ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ตลาดยางพารา เวบไซต์เกี่ยวกับราคายาง
เวบไซต์เกี่ยวกับราคายาง PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 13:02 น.

เวบไซต์เกี่ยวกับราคายาง

1. The Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) 

 http://www.tocom.or.jp/souba/rubber/index.html

 

2. Singapore Commodity Exchange Limited. (SICOM)

 

 http://www.sicom.net/

 

 3. ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (The Agricultural Futures Exchange of Thailand)

 

 

 http://www.afet.or.th/v081/thai/data/quote.php

 4. Shanghai Futures Exchange

 http://www.shfe.com.cn/estatements/secondpage.jsp?subjectpid=905&subjectid=9052&startpage=1

 5. สถาบันวิจัยยาง

 http://www.rubberthai.com/

 6. ธนาคารแห่งประเทศไทย

 http://www.bot.or.th/Thai/Pages/BOTDefault.aspx