรั้วบ้านฝั่งตรงข้ามใหญ่กว่าบ้านเราไม่ดี จะแย่งลาภได้

-           ประตูในบ้านตรงกันหลายบาน ตรงกับเตาไฟ จะทำให้ร้อนเงิน มีปากเสียง

-           ประตูห้องนอนห้ามตรงกับบันได โชคลาภจะไหลออก

-           ประตูห้องส้วมตรงกับเตียงนอนไม่ดี จะมีปัญหาสุขภาพ การเงิน

-           ประตูห้องนอนตรงกับประตูห้องครัว จะมีปากเสียง เก็บเงินไม่อยู่

-           ประตูอยู่ตรงกลาง มุมอาชีพดี

-            ประตูห้องนอนที่ตรงกัน จะปะทะกัน เปรียบเหมือนเป็นศัตรูกัน

-           บันไดตรงกับประตูบ้าน ไม่ดี

-           บันไดตรงห้องน้ำ ไม่ดี

-           บันไดอยู่กลางบ้านตรงประตูเข้าออก ไม่ดี

-           บ้านมีสองบันได ไม่ดี

-           บ้านรูปทรงตัว H ลักษณะบ้านที่เว้าแหว่ง จะเสียทรัพย์ เสียชื่อเสียง

-           บ้านเว้าแหว่งรูปทรงกากบาด หมายถึงเจ็บป่วย ความตาย

-           บ้านที่มีรูปทรงแปลกๆ ผิดไปจากบ้านปกติ เฉียงเอียงเว้าแหว่ง ไม่ดี

-           บ้านที่มีคนพักอาศัยมาก จะทำให้คนในบ้านอบอุ่น

-           บ้านตรงกลางสูง ถูกต้องตามตำรา ดี

-           หน้าบ้านมีลานกว้าง เป็น ฮวงจุ้ยที่ดี

-           บ้านที่ถูกถนนหนทางทิ่มแทง ไม่ดี ต้องแก้ไข

-           บ้านรูปสามเหลี่ยม เรียกว่า ถังขยะ ธุรกิจเจ๊ง เจ็บป่วย

-           บ้านที่แตกร้าว คนบ้านมีปากเสียง

-           บ้านที่อยู่ตรงข้ามโบสถ์ ที่จะมีแต่ความเสื่อมเสีย มีเรื่องชู้สาว

-           บ้านรูปแปดเหลี่ยมดี แทนสวรรค์

-           หน้าบ้านมีเหลี่ยมตึก หน้าจั่วทิ่มแทง ไม่ดี

-           บ้านอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง อันตรายไม่ดี

-           บ้านอยู่ตรงข้ามโรงไฟฟ้า ไม่ดี

-           บ้านติดโรงพยาบาลไม่ดี สุขภาพย่ำแย่

-           บ้านใหญ่โต มีคนอยู่น้อย ไม่ดี

-           บ้านที่อยู่ระหว่างช่องว่างของตึกสูง เรียกว่าลมพิฆาต ไม่ดี

-           บ้านด้านหนึ่งมีปล่องควัน ปล่องควันเปรียบเหมือนก้านธูปไหว้คนตาย ไม่ดี

-           บ้านที่มีต้นไผ่ล้อมรอบบ้าน จะร่ำรวย

-           บ้านที่ถูกทางน้ำ ถนน บันได ทิ่มแทง ไม่ดี

-           บ้านสูงต่ำ เล่นระดับ ไม่ดี

-           บ้านที่มีห้องใต้ดินอยู่กลางบ้าน ไม่ดี

-           บ้านที่มีเพดานเฉียง ไม่ดี

-           บ้านที่มีคานไม่เสมอกัน ไม่ดี

-           บ้านสร้างคล้ายรูปตัวยู ไม่ดี

-           เตียงนอนห้ามตั้งบนเตาไฟ ทำให้คนนอนสุขภาพไม่ดี

-           เตียงนอนห้ามอยู่ใต้บันได คนจะสุขภาพไม่ดี

-           การตั้งเตียงนอนเป็นมุมทะแยง ไม่ดี จะเจ็บป่วย

-           ห้องนอนติดกับห้องครัว ไม่ดี

-           ห้องนอนไม่ควรอยู่ในห้องใต้ดิน

-           ห้องนอนของคนชรา ควรอยู่ชั้นล่าง

-           ด้านหัวนอนของเตียงและปลายเท้า ห้ามติดตั้งกระจก

-           ห้ามนอนเอาเท้าหันไปทางประตู

-           หิ้งลอย ตู้ลอย ไม่ควรอยู่บนหัวนอน จะทำให้เครียด เกิดโรคทางสมอง

-           สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรตั้งตรงบันไดหรือใต้บันได ไม่เป็นมงคล

-           ห้องน้ำอยู่บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่เป็นมงคล

-           เจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควรวางในตำแหน่งที่ดี สว่าง

-           การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ห้ามตั้งพิงห้องน้ำ ไม่เป็นมงคล

-           ห้องนอนไม่ควรตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากเป็นโสดไม่เป็นไร ถ้ามีคู่แล้วห้าม

-           เตียงนอนอยู่บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ดี ไม่เป็นมงคล

-           สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บนห้องน้ำ ไม่บังควร

-           สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ห้ามตั้งใต้อยู่คาน รวมทั้งคนด้วยห้ามอยู่ใต้คาน

-           บ่อน้ำอยู่หน้าบ้าน ดี ทำให้ร่ำรวยได้

-           บ่อน้ำไม่ควรเป็นที่ทิ้งขยะ ไม่ดี

-           บ่อน้ำอยู่หลังบ้าน หรือหลังเตียงนอน ไม่ดี

-           คานอยู่หน้าประตู ไม่ดี จะส่งพลังกดทับจะทำให้การเงินการงานไม่คล่อง

-           คานต่ำ เพดานต่ำ ทำให้พลังชี่(เงิน) เข้าบ้านไม่สะดวก

-           คานห้ามอยู่บนหัวนอน จะเป็นมะเร็งในสมอง เส้นโลหิตในสมองแตกได้

-           คานทับเตาไฟ จะทำให้เงินขาดมือ

-           ห้องน้ำอยู่บนประตูใหญ่ไม่ดี ทำให้การเงินไม่ไหลเข้า

-           ห้องน้ำอยู่เหนือเตาไฟ ไม่ดี

-           ห้องน้ำอยู่เหนือห้องอาหาร ไม่ดี

-           ด้านหลังของเตียงนอนเป็นห้องน้ำไม่ดี

-           ห้องนอนอยู่ใต้ห้องน้ำ จะเจ็บป่วย

-           ห้องน้ำอยู่กลางบ้านไม่ดี

-           เครื่องซักผ้าอยู่ตรงกับเตาไฟ ไม่ดี

-           เตาไฟอยู่ตรงกับประตู เท่ากับชักนำเพื่อนมากินแล้วจากไป จะจน ไม่ดี

-           เตาแก๊ส ห้ามตั้งติดกับก๊อกน้ำหรืออ่างล้างชาม ไม่ดี

-           หน้าบ้านมีกองขยะ หรือมีสิ่งของรกๆ ไม่ดี

-           ห้องนั่งเล่นรูปสามเหลี่ยม ไม่ดี

-           มีท่อระบายน้ำอยู่หน้าบ้าน ไม่ดี

-           หน้าบ้านมีเสาไฟฟ้า รูปร่างเหมือนไม้กางเขน แทนความตายไม่ดี

-           มีแม่น้ำไหลผ่านหน้าบ้าน จะร่ำรวย

-           หลังบ้านมีบ่อน้ำตรงกับเตาไฟ ไม่ดี

-           ห้องนั่งเล่นเป็นหลุม เป็นแอ่งกระทะ ไม่ดี

-           ตู้เย็นตั้งตรงกับเตาไฟ ไม่ดี

-           การตั้งโต๊ะทำงาน ควรตั้งในมุมทรัพย์ และด้านหลังพิงฝาผนัง

พื้นที่ดีและเสียตามศาสตร์ฮวงจุ้ย

-           พื้นที่ ที่เป็นทำเลที่ดี จะนำโชคลาภมาให้ จะต้องมีส่วนประกอบทางด้านขวาต้องเป็นเสือขาว ทางด้านซ้ายต้องเป็นมังกรเขียว (โดยยืนหันหน้าออกไปทางถนน)

-           พื้นที่ต้องแสดง พลังเอี้ยง-พลังอิม ได้ชัดเจน เช่น พื้นที่ที่ยกตัวสูงขึ้นโดยฉับพลันจะเป็นพลังเอี้ยง พื้นที่ที่ไม่ราบเรียบเป็นลูกคลื่นเล็กน้อยเป็นพลังอิม พื้นที่มีลักษณะเอี้ยงปรากฏเป็นที่ตั้งที่ดีมีโชคลาภ และเป็นที่ที่มีลักษณะพลังอิมปรากฏอยู่ด้วย

-           พื้นที่ ที่มีหญ้าเจริญงอกงามเป็นสีเขียว ไม่เป็นจุดขาวเหลือ หรือเป็นจุดขาวกระจายในพื้นที่ จะเป็นพื้นที่มีพลังชีวิต

-           สายน้ำ ที่ไหลคดเคี้ยววกวน จะนำมาซึ่งความสำเร็จอันดีงาม

-           พื้นที่ ด้านหลังต้องมีความมั่นคง ข้างหน้าต้องเคลื่อนไหว

-           ก้อนหินที่มีรูปร่างประหลาดพิกลจะนำมาซึ่งความสูญเสียและผิดศีลธรรมอันดีงาม

-           ก้อนหินใหญ่และก้อนหินที่ถูกน้ำเซอะจนหมดเหลี่ยมและเลื่อนลอยไม่เป็นระเบียบ จะประสบความอับอายและโชคร้าย เว้นเสียแต่จะถูกบดบังด้วยพุ่มไม้ จึงจะอำนวยผลที่ดีให้

-           พื้นที่ ที่เป็นระดับเดียวกันหรือราบเรียบเสมอกันไปตลอด หรือลาดชันเพียงอย่างเดียว โดยไร้ซึ่ง มังกรเขียว เสือขาว  พื้นที่นั้นๆ ไม่ใช่ที่ตั้งที่ดี

-           พื้นที่ ที่มีลักษณะพลังเอี้ยง ๓/๕ และมีลักษณะพลังอิม ๒/๕ หากมีลักษณะพลังอิม(มืด) มากกว่าพลังเอี้ยง(สว่าง) อิทธิพลที่ร้ายจะเข้ามาขัดขวางอิทธิพลรูปทรงหรือโครงสร้างที่ดีของธรรมชาติให้เสื่อมเสียไปได้

-           พื้นที่ ที่มีพลังของชีวิตอยู่มากมาย และมีเนินเขามาโอบล้อมจะอันเป็นการรักษาพลังชีวิตให้คงอยู่ไว้ แต่ถ้าหากมีทางน้ำพุ่งตรงออกไป และไหลไปอย่างรวดเร็ว จะทำให้เสียพลังชีวิตเป้าหมายและประโยชน์ที่ต้องการที่ต้องเสียไป

-           เนินเขาหรือภูเขา ทอดแนวเป็นเส้นตรง มีลักษณะหยาบและขรุขระมากเกินไป จะมีพลังที่ไม่ดี

-           แนวสันเขาหลายแนว ทอดมาเป็นเส้นตรง เป็นโครงสร้างที่ไม่ดี แต่ทอดผ่านด้านหน้าของพื้นที่ไปเป็นเส้นตรงเป็นเหตุทำให้เกิดพลังธรรมชาติที่อันตรายขึ้น โชคลาภ ความสุขของตนและลูกหลานต้องพินาศหมดสิ้นไป

-           แม่น้ำ ลำคลอง ที่มีลักษณะทอดยาวเป็นเส้นตรง จะก่อให้เกิดโทษมากกว่าให้คุณ เป็นเหตุทำให้ทรัพย์สมบัติไหลออกและกระจัดกระจายศูยหายดุจสายน้ำ

หลักแห่งพื้นที่ ตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเลือกบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน และเรื่องที่เกี่ยวกับดิน หลักการเหล่านี้ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง การตีความหรือการวิเคราะห์ความหมายไม่ใช่ตีตามตัวอักษรที่ปราชญ์โบราณได้ให้ไว้ต้องรู้จักหลักการพื้นฐานเหล่านี้มาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมพื้นที่ วัตถุ สิ่งของต่างๆ ที่มาสัมพันธ์ สนับสนุน ส่งเสริม หรือหักล้าง พิฆาต ทำลายต่อกัน

ผู้ที่จะศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ย ให้มีความเข้าใจให้ดี ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรอบ ช่างสังเกต รู้จักพินิจพิจารณา ไม่มองข้ามผ่านในรายละเอียด หรือละเลยในสิ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยๆ สถานทีอยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หากมองในภาพรวมแล้วไม่มีสิ่งใดผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ย แต่รายละเอียดหรือสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเงามืด หากขาดความรอบคอบ ผลที่ตามมาอาจเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงใหญ่หลวงขึ้นได้

มาตร้ายต่างๆ ที่ควรป้องกันและหลีกเลี่ยง ของ ศาสตร์ฮวงจุ้ย

๑.      เสาหน้าบ้าน บ้านหรืออาคาร มีเสาสูงตั้งประจันหน้า จะเกิดเคราะห์ร้าย ถึงขั้นบาดเจ็บเลือดตกยางออก หรือเกิดกรณีพิพาทกันขึ้นได้ง่าย

๒.      ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หรือเล็ก หันด้านที่เป็นสันเหลี่ยมออกมาสู่ บ้าน อาคาร ที่อยู่ตรงกันข้าม ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยง่าย หรือมีอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆเกิดขึ้นเป็นประจำ

๓.      วัตถุของมีคม ด้านนอกประตูทางเข้าหรือหน้าต่าง มีของแหลมพุ่งชนเข้าไส่ เช่น ยอดหลังคาที่เป็นมุมแหลม มุมตึก มุมกำแพง สิ่งของที่มีลักษณะสามเหลี่ยม หรือที่เรียกว่า ศรลึกลับ ส่งผลให้บาดเจ็บ เลือดตกยางออก สมาชิกในบ้านเจ็บป่วย หาความสงบสุขไม่ได้

๔.     ศาสนสถาน บ้านหรืออาคาร ไม่ว่าจะเป็น ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง ถ้าตรงกับศาลเจ้า โบสถ์ สุเหร่า ส่งผลให้กิจการที่ทำอยู่มีอุปสรรคล่าช้า คนในบ้านมักมีเรื่องเสียหายในด้านกามารมณ์

๕.     ป่าช้า บ้านที่อยู่ตรงข้ามกับป่าช้า หาความสงบสุขได้ยาก มักเกิดอาเพศหรือเจ็บป่วยด้วยอาการประหลาด หาสาเหตุไม่พบ

๖.      สถานที่ราชการ สถานที่ราชการเช่น สถานีตำรวจ คุก ศาล ทำให้สุขภาพจิตเสียง่าย เกิดความหดหู่ ท้อแท้

๗.     ทางลมพิฆาต บ้านหรืออาคาร ที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านหรืออาคารที่เว้นช่องแคบเพียงเล็กน้อยไว้ ช่องแคบนี้ถึงแม้จะอยู่ด้านหลัง ด้านหน้า ด้านข้าง ซ้าย-ขวา ล้วนไม่ดีทั้งสิ้น ทำให้สุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำ ขั้นหนักถึงแก่ชีวิต มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งโชคร้ายอาจถึงแก่ชีวิตได้ กิจการซบเซา สูญเสียการเงินประจำ

๘.     ทางน้ำพิฆาต บ้านหรืออาคาร ที่อยู่ตรงข้ามกับทางน้ำพิฆาต คือ สายน้ำที่พุ่งตรงเข้ามายังที่อยู่อาศัย จะเกิดการมั่วกาม สูญเสียการเงิน ถูกเหยียดหยาม มีอุบัติเหตุร้ายแรง

๙.      ทางสามแพร่ง ถนน ซอย ทางเดิน พุ่งชนเข้าตัวบ้าน ทางที่พุ่งชนกว้างใหญ่เพียงใด อิทธิพลที่จะส่งผลให้เกิดความร้ายแรงย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น ความร้ายแรงที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างไปจากทางลม ทางน้ำพิฆาตบ้านในลักษณะนี้ถึงจะมีการแก้ไขเพื่อบรรเทาเหตุร้ายที่เกิดขึ้น แต่เป็นเพียงช่วยระงับยับยั้งไว้เท่านั้น ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยง ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรป้องกันไว้หลายๆชั้น

ฆาตต่างๆ เหล่านี้ยังมีอีกมาก จึงต้องรู้จักพินิจพิจารณาโครงสร้าง รูปทรง ความสูง-ต่ำ เล็ก ใหญ่ ใกล้ ไกล ผลที่จะมากระทบทางตรง หรือทางอ้อม ความหนักเบาที่เกิดขึ้นแม้แต่สิ่งที่มองเป็นสิ่งเล็กน้อยต้องมองให้ละเอียด มองให้รู้แจ้งเห็นจริง

ผู้ที่ศึกษา ศาสตร์ฮวงจุ้ย ต้องมีจิตสำนึกที่ดีงาม มีความรอบคอบและหมั่นสร้างกุศล จะเป็นเกราะ

คุ้มภัยให้กับผู้ศึกษาในศาสตร์นี้ สถานที่ต่างๆที่เข้าไปไม่มีใครสามารถล่วงรู้ถึงภัยที่มองเห็นหรือไม่เห็น ความดี ความมีสติ และจิตใจที่เข้มแข็ง จะช่วยให้พ้นช่วงวิกฤตเมื่อถึงเวลานั้น ประพฤติปฏิบัติดีชีวิตย่อมสูงส่ง

อิทธิพลของสิ่งปลูกสร้างที่มีผลต่อชีวิต

๑.      คาน

บ้านทุกหลังต้องมีคานและมักจะก่อเกิดปัญหามากมาย คานที่มีขนาดใหญ่รับน้ำหนักมาก ทำให้มีความรู้สึกสร้างความกดดัน มีผลในทางลบกับผู้ที่อยู่อาศัยและการทำงาน ก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และสุขภาพ เช่น

            คาน ที่อยู่เหนือหัวเตียง จะทำให้ผู้เป็นเจ้าของห้องนอน มีอาการปวดศีรษะอยู่เสมอ นอนไม่หลับหรือหลับๆตื่นๆ

            คาน ที่อยู่เหนือระดับช่วงท้องของผู้นอน ทำให้รู้สึกปวดท้อง หรือโรคแผลฝีหนองต่างๆ

            คาม ที่อยู่เหนือระดับข้อเท้า จะมีปัญหาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

            คาน ที่อยู่เหนือเตาไฟ หรือโต๊ะรับประทานอาหาร โชคลาภมักถูกขัดขวาง สูญเสียการเงิน

            คาน ที่อยู่เหนือห้องทำงาน ผู้ที่ทำงานใต้จุดที่ตรงกับคาน มักทำงานเฉื่อยและอ่อนเพลียง่าย ไม่ขยัน

๒.     ประตู

 ส่วนมากในปัจจุบันจะสร้างตรงกันเป็นส่วนใหญ่ ประตูของบ้านมีความสำคัญมาก เป็นที่ถ่ายเทของพลัง ที่เข้ามาในบ้าน หากหันไม่ถูกกับรหัสของเจ้าบ้าน การดำเนินชีวิตมักจะไม่ราบรื่น ในตำราฮวงจุ้ยแนะนำว่าประตูบ้าน ประตูห้องของแต่ละห้องควรหันไปในทิศทางที่ให้คุณกับผู้ที่อาศัยในห้องนั้นๆ  และไม่ควรอยู่ในแนวที่ตรงกันหลายๆ บาน ส่งผลทำให้โชคลาภเงินทองรั่วไหล เก็บเงินไม่อยู่ แก้ไขโดยใช้ผ้าม่านมาบังที่ประตูนั้นๆ หรือจะใช้ฉากบังก็ได้

๓.      เตาไฟ

            ตำแหน่งของเตาไฟของบ้านนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีและโชคลาภของครอบครัว แม้ว่าจะประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆ มากเพียงใด หากที่ปรุงอาหารและปากเตาไฟหันไปในทิศทางที่ไม่ดีแล้ว จะมีผลทางด้านลบได้

            ปากของเตาไฟแสดงถึงแหล่งพลังงาน หากหันไปในทิศทางที่ไม่เป็นมงคลแล้วจะนำโชคร้ายมาให้ได้ เมื่อบ้านประสบปัญหาด้านโชคร้าย สาเหตุจะมาจากการหันปากเตาไฟไปในทิศทางที่ผิดก็ได้

๔.     เสา

เสาทุกเสาภายในห้องและเสาที่อยู่ภายนอกห้อง มีอิทธิพลต่อผู้อาศัยและผู้ที่เดินผ่านไปมา เสาเหลี่ยมจะเป็นเสาที่มีอันตรายมากที่สุดยิ่งเสาใหญ่มากเท่าไรความรุนแรงย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น นอกจากจะขัดขวางกระแสพลังชีวิต เหลี่ยมหรือมุมแหลมที่ชี้ออกมา มีผลต่อผู้อาศัยและเดินผ่านไปมา เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เสาที่มีลักษณะกลม ช่วยให้กระแสพลังของชีวิตไหลผ่านง่าย และราบเรียบ มีลักษณะดีกว่าเสาที่เป็นเหลี่ยม

๕.     มุมห้อง

มุมของห้องที่ขาดหาย มีผลทางลบกับผู้ที่อยู่อาศัย มุมห้องที่ขาดหายจะมีปัญหาในเรื่องราวต่างๆ ที่มีอยู่ในแผนภูมิแปดทิศ(โป๊ยข่วย) ส่วนไหนที่ ขาด หาย จะมีอิทธิพลในทิศทางนั้นๆ โดยเฉพาะมุมแหลมที่อยู่ด้านใน มีลักษณะที่คล้ายใบมีดที่มีความคม เป้นภัยคุกคามที่อันตรายจะเป็นการตัดพลังที่ดีออกไป มีพลในด้านสุขภาพกายและด้านอารมณ์

๖.      เพดาน

เพดานห้องที่ต่ำ ไม่ได้สัดส่วนส่งผลทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยรู้สึกอึดอัด ปวดศรีษะ เกิดปัญหาทางอารมณ์และด้านความคิด เกิดอาการเครียดอยู่ตลอดเวลา เพดานที่ถูกต้องควรสูงได้สัดส่วนกับห้อง ได้รับแสงสว่างเพียงพอ ศาสตร์ฮวงจุ้ย ถึอหลักว่า เพดานต่ำในบริเวณที่จำกัดหรือคับแคบ พลังชีวิตของผู้อาศัยจะอ่อนแอ

๗.    พื้นที่ต่างระดับ

            พื้นที่ต่างระดับมีความสวยงามในระยะสั้น แต่จะมีผลเสียในระยะยาว พื้นที่ต่างระดับมองดูการใช้สอยของพื้นที่มีความเป็นสัดส่วน ผลเสียเป็นการแบ่งแยกสมาชิกในครอบครัว  เช่นพื้นที่ต่างระดับด้านในบ้านต่ำกว่าด้านหน้า ผู้อาวุโสจะไม่ได้รับการเคารพนับถือ ก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่าย

๘.     บันได

            ศาสตร์ฮวงจุ้ย ให้ความสำคัญกับขั้นบันได ขั้นบันไดเป็นตัวนำพลังของชีวิตเคลื่อนไหว จากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่ง เพราะเหตุนี้บันไดที่สร้างจึงต้องแข็งแรง มีความกว้าง ห่างจากเพดานพอสมควร ไม่ควรสร้างบันไดที่มีความชันมากเกินไป บริเวณบันไดแคบและมืดกระแสพลังชีวิตจะถูกขัดขวาง

            ตำแหน่งบันไดที่สร้างอยู่ตรงกลางบ้าน เป็นลักษณะที่ผิดหลักศาสตร์ฮวงจุ้ย สมาชิกในครอบครัวจะเจ็บป่วย

            บันไดวน เป็นบันไดที่อันตราย ทำให้กระแสพลังชีวิตสลายออกไปได้ง่าย

            บันไดที่สร้างตรงออกไปทางประตูใหญ่ จะทำให้โชคลาภการเงินหนีหายออกไป

            บันไดที่ทอดตรงลงไป ทำให้พลังชีวิตหนีหาย ไม่ขึ้นไปสู่ชั้นบน

            บันไดควรอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น จากบริเวณทางเข้าบ้าน

๙.     ห้องน้ำ และ ห้องครัว

            ห้องน้ำไม่ได้กำหนดเป็นส่วนที่ดีของบ้าน เพราะเป็นพื้นที่ใช้สำหรับชำระล้างทำความสะอาด ห้องเหล่านี้ต้องตั้งในตำแหน่งที่ไม่เป็นมงคล เพราะเชื่อว่าสามารถกดให้โชคร้ายกลับลงไป และอาจจะไม่ดีถ้าห้องน้ำอยู่ในทิศที่เป็นมงคล

            ไม่ควรสร้างห้องน้ำและห้องครัวตรงจุดกึ่งกลางของตัวบ้าน เพราะจะเกิดปัญหาในด้านสุขภาพแก่ผู้ที่อาศัย คนในบ้านจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย

            ห้องครัวกับห้องน้ำ ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่หันหน้าประจันกัน เป็นอัปมงคล มีผลกระทบทางด้านการเงินและสุขภาพ

            ห้องครัวกับห้องน้ำ ไม่ควรอยู่ติดกัน น้ำกับไฟอยู่ใกล้กันย่อมทำลายล้างต่อกัน ควรหลีกเลี่ยง

            ประตูห้องครัว ไม่ควรมองทะลุจากหน้าบ้านถึงครัว หรือทะลุออกนอกครัว

            ประตูห้องน้ำ ไม่ควรหันออกหน้าบ้าน จะเสื่อมเสีย ถูกนินทาว่าร้าย

            อ่างล้างจานกับเตาแก๊สไม่ควรอยู่ติดกัน เพราะอ่างล้างจานสีขาวคือธาตุทอง อ่างล้างจะใส่น้ำเพื่อล้างจานจึงเป็นธาตุน้ำ ธาตุน้ำกับธาตุทองถูกกัน แต่มาติดกับเตาแก๊สซึ่งเป็นธาตุไฟเท่ากับธาตุไฟไปหลอมทอง ไฟไปเผาน้ำล้วนเป็นธาตุพิฆาตกัน วิธีแก้เอาสีเขียวมาทาขั้นกลางระหว่างอ่างล้างกับเตาแก๊ส เพื่อสร้างความสมดุลย์ ทำให้ธาตุมาส่งเสริมกัน ดังนี้ทองไปก่อเกิดน้ำ น้ำไปก่อเกิดไม้ ไม้ไปก่อเกิดไฟ

๑๐.  อย่าสร้างรั้วบ้านชิดบ้านเกินไป หรือสูงเกินไป

            รั้วที่สร้างชิดบ้านเกินไปไม่ดี ไม่ถูกหลักศาสตร์วงจุ้ย จะทำให้คนอยู่อาศัยอึกอัด หงุดหงิดเครียด วิธีแก้คือติดกระจกในระดับสายตา จะมองรั้วว่าลึกเข้าไปไม่แคบไม่ทำให้อึกอัด จิตใจปรอดโปร่ง ปัญญาสว่างแจ่มใส

            รั้วที่มีเหล็กบนรั้วเป็นรูป ๓ แฉก คือเป็นลูกศรแหลมคมโค้งแทงเข้าบ้านตัวเองและแทงออกข้างนอก จะทำความเสียหายทั้งในบ้านและบ้านข้างเคียง

            บ้านที่สร้างกำแพงสูงเกินไป แม้จะใช้เป็นแนวป้องกันโจรขโมยมาบุกรุก แต่หากสูงเกินไปจะเป็นการสกัดกั้นโชคลาภมิให้เข้าบ้าน คนในบ้านจะเจ็บป่วย ไม่สบาย กำแพงที่สูงเหมือนคุกที่กักขังตัวเอง ทำให้ไม่มีอิสระภาพ ทำให้หมดหนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

 

 

 

๑๑. การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

            การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่ชั้นติดพนังไม่เป็นไร แต่ไม่ควรตั้งสิงห์ ๒ ตัวไว้ที่หน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากบ้านเล็กไม่ควรตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องนอน หากจะตั้งต้องแบ่งที่เป็นสัดส่วน โดยฉากมากันหรือสร้างพนังกันเพิ่มเติมแยกออกไป

๑๒. บ้านปลูกอยู่ในที่ต่ำสุดของที่ดิน

            บ้านไม่ควรปลูกอยู่ในที่ต่ำสุดของที่ดิน และหากที่ดินนั้นติดทางน้ำด้วยจะทำให้ที่ดินนั้นถูกน้ำเซาะเว้าเข้าไปทำให้ที่ดินหายไป หากเซาะนานเข้าจะเห็นเสา จะทำให้การเงินไม่มั่นคงด้วย วิธีแก้ให้ปลูกต้นไม้ติดริมคลองและติดกระจกส่องน้ำ รับน้ำเข้าบ้าน

๑๓. ที่ดินรูปประหลาด

            ที่ดินที่มีลักษณะสามเหลี่ยม ที่ชายธง จะผลเสียให้เจ้าของบ้านในด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจ การเงิน หน้าที่การงาน

๑๔. บ้านต่ำกว่าถนน

            ปัจจุบันการสร้างถนน จะยกให้สูงขึ้นจากเดิมมากขึ้นส่งผลทำให้บ้านที่สร้างก่อนจะต่ำลง ทำให้ฮวงจุ้ยเสียหาย ทำให้การเงินการค้าขายไม่ดี

๑๕. บ้านอยู่ใกล้ตึกร้าง

            บ้านอยู่ใกล้ตึกร้างไม่ดี เพราะเห็นทุกวันทำให้จิตใจเศร้าหมองไปด้วย หรือตึกหน้าบ้านสูงกว่าตึงหลังที่เตี้ยกว่าก็เหมือนถูกข่มกดเอาไว้ ทำให้โชคลาภไม่เข้า

๑๖.  ห้องนอน

            ห้องนอนก็มีความสำคัญกับผู้ที่เป็นเจ้าของห้อง หรือเจ้าบ้าน โดยให้ประตูห้องและเตียงนอนหันเพื่อให้ไปในทิศที่ดีเป็นมงคล เพื่อให้เกิดฮวงจุ้ยที่มีพลังที่ดีแก่เจ้าของห้อง ตามหลักวิชาฮวงจุ้ย กล่าวว่าการนอนถ้านอนในทิศทางที่ไม่ดีหรือนอนไม่ถูกหลัก จะทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ หากแก้ไขถูกต้องอาการโรคจะหายไปเอง เช่นการนอนหันเท้าไปทางประตูห้องจะทำให้เจ็บป่วยสุขภาพไม่แข็งแรง

๑๗. มุมต่างของห้อง

            ภายในบ้านหรือห้องต่างๆ ซึ่งจะส่งพลังจะให้ผลที่ต่างกัน ภายในบ้านจะมีทั้งหมดแปดมุม ได้แก่ มุมอาชีพ มุมความรู้ มุมมังกรเขียว มุมบุตร มุมสุขภาพ มุมเสือขาว มุมชื่อเสียง มุมสมรส  จึงต้องพิจารณาให้ชัดเจนก่อนที่จะกำหนดว่ามุมใดควรจะใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไร

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งต่างๆ ในทิศทั้งแปดทิศ ที่จะระบุ ตำแหน่งบุคคล ระบุธาตุ ๕ ธาตุ และสีที่ประจำในแต่ละทิศ

            ศึกษาได้จากธาตุทั้ง ๕ ตามทิศทั้ง ๘ ทิศ และการแก้ไขโดยใช้สีต่างๆ ตามหลักของเบญจธาตุ และความสัมพันธ์ ความหมายตามธาตุต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ

ธาตุน้ำ(หญิงกลาง)

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ                               สีดำ,ฟ้า,คราม,น้ำเงิน                     ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

            ธาตุทอง(หญิงใหญ่)                                                                                  ธาตุดิน(แม่)

            สีขาว,สีบรอนช์                                                                                         สีเหลือง

 

ทิศตะวันตก                                                                                                         ทิศตะวันออก

            ธาตุทอง(ชายใหญ่)                                                                                   ธาตุไม้(หญิงเล็ก)

            สีขาว,สีบรอนช์                                                                                         สีเขียว

 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้                                                                                   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

            ธาตุดิน(ชายเล็ก)                                                                                      ธาตุไม้(พ่อ)

            สีเหลือง                                                 ทิศใต้                                        สีเขียว,สีม่วง

                                                            ธาตุไฟ(ชายกลาง)

                                                            สีแดง,สีส้ม,สีชมพู

 

เคล็ดลับบ้านที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคล

-           การปลูกสร้างบ้านไม่ควรสร้างกำแพงบ้านก่อน ไม่เป็นมงคล หรือสร้างชิดบ้านเกินไป ปรับแก้โดยใช้กระจกเพื่อทำให้มองแล้วมีความลึกความกว้างมากขึ้น

-           โครงสร้างบ้านที่มีลักษณะรูปร่างเป็น L  V  W  H  U  จะไม่เป็นมงคลที่ส่งผลต่อสุขภาพอ่อนแอ ทำให้การเงินไม่มั่นคง

-           การปลูกสร้างบ้าน ควรสร้างจากด้านในออกมาด้านนอก เพื่อความเป็นศิริมงคล

-           บ้านพักที่ใหญ่โตเกินไป แต่ในบ้านมีคนพักน้อย ไม่เป็นมงคล จะทำกินไม่ขึ้น ควรสร้างบ้านให้พอเหมาะกับสมาชิกในครอบครัวจะดีมาก ทำให้อบอุ่น ทำกินร่ำรวย อุดมสมบูรณ์

-           ในกรณีมีที่ดินมากและมีการปลูกสร้างบ้านหลายๆ หลัง บ้านของลูกๆ ไม่ควรสร้างในลานบ้านของพ่อแม่ ครอบครัวจะยากจนลง บ้านของลูกๆ แต่ละคนควรปลูกสร้างให้ถูกทิศ ถูกโฉลกตาม วัน เดือน ปี เกิดของลูกๆ แต่ละคนเพื่อความมั่งมีศรีสุข

-           ห้ามปลูกสร้างบ้านขวางทาง จะไม่เป็นมงคล จะส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดการเจ็บป่วย

-           ในการลงเสาเอกบ้าน ต้องดูฤกษ์ยาม ถ้าเวลาไหนดี ควรจะทำให้เสร็จในวันเดียว

-           ลักษณะบ้านหลังขนาดเล็ก ไม่ควรสร้างประตูที่กว้างใหญ่เกินไป จะส่งผลเสียทางด้านการเงินและมีปากเสียงกัน

-           บ้านที่มีตึกสูงอยู่ใกล้ แสดงถึงมีผู้มาให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง  แต่ถ้าหากอยู่ใกล้ติดกันจะส่งผลเสียมากกว่าดี จะเครียดสุขภาพไม่ดีเพราะถูกกดทับ

-           หลังคาบ้าน เพดานบ้าน อย่าให้รอยรั่ว รอยร้าว ถ้ามีให้รีบซ่อมเสีย ถ้าไม่แก้ไขเงินทองจะเก็บไม่อยู่ จะยากจน หลังบ้านอย่าให้มีรอยแตกร้าว จะเป็นอัปมงคล ควรจะซ่อมแซมให้ดีและอยู่ในสภาพใหม่เสมอ

-           โครงสร้างบ้าน ที่เกิดมีรอยแตกร้าว ควรรีบแก้ไข เพราะไม่เช่นนั้น ในบ้านจะขาดผู้ช่วยสนับสนุนเงินทองร่อยหรอลง จะเจ็บไข้ได้ป่วย ส่งผลทำให้เกิดมีปากเสียง

-           บ้านใดมีหญิงมีครรภ์ ไม่ควรตอกตะปู ต่อเติมบ้านหรือย้ายเตียงนอน ถ้าฝืนทำแล้วหญิงอาจจะแท้งลูกได้ หรือเด็กที่คลอดจะไม่สมประกอบ ไม่เป็นมงคล

-           พื้นที่นอกบ้านควรจะต่ำกว่าในบ้าน ถ้าพื้นที่นอกบ้านสูงกว่าพื้นในบ้าน จะไม่เป็นมงคล ให้แก้เคล็ด โดยการติดตั้งไฟที่หลังคา หรือติดธงชาติที่หลังคา

-           บ้านที่มีพื้นที่เป็นลานกว้าง ห้ามล้อมรั้วกลางลาน ไม่เป็นมงคล อาจจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคตา หัวใจ

-           ห้องต่างๆ ภายในบ้าน ควรซ่อมแซมทาสีใหม่ให้สดอยู่เสมอ จะทำให้มีโชคลาภ เจริญรุ่งเรือง

-           บ้านควรปลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยม ไม่ควรมีส่วนเกิน ส่วนขาด จะเป็นอัปมงคล

-           ห้องน้ำไม่ควรจะสร้างอยู่หน้าบ้าน ควรสร้างอยู่หลังบ้าน ไม่ควรสร้างอยู่ในมุมเสือขาว คือเราอยู่ในบ้านหันหน้าออกหน้าบ้าน มุมเสือขาวจะอยู่ตำแหน่งขวามือสุด

-           ประตูห้องน้ำห้ามตรงประตูหน้าบ้านจะไม่ดี จะเกิดโรคฝี หรือโรคมะเร็งได้

-           ห้ามทำราวตากผ้าผ่านเตาไฟ จะเป็นอัปมงคล

-           โรงเก็บรถควรจะมีความกว้างเสมอกับบ้าน อย่าได้ยื่นเกินออกมา

-           การตั้งเตาไฟ ควรหันที่ปิดเปิดให้ถูกทิศและเป็นมงคลกับเจ้าบ้าน

-           ห้องส้วมไม่ควรอยู่กลางบ้านจะเป็นอัปมงคล

-           ห้องส้วมห้ามหันไปทางทิศเหนือเพราะเป็นอัปมงคล

-           ไม่ควรสร้างเตาพิงไฟไว้กลางบ้าน จะไม่เป็นมงคล

-           การจัดหิ้งพระบูชาในบ้าน ควรให้ความสำคัญจากสูงและลดลั่นลงมา เช่น พระพุทธรูป ไว้ตำแหน่งสูงสุด รองลงมาเป็นพระโพธิ์สัตว์ รองจากนั้นเป็น พระเกจิอาจารย์ หรือเทพ ต่างๆ

-           จัดตั้งให้ห้องพระไม่ควรรวมกับห้องนอน หากที่คับแคบและจำเป็นต้องรวม ให้กั้นฉากเป็นสัดส่วน ห้องนอนอย่าอยู่หน้าห้องรับแขก

-           บ้านอย่าแขวนของประดับมากเกินไป โดยเฉพาะพวกที่มาจากสัตว์ เช่น นอแรด เขากระทิง หัวสัตว์ที่ดุร้าย เพราะวิญญาณมักจะตามมาทวง และรบกวนเจ้าของบ้าน รวมถึงเอาต้นไม้ตายมาประดับตกแต่ง จะไม่เป็นมงคลขัดลาภและเจ็บป่วย

-           ไม่ควรสร้างเตาไฟ เล็งไปที่ประตู วิธีแก้ป้องกันโดยใช้ผ้าม่านหรือฉากบังตาปิด ให้มองไม่เห็น

-           ไม่ควรวางเตาไฟบนท่อระบายน้ำ ท่อประปา แก้ไขโดยปิดท่อทำให้มองไม่เห็นเป็นท่อฯ

-           บ้านที่มีที่ดินบริเวณหลังบ้านแคบ หน้าบ้านกว้าง จะไม่เป็นมงคล ควรแก้ไขทำให้มองแล้ว มีความรู้สึกว่ากว้างและลึกขึ้นอาจใช้กระจกช่วย

-           บ้านที่มีบริเวณหน้าบ้านแคบ แต่หลังบ้านกว้างจะเป็นเหมือนถุงเงินถุงทอง

-           บ้านที่สร้างแล้วมีความลึกมากกว่าความกว้าง อยู่แล้วจะมีความเจริญรุ่งเรือง บ้านที่มีความกว้างมากกว่าความลึก จะไม่เป็นมงคล จะเหนื่อยยากลำบากในการทำงานหาเงินเข้าบ้าน

-           ที่ดินหรือบ้าน สร้างแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีความลึกมากกว่าความกว้าง จะเป็นมงคลยิ่ง

-           ลักษณะพื้นที่ดินและโครงสร้างบ้านที่มีลักษณะ เว้าแหว่งไม่เป็นมงคล ส่งผลให้สุขภาพเจ็บป่วย การเงินคลอนแคลนและอับโชค บ้านที่สร้างแล้วมีพื้นที่เว้าๆ แหว่งๆ ในแต่ละทิศของแปดทิศจะมีผลกระทบต่อบุคคลในทิศนั้นๆ เช่นแหว่งในทิศเหนือ จะมีผลกับลูกสาวคนกลาง ทิศใต้มีผลกับลูกชายคนกลาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีผลกับลูกชายคนเล็กในระบบย่อยอาหาร ให้ดูจากผังที่เขียนขึ้นว่าทิศใดเป็นของลูกคนใด

-           ที่ดินที่เคยเป็นป่ามีตอไม้อยู่หากพบให้ขุดออกให้หมด เพราะหากปลูกบ้านคร่อมตอ จะเจ็บป่วยรักษาไม่หายจนถึงตายได้ หรือทะเลาะกันมีคดีความไม่จบ

-           บ้านที่สร้างแล้วมีปัญหา ในเรื่องมีถนนพุ่งชน มุมแหลมบ้านอื่นพุ่งแทงบ้าน หรือมีศาลเจ้า วัด โบสถ์ สุสาน อยู่ที่หน้าบ้าน/ข้างบ้าน หรือมีถนนล้อมรอบบ้านทั้งสี่ทิศ จะไม่ดีควรจะปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสพุ่งชน

-           ยังมีสภาพแวดล้อมที่ต้องสังเกตอีกมาก และต้องศึกษาเพิ่มเติม ในการศึกษาวิชาฮวงจุ้ย เพื่อปรับสภาพบ้าน ที่อยู่อาศัยให้มีชีวิตชีวา มีกระแสพลังที่ดี เข้ามาหาบ้าน

-           ข้อสังเกตโดยรวมแล้ว สภาพของบ้าน ที่ดิน จะต้องไม่รกทึบ โดยทำให้สะอาด ดูแล้วเจริญตา จะทำให้การเคลื่อนไหวของพลัง ความสว่าง ความมืด จะต้องสมดุลย์กัน คือบ้านจะต้องไม่มืดเกินไป หรือสว่างเกินไป และไม่รก ทางเดินต้องสะดวก ดูโล่งสบายตาเมื่อเข้ามาในบ้าน เป็นพื้นฐานของการจัดฮวงจุ้ย

      ข้อสังเกต มีหลายท่านต้องการให้เขียนถึงตำแหน่งการตั้งโต๊ะ/ที่นั่ง ในที่ทำงาน อันนี้ก็อยากจะเขียนให้ แต่ทำได้ยาก เพราะจะต้องเอา วัน/เดือน/ปี/เวลา มาผูกตั้งดวงก่อนแล้ววิเคราะห์ว่า ดวงท่านมีธาตุหลัก ธาตุส่งเสริม ธาตุที่มาพิฆาต เป็นอย่างไร เพื่อหาตำแหน่งที่จะนั่งทำงานให้ถูกโฉลกของแต่ละคน รวมถึงทิศองศาของที่ทำงานมาประกอบด้วย จากที่ถามท่านอาจารย์ ท่านบอกว่าดวงคนทั้งหมด รวมแล้วมากกว่า แสน ดวง ฉะนั้นจะเขียนโดยรวมไม่ได้ เพราะแม้จะเกิดในปีเดียวกัน แต่มีโอกาสที่จะปรับแก้ได้ไม่เหมือนกัน

หมายเหตุ

      ลักษณะที่ ดีหรือไม่ดี ใน ศาสตร์ฮวงจุ้ย จะสังเกตว่ามีหลายกรณีที่อ่านแล้วดูว่าจะมีเขียนซ้ำๆ กันในหลายกรณีก็ต้องขอให้เข้าใจว่าทุกกรณีจะมีเหตุและผลในเรื่องนั้น บางเรื่องจะกล่าวย่อยลงลึกไปมาก บางเรื่องกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย จะพิจารณาจากความสำคัญของกรณีนั้นๆ เป็นหลัก

      หวังว่าเนื้อหาของ KM นี้จะช่วยให้ทุกคนที่ได้อ่าน แล้วพิจารณาว่าบ้านของท่าน มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่มีผลตามศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ได้กล่าวมาทั้งหมด แต่ขออย่าเชื่อทั้งร้อย เพราะความผิดพลาดอาจจะยังมีมากที่ยังไม่ได้เขียนถึง รวมถึงการใช้ฤกษ์ยามในการก่อสร้าง,การเข้าอยู่อาศัยในบ้าน,การเปิดร้านค้า จะส่งผลในทาง ที่ดีหรือเสียได้เช่นกัน ฉนั้นฤกษ์ยามก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่จะต้องศึกษานอกเหนือจากศาสตร์ฮวงจุ้ย (ท่านจะดูลักษณะภาพทิศทาง/บ้าน เพิ่มเติม ได้จาก File ภาพฮวงจุ้ย)

 

ขอขอบคุณ

ชมรมภูมิโหราศาสตร์และคณะอาจารย์ที่ให้ความรู้

เพื่อนๆ ที่ให้คำปรึกษาในเรื่องฮวงจุ้ยและแนวทางปฏิบัติ

 

                                                      เสนอโดย

                  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครราชสีมา

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 15:24 น.