ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การคัดคุณภาพยาง การคัดคุณภาพยาง
การคัดคุณภาพยาง PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - การคัดคุณภาพยาง
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:15 น.

การคัดคุณภาพยาง

          “ยางแผ่นดิบ” เป็นผลิตภัณฑ์ยางแปรรูป ที่เกษตรกรภาคอีสานนิยมผลิตกันทั่วไป และเข้าสู่ระบบตลาดซื้อขายยางพารามากที่สุด  ในภูมิภาคนี้

           การคัดคุณภาพยาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุณภาพจะคัดคุณภาพยางในขณะที่ผู้ขาย นำยางลงวางบนแผงเหล็กรองยาง ที่ตลาดกลางจัดเตรียมไว้ให้ ยางแผ่นที่ไม่ได้คุณภาพหรือคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานของตลาดกลาง   จะถูกคัดออกไปไม่อนุญาตให้ลงขายในตลาดกลาง  การคัดคุณภาพ ในหนึ่งมัดยางหากตรวจพบยางแผ่นคุณภาพต่ำ ตั้งแต่ 1 แผ่นขึ้นไปจะคัดออกทั้งมัดยาง

           ปัญหาสำคัญของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี    คือ   การคัดคุณภาพยางแผ่นดิบยังไม่ได้มาตรฐาน  เป็นเหตุให้เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายยาง  ชาวสวนยางจึงได้ราคาต่ำกว่าที่ควรเป็น  ทำให้แต่ละปี  เกษตรกรต้องสูญเสียรายได้ของตนเองเป็นจำนวนมาก

           เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานเดียวกันสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย.  จังหวัดอุบลราชธานี  จึงร่วมมือกับสถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร  จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การคัดคุณภาพยางแผ่นดิบ”  ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  ผู้ทำหน้าที่กรรมการคัดคุณภาพยาง  ประจำตลาดประมูลยางท้องถิ่น และจุดรวบรวมยางใน จ.อุบลราชธานี จำนวน  50  คน  ให้สามารถคัดคุณภาพยางแผ่นดิบได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน    โดยใช้ที่ทำการสหกรณ์กองทุนสวนยางพารานิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่  จำกัด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  เป็นสถานที่อบรมพร้อมฝึกปฏิบัติคัดคุณภาพยางอย่างเข้มข้น  การอบรมคัดคุณภาพยางแผ่นดิบให้เกษตรกร จ.อุบลราชธานี   สกย. ใช้เวลาฝึกอบรมอย่างเข้มข้นถึง 2 วันเต็ม  โดยผู้ชำนาญการจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา  สถาบันวิจัยยาง  เป็นวิทยากร เน้นย้ำให้เกษตรกรทราบว่า   ราคายางในท้องตลาด  มีความแตกต่างกันไปตามคุณภาพของยางแผ่น  หากชาวสวนยางทำยางแผ่นดิบคุณภาพดีออกจำหน่าย  ก็ย่อมได้ราคาสูงกว่ายางแผ่นดิบคุณภาพต่ำ    และควรรวมกลุ่มกันขายยางให้ได้คราวละมาก ๆ

         นอกจากนี้   ยังแนะนำให้เกษตรกรผลิตยางตามมาตรฐานยางแผ่นดิบคุณภาพดี  ของสำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา คือ แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 38-46  เซนติเมตร  ยาว   80-90    เซนติเมตร  หนาไม่เกิน  4  มิลลิเมตร น้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่น  1,000-1,200  กรัม   ความชื้นในแผ่นยางไม่เกินร้อยละ 3  แผ่นยางสะอาด  ยืดหยุ่นดี  ไม่มีฟองอากาศ  ลายดอกเด่นชัด  เนื้อยางแห้งใส  สีสวยสม่ำเสมอตลอดแผ่น   สีไม่คล้ำ  หรือมีรอยด่างดำ

         การฝึกอบรมหลักสูตรนี้  เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้  และเน้นฝึกปฏิบัติคัดยางอย่างเข้มข้น  ตามมาตรฐานยางแผ่นดิบคุณภาพ 1 ถึง 4   รวมถึงลักษณะยางดิบที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน  เมื่อผู้เข้ารับการอบรมสอบผ่านหลักสูตร  จะได้ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร “การคัดคุณภาพยางแผ่นดิบ”  และบัตรอนุญาตคัดคุณภาพยางแผ่นดิบ  เป็นการรับรองคุณภาพด้วย

          เห็นรอยยิ้มเช่นนี้แล้ว  มั่นใจได้ว่า จ.อุบลราชธานี  มีการคัดคุณภาพยางแผ่นดิบที่ได้มาตรฐาน  ทัดเทียมกับตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่  โดยเกษตรกรชาวสวนยางด้วยกันเอง ถึง  50 คน 

          ที่สำคัญกว่านั้น      คือ    ชาวสวนยาง จ.อุบลราชธานี  จะมีรายได้เพิ่มขึ้น  เพราะรู้จักคัดแยกคุณภาพยางแผ่นดิบได้ถูกต้อง  ตรงตามมาตรฐาน  ก่อนส่งขายนั่นเอง

 เชิญชมวีดีโอ การคัดคุณภาพยาง

 

                            

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2011 เวลา 10:08 น.