ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

คำศัพท์ในตลาดยางพารา คำศัทพ์ในตลาดยางพารา
คำศัทพ์ในตลาดยางพารา PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - คำศัพท์ในตลาดยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 11:17 น.

คำศัทพ์ในตลาดยางพารา

 

Rubber Market   ตลาดยางพารา
     
TOCOM Tokyo Commodity Exchange, Inc.  ตลาดล่วงหน้าโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
     
SHFE Shanghai Futures Exchange   ตลาดยางล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้
     
SICOM (SGX) Singapore  Exchange   ตลาดยางล่วงหน้าสิงคโปร์
     
MRE THE MALAYSIAN RUBBER EXCHANGE  ตลาดยางล่วงหน้ามาเลเซีย
     
AFET The Agricultural Futures Exchange of Thailand  ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
     
F.O.B. Price  (Free on Board) เป็นราคาซื้อขายระหว่างประเทศ โดยส่งมอบ ณ ท่าเรือ ตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ที่ตกลงกันจะส่งมอบสินค้า ณ ท่าเรือที่กำหนดไว้ รวมทั้งข้อตกลง เรื่องความรับผิดชอบต่อตัวสินค้าและค่าใช้จ่าย ในการขนส่งของผู้ซื้อและผู้ขาย 
     
Field Latex น้ำยางสด
   
USS unsmoked sheet ยางแผ่นดิบ 
     
unsmoked sheet      3-5% moisture    ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5%
     
STR Standard Thai Rubber ยางแท่ง
     
CL Concentrated Latex น้ำยางข้น 60 %
     
     
     
RSS Rubber smoked sheet ยางแผ่นรมควันไม่อัดก้อน
     
RSS Ribbed smoked sheet ยางแผ่นรมควันอัดก้อน
     
RSS bubble    ยางฟอง
     
RSS Cutting   ยางคัตติ้ง
     
Auction price   ราคาประมูล
     
Official Noon Price   ราคาประกาศเที่ยงวัน
     
Type/Grade   ชนิดยาง/ชั้นยาง
     
Bulk   ปริมาณตามข้อตกลงของผู้ซื้อผู้ขายในตลาด
ศัพทฺ์เกี่ยวกับ SMS  ราคายาง ใน mORRAFMk

U3

Unsmoked sheet  ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3
     

S3

Smoked sheet ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3
     

FL

Field Latex ราคาน้ำยางสด
     

Bk

F.O.B Bangkok ราคาซื้อขายระหว่างประเทศส่งมอบ ณ ท่าเรือ กรุงเทพฯ
     

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 14:09 น.