ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ยางพา(รา)รวย การแปรรูปใบยางเพื่อผลิตดอกไม้ประดิษฐ์
การแปรรูปใบยางเพื่อผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ PDF พิมพ์
เพิ่มพลังคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวสวนยาง - ยางพา(รา)รวย
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:08 น.

ดอกไม้ประดิษฐ์ จากใบยางพารา
 

การแปรรูปใบยางเพื่อผลิตดอกไม้ประดิษฐ์  
 

            ปัจจุบันการนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่าง ๆ เช่น การทำดอกไม้ประดิษฐ์ การทำของที่ระลึก ทำของชำร่วยในงานพิธีต่าง ๆ ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นการสร้างอาชีพเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง สำหรับในแวดวงของชาวสวนยาง การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางพารา ก็ได้รับความสนใจ เนื่องจากเป็นการนำเอาวัสดุที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ คือ ใบยางพารา ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากมาดัดแปลงประดิษฐ์เป็นดอกไม้ได้หลายชนิด ก่อให้เกิดรายได้เสริมสำหรับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

 หลักการทำดอกไม้ประดิษฐ์มี 3 ขั้นตอน
 
 1. การแปรรูปใบยาง
 2. การฟอกสีใบยาง
 3. การเข้ารูปเป็นดอกไม้ชนิดต่าง ๆ
 การเตรียมใบยาง มี 2 วิธี
 1.  วิธีการต้มใบยาง
  • ใช้ถังน้ำมันขนาดความจุ 200 ลิตร ใส่น้ำประมาณ 2/3 ถัง
  • นำสบู่ซัลไลท์ 30 ก้อน ใส่ลงไปต้มพร้อมใบยางสด ประมาณ 3,000 ใบ
  • ต้มให้เดือด 3 ชั่วโมง จนเนื้อเยื่อใบยางเปื่อย
  • ใช้แปรง แปรงใบยางที่ต้มเปื่อยแล้ว จนเนื้อเยื่อหลุดหมด เหลือแต่โครงร่างใบ ล้างน้ำให้สะอาด นำไปผึ่งให้แห้ง โครงใบยางจะมีสีน้ำตาลอ่อน
 2. วิธีการหมักใบยาง
  • เก็บใบยางสดตามจำนวนที่ต้องการใช้มาหมักในน้ำสะอาด ใบยางที่หมักต้องไม่แน่นจนเกินไป
  • ใช้เวลาหมักประมาณ 1-2 เดือน เนื้อเยื่อใบก็จะเปื่อยเหมือนวิธีการต้ม
  • ใช้แปรง แปรงใบยางจนเนื้อเยื่อหลุดหมด เหลือแต่โครงร่างใบ ล้างน้ำให้สะอาด นำไปผึ่งให้แห้ง และฟอกสีตามต้องการ

 

 การฟอกสีใบยาง มีขั้นตอน ดังนี้
 
 1. ใช้ใบยางที่เตรียมไว้จากวิธีที่ 1 หรือ วิธีที่ 2 จำนวน 300-450 ใบ (แล้วแต่ขนาดของใบ ถ้าเป็นใบขนาดเล็กก็เพิ่มจำนวนใบขึ้นอีก)
 2. ใช้น้ำยาฟอกขาวไฮเตอร์ 1.5 ลิตร ผสมน้ำสะอาด จำนวน 9 ลิตร
 3. แช่ใบยาง (ข้อ 1) โดยใส่ให้กระจายไม่ซ้อนทับกันจนแน่นเกินไป นาน 3-4 ชั่วโมง สังเกตดูว่าเส้นใบยางขาวดีแล้ว นำมาล้างด้วยน้ำสะอาด 3-4 ครั้ง
 4. นำใบยางที่ได้จากข้อที่ 3 ไปผึ่งให้แห้ง
 5. นำใบยางที่แห้งดีแล้วไปประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

            ใบยางพาราสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ได้หลายชนิด เช่น ดอกกุหลาย ดอกสายรุ้ง ดอกบัวเผื่อน ดอกชบา ดอกฟีเซีย ดอกตองตึง ดอกสุพรรณิการ์ ดอกเยอบีร่า ดอกแคทลียา ดอกทานตะวัน ดอกบัวหลวง ดอกกาหลง ดอกควีนสิริกิติ์ ดอกราชพฤกษ์ ดอกลิลลี่ ดอกพันทิวา ดอกบัวตอง ดอกเฟื่องฟ้า ดอกแกลดิโอลัต ดอกยิปโซ ดอกหน้าวัว ดอกเอื้อง กิ๊บติดผม หมายเหตุ : การเข้ารูปดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ให้สังเกตดูจากดอกไม้ในธรรมชาติ

ที่มา  ttp://www.rakbankerd.com

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:30 น.