ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ตลาดยางพารา มาตรฐานยางแผ่นรมควันชั้น 3
มาตรฐานยางแผ่นรมควันชั้น 3 PDF พิมพ์
การแปรรูป - มาตรฐานยางแผ่นรมควัน ชั้นสาม
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 10:35 น.

มาตรฐานยางแผ่นรมควันชั้น 3

 

1. มีราสนิมได้เล็กน้อย  หรือมีราแห้งที่แผ่นยางที่ใช้ห่อแต่ไม่เกิน 10 % ของตัวอย่างที่ตรวจ

2. คุณสมบัติของแผ่นยาง

- แห้ง                           -  เนื้อแข็ง

- ไม่มีจุดพอง                 -  ไม่มีกรวดทราย

- ไม่มีสิ่งปนเปื้อน            -   ตำหนิที่ยอมรับได้

- มีรอยด่างเล็กน้อย        -   มีจุดดำ ๆ ของเปลือกไม้เล็กน้อย

- มีฟองอากาศขนาดเล็ก

3. ตำหนิที่ยอมรับไม่ได้

- ยางเหนียวเยิ้ม              -  ยางเนื้ออ่อน

- ยางแก่ไฟ                   -  ยางไหม้

- ยางอ่อนรมควัน            -  ยางแก่รมควัน

- ยางทึบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 กันยายน 2013 เวลา 09:08 น.