ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ปุ๋ยยางพารา การขยายน้ำหมักชีวภาพสูตร 1 : 1 : 10 ขยายต่อทุก 2 เดือน
การขยายน้ำหมักชีวภาพสูตร 1 : 1 : 10 ขยายต่อทุก 2 เดือน PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - ปุ๋ยยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:43 น.

การขยายน้ำหมักชีวภาพ  สูตร  1 : 1 : 10   ขยายต่อทุก 2 เดือน

        หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาค                                   1 ส่วน

        น้ำตาล                                                        1 ส่วน

        น้ำ                                                            10 ส่วน

      นำทั้งหมดใส่รวมในภาชนะ (ขวด หรือถัง) ประมาณ 4 ใน 5 ส่วนของขวด ให้มีที่ว่างประมาณ 1 ใน 5 ส่วนของขวด แล้วปิดฝาสนิท  เมื่อเกิดแก็ส ให้เปิดฝาปล่อยแก็สออก แล้วปิดฝาทันที วางไว้ในที่ร่มอย่าให้ถูก แสงแดด หมักไว้ 2 เดือน  จะได้หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาคอายุ 5 เดือน แล้วขยายต่อตามวิธีข้างต้นทุก 2 เดือน  จะได้หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาคอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ( จากเดือนเป็นปี) ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ  หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาค อายุ 3 เดือน

 

เคล็ดลับการขยายน้ำหมักชีวภาพ

       เมื่อก่อนพบว่ามีปัญหาว่าหลังจากขยายน้ำหมักชีวภาพแล้ว ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ กลิ่นก็เปลี่ยน อาจจะเป็นเพราะจุลินทรีย์ในนำ้หมักชีวภาพของเราไม่ค่อยแข็งแรง ซึ่งการนำหัวเชื้อ กากน้ำตาลและน้ำประปามาใส่ในถังและผสมกัน ด้วยวิธีใช้ไม้คนประมาณ 5 นาที น้ำหนักการคน ถ้าแรงเกินไป จุลินทรีย์ในหัวเชื้อจะตาย ดังนั้นจึงมี เคล็ดลับการขยายน้ำหมักชีวภาพ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มาบอกเล่า ดังนี้1. ใส่น้ำประปาในถังและทิ้งไว้ 3 วันเพื่อลดคลอรีนในน้ำ
2. หลังจากผ่านไป  3 วัน  ให้เทกากน้ำตาลและคนให้เข้ากัน3. เทหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพเบาๆ ห้ามคน การคนแรงเกินไป จุลินทรีย์ในหัวเชื้ออาจตายได้
4. หมักทิ้งไว้ 7 วัน สามารถนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ได้  โดยสังเกตว่ามีคราบสีขาวขึ้นเต็มผิวน้ำ
หรือยัง  ถ้ามีแล้วสามารถนำไปใช้ได้ 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:20 น.