ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ยางพารา(ยางแผ่น/ยางรถยนต์/ถุงยาง./ครีม... จำนวนโรงงานที่จดทะเบียนเป็นผู้ใช้ยางแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์
จำนวนโรงงานที่จดทะเบียนเป็นผู้ใช้ยางแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ PDF พิมพ์
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา - ผลิตภัณฑ์ยางพารา(ยางแผ่น/ยางรถยนต์/ถุงยาง./ครีม...
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 10:27 น.
จำนวนโรงงานที่จดทะเบียนเป็นผู้ใช้ยางแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ราย
ประเภทผลิตภัณฑ์
2550
2551
2552
2553
หล่อดอก
8
8
8
8
ยางรถยนต์
15
15
15
18
ยางรถจักรยานยนต์/จักรยาน
11
11
11
11
ยางรัดของ
16
16
16
16
ถุงมือยาง
17
17
17
12
พิ้นรองเท้า
22
21
21
12
ร้องเท้ายาง (ผ้าใบ ฟองน้ำ)
53
53
53
40
ยางยืด
7
7
7
7
อะหลั่ยรถยนต์
34
36
36
35

ลูกโป่ง

2
2
2
2
กาว/เทปพันสายไฟ
6
6
6
4
ฟองน้ำ
4
4
4
4
ท่อยาง
9
9
9
4
สายพาน
9
9
9
7
ยางขัดสีข้าว
6
6
6
3
อุปกรณ์กีฬา
8
9
9
13
เครื่องมือทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์
6
6
6
9
อื่นๆ
37
37
33
29
รวม
270
272
268
234

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 10:32 น.