ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การทำยางแผ่นคุณภาพดี การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ หรือตะกงชุด หรือตะกงปูน
การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ หรือตะกงชุด หรือตะกงปูน PDF พิมพ์
การแปรรูป - การทำยางแผ่นคุณภาพดี
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:50 น.

การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ หรือตะกงชุด หรือตะกงปูน

การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับการทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ หรือตะกงชุด หรือตะกงปูน มักจะต้องมีเครื่องรีดยางแบบ 5 ขอน(รีดรื่น 3 ขอน และรีดดอก 2 ขอน)ควบคู่ไปด้วยซึ่งจะทำให้การผลิตยางแผ่นดิบมีความสะดวก และรวดเร็วยิ่งนัก แต่ 2 อย่างนี้ จำเป็นต้องลงทุนด้วยเงินมากพอสมควร จึงเหมาะสำหรับเจ้าของสวนยางพาราขนาดใหญ่ เช่น หากมีสวนยาง 60 ไร่ ผลผลิตยางแห้งต่อวันก็ประมาณ 175 กิโลกรัม และต้องใช้ตะกงตับถึง 5 ลูก แต่หากว่าเรามีสวนยางแค่ 30 ไร่ ก็อาจลงทุนร่วมกับญาติพี่น้องที่มีสวนยางอีก 30 ไร่ ก็ได้เช่นกัน หรือหากเรามีสวนยางเพียงเล็กน้อย แต่ต้องการทำธุรกิจรับซื้อน้ำยางสดจากญาติพี่น้องมาทำเป็นยางแผ่นดิบเพื่อเก็บไว้ขายในช่วงราคายางแพง ๆ ก็อาจเป็นทางเลือกที่มีประโยชน์ที่น่าพิจารณาเช่นกัน ดังเรื่องราวและภาพที่กำลังนำเสนอในลำดับต่อไป

ก่อนอื่นก็ควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับตะกงตับสักเล็กน้อย คือ ตะกงมีความยาว(ขอบใน) 120 ซม. กว้าง 55 ซม. ลึก 40 ซม. ตะกงขนาด 50 แผ่นมีจำนวนแผ่นเสียบอลูมิเนียม 49 แผ่น ภายในตะกงด้านหัวท้ายของตะกงจะมีขีด 39 ขีด(1 ขีด เท่ากับ 1 ซม.) เวลาทำยางแผ่นดิบ ส่วนผสมของน้ำยางสดและน้ำรวมกันแล้วไม่ควรเกิน ขีดที่ 33 ซึ่งถ้าคำนวณแล้วจะได้ปริมาตรรวมเท่ากับ 120x55x33= 217,800 ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือซีซี. หรือเท่ากับ 218 ลิตร ดังนั้น 1 ขีดจึงมีปริมาตร เท่ากับ 6.6 ลิตร

การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ ก็เป็นไปตาม "หลักเบื้องต้นในการทำยางแผ่นดิบคุณภาพดี" หากช่างสังเกตุและช่างคิด ก็จะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการไปตามความต้องการของเราเองได้ ขั้นตอนการทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับควรเริ่มต้นด้วยการวัดเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางสด(Dry rubber content-DRC)ด้วยเมโทรแลค สมมุติว่าได้ 34 % (หากน้ำยางมาจากสวนยางแปลงเดิมก็ไม่ต้องวัด DRC ทุกวัน) ขั้นตอนต่อไป ก็มีดังนี้ 

การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ   ทำการคำนวณ หากต้องการทำให้น้ำยางมีความเข้มข้น 15 % จำนวน 218 ลิตร ก็ต้องใส่น้ำยางสด 96 ลิตร และใส่น้ำ 122 ลิตร จึงควรใส่น้ำสะอาดลงไปในตะกงก่อน18.5 ขีด แล้วกรองน้ำยางสดผ่านลงในตะกงจนถึงขีดที่ 33 หรือเท่ากับเป็นการเติมน้ำยางสดลงไปเท่ากับ 33-18.5 = 14.5 ขีด หรือเท่ากับ 14.5x6.6=95.7 ลิตร
การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ   แล้วทำการกวน 3-4 เที่ยวให้น้ำยางสดและน้ำเข้ากันอย่างทั่วถึง ทำในลักษณะนี้กับตะกงอื่น ๆ ที่เหลือ
การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ   ใส่สารละลายกรดฟอร์มิค(90%) ความเข้มข้น 2.5% จำนวน 6.6 ลิตร(ตวงกรด 180-200 ซีซี.ผสมน้ำ 6.6 ลิตร) ลงไปตามยาวของตะกง
การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ   ทำการกวนด้วยไม้พาย 10-12 เที่ยว หรือจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอย่างทั่วถึงดีแล้ว ขั้นตอนนี้จะเกิดฟองอากาศขึ้นมาจำนวนมากพอสมควร
การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ   ใช้แผ่นเสียบหรืออุปกรณ์สำหรับกวาดและตักฟองอากาศ ควรตักฟองอากาศจนเหลือน้อยที่สุด (นำไปทำขี้ยางอย่างดี)
การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ   นำแผ่นเสียบที่เตรียมไว้พร้อมแล้วมาเสียบลงไปในทุก ๆ ช่องที่ 2 หรือร่องที่ 2 ไปเรื่อย ๆ จากซ้ายไปขวา(หรือจากขวามาซ้ายก็ได้ตามถนัด)จนสุดตะกง
การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ   จากนั้นเสียบแผ่นเสียบในแต่ละช่องที่ว่างอยู่จากขวามาซ้าย หรือจากซ้ายมาขวา ก็ได้ แต่ต้องตรงกันข้ามกับทิศทางในการเสียบรอบแรก
การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ   ปล่อยทิ้งไว้จนยางแข็งตัวพอดี ซึ่งอาจใช้เวลา 30-45 นาที (ขึ้นอยู่กับปริมาณกรดที่ใช้ ถ้าใช้มาก ยางก็แข็งตัวเร็ว ใช้น้อยก็แข็งตัวช้า หากต้องการผสมทิ้งไว้ข้ามคืนก็สามารถทำได้โดยลดกรดให้เหลือน้อยที่สุด) หล่อน้ำลงไปในตะกงให้เกือบเต็มตะกง ตามภาพนี้จะมีการราดน้ำหมักชีวภาพที่เตรียมไว้แล้ว 1 ขวดน้ำอัดลมต่อหนึ่งตะกง
การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ   ถอดแผ่นเสียบที่ละแผ่นไปตามลำดับ จัดวางแผ่นเสียบให้เหมาะสม ตามภาพจะเป็นสีออกส้ม ๆ ก็เนื่องจากสีของน้ำหมักชีวภาพ นั่นเอง
การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ   นำแผ่นยางจากตะกงตับมาเตรียมเข้าเครื่องรีดเรียบ เพื่อความสะดวกควรแต่งหัวแผ่นยางให้เฉียงเข้าในนิดหน่อยแล้วส่งเข้าเครื่องผ่านขอนรีดเรียบและขอนรีดดอก
การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ   จักรรีด 5 ขอนของแต่ละแหล่งผลิตอาจไม่เหมือนกัน อาจอยู่ในระนาบเอียง ๆ หรือเป็นดังรูปที่เห็น ขั้นตอนนี้ต้องมีผู้ช่วย 1 คน
การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ   นำแผ่นยางที่ผ่านการรีดดอกแล้วจุ่มน้ำแล้วนำไปผึ่งในที่โล่งแจ้ง(ไม่โดนแดดจัด) 1 วัน แล้วนำมาพาดไว้ใต้หลังคากระเบื้อง 4-5  วัน ก็สามารถรวบรวมไปจำหน่ายได้ หรือหลังจากน้ำหยุดไหลจากแผ่นยางแล้วนำเข้าโรงอบยางแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะดีมาก ๆ 
การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ   น้าหมักชีวภาพที่เตรียมไว้เป็นขวด ๆ เพื่อความสะดวกในการใช้ เพื่อป้องกันกลิ่นและช่วยเร่งให้มีการย่อยสลายน้ำเหลือทิ้งโดยจุลินทรีย์
การทำยางแผ่นดิบด้วยตะกงตับ   กรดฟอร์มิค กรดที่เหมาะสมมากที่สุดในการทำยางแผ่นดิบเนื่องจากว่าเป็นกรดที่อ่อนกว่ากรดซัลฟูริค(ซึ่งมีความเข้มข้นถึง 98-99%) แผ่นยางดิบที่ทำจากกรดฟอร์มิคจะไม่เหนียวเนอะหนะ, ไม่มีกลิ่น, แผ่นยางมีคุณสมบัติยางดีมาก และสลายตัวได้เร็วกว่ากรดซัลฟูริคมากจึงไม่ทำลายสภาพแวดล้อม