ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การเพิ่มผลผลิตน้ำยางพารา อุปกรณ์อัดฮอร์โมนเอทธิลีนสู่เปลือกต้นยางพาราที่นิยมใช้
อุปกรณ์อัดฮอร์โมนเอทธิลีนสู่เปลือกต้นยางพาราที่นิยมใช้ PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การเพิ่มผลผลิตยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:30 น.

อุปกรณ์อัดฮอร์โมนเอทธิลีนสู่เปลือกต้นยางพาราที่นิยมใช้

ในการอัดฮอร์โมนเอทธิลีนเข้าสู่เปลือกของต้นยางพารา จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เข้าช่วย ลักษณะของอุปกรณ์อัดฮอร์โมนเอทธิลีนมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตามแนวคิดของบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์นั้น ๆ แบบที่มีผู้นิยมใช้มากกว่าแบบอื่น ๆ คือ

         1. อุปกรณ์แบบ "ริมโฟลว์" ถือว่าเป็นแบบแรกของนวัตกรรมนี้

อุปกรณ์อัดแก๊สเอทธิลีนแบบริมโฟลว์

        

 

 

 

 

       2. อุปกรณ์แบบ "เลท-ไอ" เป็นการดัดแปลงอุปกรณ์ต่อจากแบบริมโฟลว์

อุปกรณ์อัดแก๊สเอทธิลีนแบบเลท ไอ

 

 

 

 

 

     3. อุปกรณ์แบบ "ดับเบิ้ลเท็กซ์" เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับต้นยางพาราเพื่อเพิ่มน้ำยางให้ได้มากกว่าปกติ 3 เท่า โดยใช้ระบบกรีดหน้ายางสั้น ซึ่งเปิดรอยกรีดเพียง 4 นิ้ว หรือ 1 ใน 6 ของลำต้น โดยให้กรีด 1 วันเว้น 2 วัน สามารถใช้กับต้นยางพาราตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป และค่าเปอร์เซนต์ยางหรือ ค่า DRC ไม่แตกต่างจากเดิม เมื่อเติมฮอร์โมนทุก 10 วันเกษตรกร จะได้น้ำยางสม่ำเสมอทุกครั้งกรีด สามารถใช้วิธีการกรีดขึ้นหรือกรีดลงก้อได้ โดยการกรีดโดยระบบกรีดหน้ายางสั้น เป็นวิธียืดอายุการเก็บผลผลิตจากต้นยางได้ยาวนานขึ้น         

       ในการพิจารณาเพื่อเลือกแบบอุปกรณ์การอัดฮอร์โมนเอทธิลีน ชาวสวนยางพาราควรศึกษารายละเอียดของแต่ละแบบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน ในทรรศนะของผมเอง ปริมาณน้ำยางที่ได้จากการใช้อุปกรณ์แบบริมโฟลว์และแบบเลทไอ ถือว่าไม่แตกต่างกัน  ดังนั้นการพิจารณาเลือกรูปแบบอุปกรณ์ จึงควรพิจารณาโดยอาศัยหลักการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด และควรเป็นรูปแบบที่ติดตั้งง่าย ตลอดจนง่ายต่อการซ่อมแซมอุปกรณ์เมื่อถึงวันเวลาที่อุปกรณ์มีการรั่ว และควรเป็นรูปแบบที่ประหยัดหรือใช้ได้นาน เป็นต้น

ในเนื้อหาเรื่องต่อไป จะกล่าวถึงรายละเอียดของอุปกรณ์แบบ ริมโฟลว์และแบบเลทไอ ส่วนแบบอื่น ๆ เช่น แบบรีเอคโตริม หรือแบบจีเฟล็กซ์ คงไม่สามารถกล่าวถึงได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลรายละเอียด


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:50 น.