ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ตลาดยางพารา การเผยแพร่ข้อมูลราคายางของ สกย.
การเผยแพร่ข้อมูลราคายางของ สกย. PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 16:31 น.

การเผยแพร่ข้อมูลราคายางของ สกย.

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)  ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลราคายางประจำวันผ่านทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่โดยตรงในรูปแบบ SMS ให้แก่ผู้บริหาร สกย.  บอร์ด สกย.  ผู้จัดการตลาดยาง สกย.  พนักงาน สกย. เกษตรกรชาวสวนยาง  และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของราคายางประจำวัน 

  • สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง  สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในการขายยางในแต่ละครั้งได้ ซึ่งข้อมูลที่ใช้ส่งประจำวันเป็นข้อมูลราคายาง ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา ของสถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3(U3) ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3(S3) ราคาน้ำยางสด(FL)   และราคาFOB กรุงเทพฯ(BK) 

  •  สำหรับผู้จัดการตลาดยาง สกย. และพนักงาน สกย. บางส่วนจะได้รับข้อมูลราคายางเที่ยงวันของตลาดล่วงหน้าโตเกียว(Tocom) ด้วย เพื่อดูแนวโน้มการขึ้นลงของราคายางในแต่ละวัน

  • นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลราคายางประจำวัน   ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง    ในรูปแบบ SMS แล้วยัง สามารถเข้าไปดูข้อมูลราคายางรายวัน  รายเดือน  แนวโน้มการขึ้นลงของราคายาง  การวิเคราะห์ข้อมูลราคายางรายสัปดาห์ ได้บนเวบไซต์ของสกย.  http://www.rubber.co.th