ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวน้ำยางและแปรรูปผลผลิต ชุดรับน้ำยางกันฝน
ชุดรับน้ำยางกันฝน PDF พิมพ์
การแปรรูป - อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวน้ำยางและแปรรูปผลผลิต
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:34 น.

ชุดรับน้ำยางกันฝน

ชุดรับน้ำยางกันฝนจะมีส่วนประกอบ
หลัก 2 ส่วน ดังนี้

1. ตัวเหล็ก

  • เป็นตัวนำทางให้น้ำยางหยดลงถ้วยรองรับน้ำยาง  (จอกยาง)  และให้น้ำฝนไหลพ้นถ้วย
  • ใช้ด้านที่มีฟันตอกติดกับต้นยาง  ความลาดเอียงประมาน  30  องศา  หรือเท่ากับความลาดเอียงของหน้ายางที่เปิดกรีดครั้งแรก

 

2. ฝา

  • ฝามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว และ 6.1 นิ้ว
  • ใช้ร่วมกับเหล็กลิ้นรางยาง
  • ใช้เป็นฝารอบถ้วยรองรับน้ำยาง  (จอกยาง)

 

วิธีใช้

1. ใช้ เหล็กลิ้นรางยาง ด้านที่มีฟันตอกติดกันต้นยาง ให้ลาดเอียงประมาณ 30 องศา (ความลาดเอียง 30 องศา เท่ากับความลาดเอียงของหน้ายางที่เปิดกรีดครั้งแรก)
2. ใช้ฝาครอบถ้วยรองรับน้ำยาง  (จอกยาง) และใช้ปลายลวดข้างใดข้างหนึ่งร้อยกับหูฝา ปลายอีกข้างหนึ่งมัดกับลวดรัดต้นยาง  โดยดึงลวดออกมายาวพอประมาณ  ทุกครั้งที่กรีดยาง
3. ก่อนกรีดต้องลอกขี้ยางที่เหล็กลิ้นรางยางทุกครั้ง
4. ฝาครอบถ้วยยาง ควรมีระยะห่างจากจงอยที่น้ำยางหยด ประมาณ 4-5 นิ้ว

 

ที่มาของภาพ : http://www.mangkornppi.com