ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

วิธีปลูกสร้างแปลงกิ่งตายาง ต้นยางชำถุง
ต้นยางชำถุง PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - วิธีปลูกสร้างแปลงกิ่งตายาง
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 11:00 น.

  

           ยางชำถุง(Poly bag rubber) คือ ต้นตอตาที่นำมาเลี้ยงไว้ในถุงชำจนมีใบ 1-2 ฉัตร (โดยขนาดถุงชำมีขนาดสูง 15 นิ้ว หรือ 38 ซม. ใส่ดินจริง ๆ สัก 37 ซม.) การปลูกยางพาราด้วยยางชำถุง ควรปลูกในต้นฤดูฝน เราสามารถไปหาซื้อได้จากแปลงผลิตพันธุ์ยางเพื่อการค้า แต่ต้องเป็นแปลงที่ได้จดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ ถ้าเป็นที่สงขลา ถ้าเป็นยางชำถุง 1 ฉัตร ราคาขายยกแถว ประมาณ 13-14 บาท แต่ถ้าต้องการเลือกเฉพาะถุง ราคาก็จะสูงกว่าเดิมหน่อยหนึ่ง ถ้าเป็นยางชำถุง 2 ฉัตร ราคาขายถุงละประมาณ 18 บาทหากใครต้องการราคาที่ถูกกว่านี้ เช่น ถุงละ 10 บาท ก็มีขายเช่นกัน แต่มักเป็นยางชำถุงที่ไม่ได้มาตรฐานและถูกคัดแยกออกมาต่างหากแล้ว ยางชำถุงที่จะนำไปปลูกลงแปลงได้ ต้องเป็นต้นที่อาจจะสูง 1-2 ฉัตร ก็ได้(ส่วนมากจะเป็นแบบ 1 ฉัตร)แต่ฉัตรบนสุดต้องแก่เต็มที่แล้วเท่านั้น 

  1. ในทุกขั้นตอนของการขนส่งยางชำถุงไปที่สวน ต้องระวังไม่ได้ดินในถุงแตก เพราะจะทำให้ต้นยางมีโอกาสตายมากขึ้น
  2. ถมดินลงในหลุม(ที่ลึก 50 ซม.)ซักประมาณ 15 ซม.ใช้มีดเฉือนก้นถุงออกประมาณ 2 ซม. ค่อย ๆ นำไปวางตรงกลางหลุมให้ลำต้น(เดิม)ตรง แล้วกรีดถุงด้านข้างให้ขาดจากกัน อย่าเพิ่งดึงถุงพลาสติกออก ทำการกลบหรือถมดินเพิ่มรอบ ๆ ต้นยางพาราทุก ๆ ด้านพร้อม ๆ กัน อย่ากลบให้ด้านหนึ่งด้านใดก่อนมาก ๆ แล้วมากลบอีกด้านหนึ่ง กลบจนใกล้เต็มหลุมแล้วจึงดึงถุงพลาสติกออก ที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ให้ดินในถุงแตกเพราะจะทำให้ยางที่ปลูกมีโอกาสตายภายใน 1-2 สัปดาห์ กลบดินต่อพร้อม ๆ กับใช้มือทั้งสองข้างกดดินทั้ง 2 ด้านจากด้านนอกเข้ามาหาต้นยางให้แน่นพอเหมาะ สุดท้าย ควรให้ระดับดินสูงกว่าระดับดินชำเดิมประมาณ 2 ซม. เพื่อป้องกันน้ำในถุงชำระเหยซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ต้นยางเหี่ยวเฉาได้ และการถมดินหนาเกินไปก็จะทำให้ต้นยางตายได้ เช่นกัน
  3. หลังจากปลูกแล้ว เมือฝนตก เจ้าของสวนยางพาราต้องมาสำรวจดูว่า ดินในหลุมใดยุบบ้าง ให้กลบดินเพิ่ม หากไม่กลบเมื่อฝนมาครั้งที่สอง ก็จะทำให้น้ำขังบริเวณโคนต้นซึ่งจะทำให้ต้นยางพาราตายได้ แต่หากฝนครั้งที่สองไม่มาหรือฝนทิ้งช่วงนาน ชาวสวนยางพาราก็ต้องมาสำรวจดูว่ามีหลุมใดบ้างที่ดินรอบ ๆ ต้นยางแตกหรือแยกเป็นวง ๆ ก็ให้กลบดินเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความชื้นระเหยออกจากหลุม ซึ่งก็อาจทำให้ต้นยางพาราเฉาหรือตายได้เช่นกัน
  4. คอยหมั่นดูแล หากพบต้นยางพาราตายต้องรีบปลูกซ่อมด้วยยางชำถุง 2 ฉัตร แต่ถ้าสวนยางพารามีอายุมากกว่า 2 ปีไปแล้ว ไม่ควรปลูกซ่อม แต่ถ้าต้องการปลูกซ่อมจริง ๆ ก็อาจทำได้โดยใช้ต้นยางพาราที่มีขนาดใก้ลเคียงกัน การปลูกซ่อมต้องกระทำก่อนฝนจะหมดไม่น้อยกว่า 2 เดือน

  

                               วีดีโอเรื่อง  ยางชำถุง

                            

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:38 น.