ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

หลักปฏิบัติโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553 – 2555 อัตราการใส่ปุ๋ยและความเจริญเติบโต
อัตราการใส่ปุ๋ยและความเจริญเติบโต PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - หลักปฏิบัติโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:31 น.

อัตราการใส่ปุ๋ยและความเจริญเติบโต

ปุ๋ยเม็ดสูตรสำเร็จ (20-10-12) หรือ (20-8-20)

งวดที่

อายุ

ต้นยาง

(เดือน)

อัตราการใส่ปุ๋ยบำรุง

ความเจริญเติบโต

กรัม / ต้น

กก. / ไร่

ความสูง

(ซ.ม.)

ขนาดรอบต้น

(ซ.ม.)

2

1

60

5

1  ชั้น

-

6

70

6

2  ชั้น

-

3

12

100

8

200

-

18

110

9

350

8

4

24

120

10

-

11

30

180

15

-

15

5

36

120

10

-

18

42

180

15

-

23

6

48

240

20

-

27

54

240

20

-

31

7

60

280

24

-

34

66

280

24

-

38

8

72

280

24

-

41

78

280

24

-

44

9

84

280

24

-

47

90

280

24

-

50