ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ตลาดยาง สกย. หมายเลขมือถือ ตลาดยาง สกย.
หมายเลขมือถือ ตลาดยาง สกย. PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - ตลาดยาง สกย.
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 10:21 น.

ตลาดประมูลยาง สกย. 

 

ลำดับ หน่วยงาน หมายเลขโทร ลำดับ หน่วยงาน หมายเลขโทร
1 ตลาดยาง ส่วนกลาง 08-9205-6619 2 ตลาดยาง สกย.จ.ระยอง 08-1940-7354
3 ตลาดยาง สกย.จ.จันทบุรี 08-1940-7355 4 ตลาดยาง สกย.จ.ตราด 08-1940-7357
5 ตลาดยาง สกย.จ.ขอนแก่น 08-1708-7690 6 ตลาดยาง สกย.จ.อุดรธานี 08-1708-7691
7 ตลาดยาง สกย.จ.หนองคาย 1 08-1708-7692 8 ตลาดยาง สกย.จ.หนองคาย 2 08-1708-4047
9 ตลาดยาง สกย.จ.อุบลราชธานี 08-1877-4531 10 ตลาดยาง สกย.จ.สุรินทร์ 08-1877-4532
11 ตลาดยาง สกย.จ.บุรีรัมย์ 08-1877-4596 12 ตลาดยาง สกย.อ.เมืองชุมพร 08-1271-1783
13 ตลาดยาง สกย.อ.ปะทิว 08-1271-1786 14 ตลาดยาง สกย.อ.ท่าแซะ 08-1271-1791
15 ตลาดยาง สกย.อ.เมืองระนอง 08-1271-1803 16 ตลาดยาง สกย.อ.เมืองสุราษฎร์ฯ 08-1271-1806
17 ตลาดยาง สกย.จ.สกลนคร 08-1833-4797 18 ตลาดยาง สกย.อ.เวียงสระ 08-1271-2643
19 ตลาดยาง สกย.อ.คีรีรัฐนิคม 08-1271-2645 20 ตลาดยาง สกย.อ.เมืองพังงา 08-1271-2647
21 ตลาดยาง สกย.อ.ท้ายเหมือง 08-1271-2652 22 ตลาดยาง สกย.จ.ภูเก็ต 08-1271-2758
23 ตลาดยาง สกย.อ.เมืองกระบี่ 08-1271-2803 24 ตลาดยาง สกย.อ.คลองท่อม 08-1271-2807
25 ตลาดยาง สกย.อ.เมืองนครศรีฯ 08-1271-3048 26 ตลาดยาง สกย.อ.ท่าศาลา 08-1271-3052
27 ตลาดยาง สกย.อ.ร่อนพิบูลย์ 08-1271-3062 28 ตลาดยาง สกย.อ.ทุ่งสง 08-1271-3064
29 ตลาดยาง สกย.อ.ฉวาง 08-1271-3079 30 ตลาดยาง สกย.อ.นาบอน 08-1271-3084
31 ตลาดยาง สกย.อ.เมืองตรัง 08-1271-3086 32 ตลาดยาง สกย.อ.ห้วยยอด 08-1271-3087
33 ตลาดยาง สกย.อ.กันตัง 08-1271-3089 34 ตลาดยาง สกย.อ.ย่านตาขาว 08-1271-3105
35 ตลาดยาง สกย.อ.สิเกา 08-1271-3106 36 ตลาดยาง สกย.อ.ปะเหลียน 08-1271-3107
37 ตลาดยาง สกย.อ.เมืองพัทลุง 08-1896-1051 38 ตลาดยาง สกย.อ.ควนขนุน 08-1896-1352
39 ตลาดยาง สกย.อ.บางแก้ว 08-1896-1480 40 ตลาดยาง สกย.อ.ป่าบอน 08-1896-1686
41 ตลาดยาง สกย.อ.หาดใหญ่ 08-1896-1709 42 ตลาดยาง สกย.อ.เมืองสงขลา 08-1896-1730
43 ตลาดยาง สกย.อ.สะเดา 08-1896-1913 44 ตลาดยาง สกย.อ.รัตภูมิ 08-1896-2208
45 ตลาดยาง สกย.อ.นาทวี 08-1896-2417 46 ตลาดยาง สกย.อ.เทพา 08-1896-2576
47 ตลาดยาง สกย.อ.จะนะ 08-1896-2644 48 ตลาดยาง สกย.อ.สะบ้าย้อย 08-1896-2821
49 ตลาดยาง สกย.อ.เมืองสตูล 08-1896-2902 50 ตลาดยาง สกย.อ.ละงู 08-1896-2916
51 ตลาดยาง สกย.อ.เมืองยะลา 08-1896-2954 52 ตลาดยาง สกย.อ.ยะหา 08-1896-3015
53 ตลาดยาง สกย.อ.รามัน 08-1896-3018 54 ตลาดยาง สกย.อ.บันนังสตา 08-1896-3028
55 ตลาดยาง สกย.จ.เบตง 08-1896-3029 56 ตลาดยาง สกย.อ.เมืองปัตตานี 08-1896-3048
57 ตลาดยาง สกย.อ.โคกโพธิ์ 08-1896-3050 58 ตลาดยาง สกย.อ.สายบุรี 08-1896-3051
59 ตลาดยาง สกย.อ.เมืองนราธิวาส 08-1896-3055 60 ตลาดยาง สกย.อ.ระแงะ 08-1896-3057
61 ตลาดยาง สกย.อ.รือเสาะ 08-1896-3072 62 ตลาดยาง สกย.อ.สุไหงโก-ลก 08-1896-3074
63 ตลาดยาง ศปจ.กาญจนบุรี 08-1378-0017 64 ตลาดยาง สกย.จ.หนองบัวลำภู 08-1833-4801
65 ตลาดยาง สกย.จ.ยโสธร 08-9968-4184 66 ตลาดยาง สกย.จ.ศรีสะเกษ 08-9968-4189
67 ตลาดยาง สกย.อ.เมืองประจวบฯ 08-9968-4185 68 ตลาดยาง สกย.จ.อุทัยธานี 08-9968-4190
69 ตลาดยาง ศปจ.อำนาจเจริญ 08-9968-4186 70 ตลาดยาง สกย.จ.เลย 08-9968-4191
71 ตลาดยาง สกย.จ.ฉะเชิงเทรา 08-9968-4187 72 ตลาดยาง สกย.จ.นครพนม 08-9968-4192
73 ตลาดยาง สกย.จ.ร้อยเอ็ด 08-9968-4188 74 ตลาดยาง สกย.จ.พะเยา 08-9968-4193
75 ตลาดยาง สกย.จ.มุกดาหาร 08-5681-0296 76 ตลาดยาง สกย.จ.กาฬสินธุ์ 08-5681-0295
77 ตลาดยาง สกย.จ.พิษณุโลก 08-5485-1545      

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:19 น.