ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ไม้ยางพาราแปรรูป ไม้ยางพาราแปรรูป
ไม้ยางพาราแปรรูป PDF พิมพ์
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา - ไม้ยางพาราแปรรูป
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2011 เวลา 15:29 น.

ไม้ยางพาราแปรรูป 

    เนื่องจากประเทศไทยของเรา มีการผลิตและการปลูกสวนไม้ยางพาราจำนวนมาก จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไม้ยางพาราแล้วพบว่า มีพื้นที่ที่ทำการปลูกไม้ยางพาราประมาณ 12.3 ล้านไร่ โดยประเทศที่มีพื้นที่การปลูกไม้ยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซีย คือประมาณ 15 ล้านไร่ และอันดับรองจากประเทศไทยคือ ประเทศมาเลเซีย ที่มีพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราประมาณ 10 ล้านไร่ สำหรับประเทศไทยภูมิภาคที่นิยมทำการปลูกไม้ยางพารามากที่สุด คือ ภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 85.3 ของพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราในประเทศทั้งหมด เนื่องจากมีการผลิตไม้ยางพาราเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาไม้ยางพาราเป็นไม้ยางพาราแปรรูปเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง หรืองานตกแต่งที่อยู่อาศัยได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีการนำไม้ยางพาราแปรรูปมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เก้าอี้ไม้ยางพารา โต๊ะไม้ยางพารา ตู้ไม้ยางพารา ฯลฯ ซึ่งผู้ที่สนใจเลือกซื้อไม้ยางพารา สามารถเลือกเปรียบเทียบราคาไม้ยางพารา ได้ที่ร้านขายไม้ยางพารา หรือบริษัทจำหน่ายไม้ยางพาราได้ทั่วไป

 

 

ไม้ยางพารา 

ภาพประกอบบทความ "ไม้ยางพารา" ไม้ยางพาราแปรรูป

 

ไม้ยางพารา ภาพประกอบบทความ "ไม้ยางพารา" เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

 

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

ไม้ยางพารา ถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ความต้องการของไม้ยางพาราจึงมีอัตราที่เพิ่มขึ้น เมื่อทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไม้ยางพาราแล้วพบว่า ไม้ยางพารามีคุณสมบัติเฉพาะตัว ที่มีความสวยงาม คงทน แข็งแรง อีกทั้งราคาไม้ยางพาราก็ไม่แพงมากนัก เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราแปรรูปในปัจจุบัน เป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะเทคนิคของการดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีความง่าย ไม่ยุ่งยาก และยังมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้ง Classic Style และ Modern Style ซึ่งผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาไม้ยางพารา ได้จากตัวแทนจำหน่ายไม้ยางพารา หรือบริษัทจำหน่ายไม้ยางพาราทั่วไปในท้องตลาด สินค้าไม้ยางพาราแปรรูปมีความครอบคลุมกับความต้องการ ได้แก่ โต๊ะไม้ยางพารา เก้าอี้ไม้ยางพารา ตู้เสื้อผ้าไม้ยางพารา เตียงนอนไม้ยางพารา เป็นต้น ตลาดของไม้ยางพาราส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และในทางยุโรป ประเทศไทยเองก็ติดอันดับการผลิตไม้ยางพาราเป็นอันดับต้นๆ ของโลกด้วย เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยส่วนใหญ่เน้นการใช้แรงงานคน และเครื่องจักรเก่า จึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติม การพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการแข่งขันในตลาดโลกได้เพิ่มขึ้น

ไม้ยางพารา ภาพประกอบบทความ "ไม้ยางพารา" รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

 

รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการตกแต่งที่อยู่อาศัยให้ดูสวยงาม มีเอกลักษณ์ อีกทั้งช่างหรือตัวแทนจำหน่ายไม้ยางพารา จะแนะนำเทคนิคในการดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราให้คุณอย่างง่าย และไม่ยุ่งยาก ทั้งนี้เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราประเภทถอดไม่ได้ และเฟอร์นิเจอร์ประเภทถอดได้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราประเภทถอดไม่ได้ มีชื่อเรียกทางภาษาอังกฤษว่า Furnished Furniture ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ในทันที ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อขายตามร้านขายไม้ยางพารา ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา หรือบริษัทจำหน่ายไม้ยางพาราทั่วไปภายในประเทศ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ประเภทถอดได้ มีชื่อเรียกทางภาษาอังกฤษว่า Knock Down Furniture ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้ เมื่อผู้ซื้อ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราประเภทนี้ไปแล้วจะต้องทำการประกอบชิ้นส่วนขึ้นมาเองก่อนนำไปใช้งานได้จริง ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศเท่านั้น เพราะเฟอร์นิเจอร์ประเภทถอดได้ ช่วยลดค่าระวาง และประหยัดเนื้อที่ในการขนส่ง อันเป็นการช่วยลดต้นทุนเพื่อการแข่งขันในตลาดส่งออกต่างประเทศ

ไม้ยางพารา ขายไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา Rotating Header Image
 
 
เปรียบเทียบไม้สักกับไม้ยางพารา
 

ไม้ยางพารา ภาพประกอบบทความ เปรียบเทียบไม้สักกับไม้ยางพารา

 

เปรียบเทียบไม้สักกับไม้ยางพารา

การเปรียบเทียบไม้สักกับไม้ยางพารานั้นสามารถมองได้หลายแง่มุม ได้แก่

- ราคาไม้สักนั้นมีราคาแพงกว่าราคาไม้ยางพารามาก
- ไม้สักเป็นไม้เนื้ออ่อน ที่สามารถน้ำหนักได้มาก แต่เนื้อไม้ยางพาราจะมีความหนาแน่นมากกว่า
- การอบไม้ยางพาราและไม้สักทำได้เทียบเท่ากัน
- ไม้ยางพาราจะมีความแข็งของเนื้อไม้มากกว่าไม้สัก
- การเลื่อยไม้สักทำได้ง่ายกว่าไม้ยางพารา
- การเจาะไม้สักทำได้ง่ายกว่าไม้ยางพารา
- การขัดเงาไม้สักทำได้ง่ายกว่าไม้ยางพาราซึ่งทำได้ค่อนข้างยาก
- คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมทางการก่อสร้างนั้น ไม้ยางพารามีคุณภาพเทียบเท่ากับไม้สัก
- ลวดลายของไม้สักมีความนิยมมากกว่าของไม้ยางพารา

     ถึงแม้ว่าไม้สักกับไม้ยางพาราในปัจจุบันนั้น จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันอุตสาหกรรมไม้ยางพาราได้เติบโตขึ้นมาก จากการที่ประเทศไทยได้ตัดไม้ชนิดอื่นไปมากจนขาดแคลนและเกิดนโยบายอนุรักษ์ป่า ทำให้รัฐบาลหันมาแนะนำให้เกษตรกรปลูกไม้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจทดแทน ทั้งยังใช้ในการก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัย รวมถึงการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ออกจำหน่ายตามแหล่งซื้อขายไม้ยางพาราทั่วไป ได้แก่ ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ร้านขายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ร้านขายไม้ยางพารา บริษัทจำหน่ายไม้ยางพารา ร้านรับติดตั้งอุปกรณ์ไม้ยางพารา เป็นต้น

ปัญหาของการทำไม้ยางพาราแปรรูป 

 

ไม้ยางพารา ภาพประกอบบทความ ปัญหาของการทำไม้ยางพาราแปรรูป

 

ปัญหาของการทำไม้ยางพาราแปรรูป

1. ไม้ยางพาราจะถูกทำลายด้วยมอดหรือราได้ง่ายหลังจากตัดฟันให้ล้มลง จึงควรจัดวางในที่ร่มและแห้งไม่ควรให้สัมผัสน้ำบ่อยๆ ซึ่งไม้ยางพารามีความจำเป็นต้องอาบน้ำยาเคมีหรืออบแห้งอีกด้วย
2. ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีตาไม้มาก การนำไปใช้จึงนำไปใช้ได้เพียงชิ้นส่วนสั้นสั้น หากต้องการชิ้นส่วนที่มีความยาวต้องใช้เทคนิคกาวต่อประสานกันเพื่อนำไปใช้
3. การเลื่อยตัด การซอย การเจาะรู หรือการตีบัวไม้ยางพารานั้น ต้องใช้ใบมีดหรือสว่านที่มีความคมเพียงพอจึงจะไม่ทำให้เกิดรอยตำหนิบนไม้ยางพารา
4. การไสไม้ยางพาราให้เรียบทั้งแผ่นนั้นทำได้ยาก เพราะเนื้อไม้ยางพารานั้นอาจมีเสี้ยนขุยในบางตำแหน่ง ทำให้เสียเวลาในการขัดมาก
5. ไม้ยางพารามีการดูดซึมสีไม่เท่ากัน ทำให้การย้อมสีผิวไม้แก่ไม้ยางพาราทำได้ยากกว่าไม้ทั่วไป
6. การตัดโค่น
ไม้ยางพาราในฤดูฝนจะทำได้น้อยกว่าเพราะต้องระมัดระวังในการชักลาก ซึ่งแตกต่างจากไม้สักที่ทำได้ง่ายกว่า

 ที่ีมา:  ไม้ยางพารา.net                  

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2011 เวลา 15:47 น.