ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณ เทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ที่ถ่ายโอนจากผู้ที่เกษียณอายุ นายผลึก ผลเกลี้ยง
เทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ที่ถ่ายโอนจากผู้ที่เกษียณอายุ นายผลึก ผลเกลี้ยง PDF พิมพ์
ที่นี่ สกย. - การถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณ
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2011 เวลา 16:45 น.

เทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ที่ถ่ายโอนจากผู้ที่เกษียณอายุ

นาย     ผลึก              นามสกุล         ผลเกลี้ยง

เริ่มปฏิบัติงานเมื่อ     2  ตุลาคม  2521    ตำแหน่ง  พนักงานตรวจสวนยาง ชั้น 3

สังกัด    สกย.จ. นครศรีธรรมราช

ดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้าย    พนักงานสงเคราะห์สวนยาง  6  

สังกัด   สกย. อ. ท่าศาลา

1)      เทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

เราต้องทำตัวเองให้เหมาะสมและและเขากับผู้นำในท้องถิ่น  พร้อมเจ้าของ

สวนที่ไปติดต่อตลอดจนเจ้าของสวนใกล้เคียงที่ไม่ได้ขอทุนสงเคราะห์ต้องเป็นมิตรกับทุกคนมีความยิ้มแย้มแจ่มใส  พูดคุยให้เป็นกันเองเปรียบเสมือนพี่น้อง  อย่าคิดว่าเจ้าของสวนยางเป็นคนชั้นต่ำให้ถือว่า  เจ้าของสวนเป็นผู้มีพระคุณของเรา  ต้องเสียสละเวลาในการพบปะผู้นำและเจ้าของสวน  พูดอย่างไรให้เขามีความเชื่อถือเรา  ถ้าเราทำได้เมื่อนั้นเราจะทำงานสบายขึ้น

2)      เทคนิคที่ทำให้ชีวิตประสงบความสำเร็จ

เมื่อเจ้าของสวนและผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งเจ้าของสวนใกล้เคียงให้ความรักความเข้าใจ ถ้าเราติดต่อประสานงานที่เราต้องการในบางครั้ง และตรงต่อเวลาที่นัดหม้ายไว้  เมื่อนั้นจะประสบผลสำเร็จในงานที่ปฏิบัติทุก ๆ อย่าง

     3)  กิจกรรม  งานระบบงานที่ท่านมีความเห็นว่า  สมควรปรับปรุง  โปรดระบุสาเหตุพร้อมแนวทางแก้ไข  (ถ้ามี)

  1. เอกสารบางอย่างควรลดลง เพื่อลดค่าใช้จ่าย

  2. ระบบงานในการปฏิบัติงานควรแจ้งให้พนักงานปฏิบัติงานล่วงหน้า เพื่อพนักงานเตรียมตัวได้ทัน ที่ผ่านมาทางสำนักงานฯ  สั่งการปับให้พนักงานปฏิบัติเลย พนักงานปรับตัว เตรียมตัวไม่ทัน เพราะงานในสำนักงานบางครั้งก็เยอะมาก