ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ยางพารา(ยางแผ่น/ยางรถยนต์/ถุงยาง./ครีม... แผ่นยางปูพื้นคอกโคกันโรคและกันลื่น
แผ่นยางปูพื้นคอกโคกันโรคและกันลื่น PDF พิมพ์
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา - ผลิตภัณฑ์ยางพารา(ยางแผ่น/ยางรถยนต์/ถุงยาง./ครีม...
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 10:19 น.

แผ่นยางปูพื้นคอกโคกันโรคและกันลื่น

ปัจจุบัน   นักวิจัยด้านยางพาราของไทย ได้พัฒนางานวิจัย   เพื่อใช้ประโยชน์จากยางพาราให้ได้หลากหลายขึ้น   ดังเช่น งานวิจัย แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นในคอกโคนม ของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และภาคเอกชน

              

       ตามปกติ   การเลี้ยงโคนมในเมืองไทยกว่าร้อยละ 90 นิยมเลี้ยงโคในคอก แต่พื้นคอกในโรงเลี้ยงโคมักเป็นพื้นคอนกรีตแข็ง ทำให้กีบเท้าและข้อเข่าโค ต้องแบกรับน้ำหนักมากกว่าส่วนอื่น    โคจึงมีอาการบาดเจ็บบ่อยๆ  โดยเฉพาะบริเวณข้อเข่าและกีบเท้าที่บาดเจ็บจากการเสียดสีพื้นแข็ง ขณะที่โคล้มตัวลงนอนและลุกยืน ทำให้ผลผลิตน้ำนมโคลดลง และเกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโคแต่ละปีเป็นจำนวนไม่น้อย

       การนำแผ่นยางที่ผลิตจากยางธรรมชาติ มาปูในคอกเลี้ยงโค ทำให้โคสุขภาพดีขึ้น เพราะพื้นยางธรรมชาติมีความอ่อนนุ่ม   ช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะที่โคลุก นั่ง หรือเดิน และยังลดอาการบาดเจ็บของโค     ซึ่งเกิดจากการนอนและการลุกขึ้นบนพื้นคอนกรีตแข็งค่ะ

แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นในคอกโค   คิดค้นและพัฒนาโดยภาควิชาสัตวบาล   คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ใช้ปูบนพื้นซีเมนต์ เพื่อช่วยลดการกดทับของกีบเท้าและข้อเข่าโค    แผ่นยางกว้าง 1 เมตร 20 ซม. ยาว 1 เมตร 80 ซม. ความหนาประมาณ 1.2 - 3 ซม. น้ำหนักเฉลี่ยแผ่นละ 45-50 กก. มีความยืดหยุ่นและอ่อนนุ่ม    ผิวหน้าเรียบ ทำความสะอาดง่าย ด้านล่างมีร่องระบายน้ำ ไม่อุ้มน้ำและไม่ชื้นแฉะ จึงทำให้พื้นแห้งเร็ว เหมาะกับอากาศร้อนชื้นอย่างบ้านเรา และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ แผ่นยางนี้ยังช่วยป้องกันการลื่นไถล ไม่ทำให้เกิดแผลและช่วยรักษากีบเท้าโค   ด้านราคาต้นทุนการผลิตก็ต่ำกว่าแผ่นยางที่นำเข้าจากต่างประเทศ และยังใช้ส่วนผสมจากยางธรรมชาติที่ผลิตได้ภายในประเทศด้วยค่ะ

ผลดีจากการใช้แผ่นยางธรรมชาติที่เห็นได้ชัด    คือ แม่โคกลุ่มที่เลี้ยงในคอกที่ปูด้วยแผ่นยางพารา   มีสุขภาพดีขึ้น เพราะความนุ่มของยาง ช่วยให้โคยืนได้นาน แถมกินอาหารได้มากขึ้นประมาณร้อยละ 5 และให้ผลผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 5 เช่นกัน   ทำให้รายได้จากการจำหน่ายนมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6 ต่อวัน และยังส่งผลดีถึงการผลิตน้ำเชื้อคุณภาพจากโคพ่อพันธุ์

        เมื่อนำแผ่นยางธรรมชาติไปใช้ปูพื้นคอกเลี้ยงโคเนื้อ พบว่าอัตราการเจริญเติบโตต่อวันของโคเนื้อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4   จึงลดต้นทุนค่าอาหารไปในตัว   ที่สำคัญ   ผู้เลี้ยงโคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลกีบเท้าและข้อเข่าโคอีกต่อไป   ดังนั้น หากเกษตรกรที่ทำฟาร์มโคเนื้อหรือโคนม   ลงทุนเรื่องแผ่นยางปูพื้นในคอกโคเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย    จะได้ผลคุ้มค่ามากทีเดียวค่ะ
แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นในคอกโค   นอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพของโคนมและโคเนื้อโดยตรง   และช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแล้ว   ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางพาราของไทยมากขึ้นกว่าเดิมถึง 2 เท่า เพราะแผ่นยางที่นำมาใช้ปูพื้นนั้น  ผลิตได้เองจากวัตถุดิบยางธรรมชาติภายในประเทศ 
        การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา เพื่อนำไปใช้ในฟาร์มเลี้ยงโค   เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากช่วยเหลือทั้งเกษตรกรชาวสวนยางและอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราของไทยแล้ว   ยังเป็นการพัฒนางานปศุสัตว์ในประเทศให้มีมาตรฐานสูงขึ้น   โดยเฉพาะการทำฟาร์มโคนม
 
                     เชิญชม วีดีโอ แผ่นยางปูพื้นคอกโคกันโรคแผลที่กีบเท้า... กันลื่นด้วยค่ะ
 
                      
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 10:30 น.