ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การเผยแพร่ข้อมูลราคายางของ สกย. เว็บไซต์เกี่ยวกับราคายาง
เว็บไซต์เกี่ยวกับราคายาง PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - การเผยแพร่ข้อมูลราคายางของ สกย.
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 15:35 น.

 

เวบไซต์เกี่ยวกับราคายาง

1. The Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) 

 http://www.tocom.or.jp/souba/rubber/index.html

2. Singapore Commodity Exchange Limited. (SICOM)

  http://www.sicom.net/

3. ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (The Agricultural Futures Exchange of Thailand)

  http://www.afet.or.th/v081/thai/data/quote.php

4. Shanghai Futures Exchange

 http://www.shfe.com.cn/estatements/secondpage.jsp?subjectpid=905&subjectid=9052&startpage=1

5. สถาบันวิจัยยาง

 http://www.rubberthai.com/

6. ธนาคารแห่งประเทศไทย

 http://www.bot.or.th/Thai/Pages/BOTDefault.aspx 

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 14:24 น.