ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยางพารา อุปสงค์ อุปทาน กำหนดราคาสินค้าเกษตรได้อย่างไร
อุปสงค์ อุปทาน กำหนดราคาสินค้าเกษตรได้อย่างไร PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของราคายางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 09:40 น.

อุปสงค์ อุปทาน และราคาในตลาดจริง (Cash Price)

อุปสงค์ อุปทาน กำหนดราคาสินค้าเกษตรได้อย่างไร


 

ราคาสินค้าเกษตรแต่ละชนิดที่ซื้อขายในตลาดจริง มาจากปัจจัยพื้นฐานหลัก 2 อย่างคือ

1. ปริมาณสินค้าเกษตรที่เกษตรกร/ผู้ขายต้องการขายและมีสินค้านั้นๆ จริง (Willingness + Ability to Sell)
2. ความต้องการซื้อสินค้าเกษตรของผู้ใช้/บริโภคหรือผู้ซื้อ และมีกำลังซื้อ (Want + Purchasing Power)

 

กรณีที่ 1 การเพิ่มขึ้น ของราคาสินค้าเกษตรในตลาดจริง

 

กรณีที่ 2 การลดลง ของราคาสินค้าเกษตรในตลาดจริง

 

อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดราคาสินค้าเกษตรในตลาด

 

ที่มา :

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 10:04 น.