ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ยางก้อนถ้วย การทำยางก้อนถ้วย
การทำยางก้อนถ้วย PDF พิมพ์
การแปรรูป - ยางก้อนถ้วย
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:43 น.

การทำยางก้อนถ้วย

ก่อนโค่นต้นยาง-ทำยางก้อนถ้วยชาวสวนยางพาราที่ต้องการทำยางก้อนถ้วย จะต้องเตรียมสารละลายกรดฟอร์มิกเจือจาง 10 % ก่อน ซึ่งทำได้โดยใช้น้ำกรดฟอร์มิก 10 ส่วนผสมน้ำ 90 ส่วน  หลังจากลอกขี้ยางเส้นออกจากรอยกรีด เช็ดหรือทำความสะอาดถ้วยยางแล้ว ก็ทำการกรีดยางตามปกติจนหมดทั้งแปลง พักเพื่อรอให้น้ำยางหยุดไหล จากนั้นให้หยอดสารละลายกรดฟอร์มิกเจือจางประมาณ 12-15 ซีซี/ต้น แล้วคนให้เข้ากัน ปล่อยให้น้ำยางสดจับตัวในถ้วยซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม. เสร็จแล้วแคะยางก้อนถ้วยออกมาเสียบไว้ที่ลวด 1 วัน แล้วจึงเก็บใส่ถุงหรือตาข่ายไนลอน นำมาเกลี่ยและผึ่งบนแคร่ในร่มเพื่อไม่ให้ก้อนยางติดกัน รอจำหน่ายต่อไป

ยางก้อนถ้วยมักถูกนำไปใช้ทำยางแท่ง เนื่องจากยางก้อนถ้วยมีจุดเด่นตรงที่ มีความสะอาด หรือมีสิ่งเจือปนน้อยมาก ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว มีผลทำให้ต้นทุนการผลิตยางแท่งลดลง นั่นเอง

ที่มา: http://www.live-rubber.com