ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยางพารา การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ที่กำหนดราคา สินค้าเกษตร
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ที่กำหนดราคา สินค้าเกษตร PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของราคายางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 09:27 น.

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ที่กำหนดราคา สินค้าเกษตร

          การวิเคราะห์แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรหรือราคาล่วงหน้าสินค้าเกษตร ต้องเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของราคาซื้อขายสินค้าเกษตรจริง ก่อนว่ามาจากปัจจัยพื้นฐานสำคัญ 2 อย่าง คือ ความต้องการซื้อสินค้าเกษตร หรืออุปสงค์และ ความต้องการขายสินค้าเกษตร หรืออุปทานอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรจะถูกกำหนดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพอากาศ ซึ่งจะมีผลทำให้ราคาสินค้าเกษตรเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

          เมื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานที่มาของราคาในตลาดซื้อขายจริงแล้ว จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของราคาสินค้าเกษตร หรือราคาล่วงหน้าสินค้าเกษตรได้ เนื่องจากราคาล่วงหน้า เกิดจากการคาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในวันข้างหน้า โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลอุปสงค์และอุปทานทั้งในอดีตและปัจจุบันของตลาดซื้อขายจริง (Cash Market)

 

ที่มา :

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 11:42 น.