ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวน้ำยางและแปรรูปผลผลิต มีดกรีดยางมอเตอร์ไฟฟ้า RUBBER SPEED ONE
มีดกรีดยางมอเตอร์ไฟฟ้า RUBBER SPEED ONE PDF พิมพ์
การแปรรูป - อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวน้ำยางและแปรรูปผลผลิต
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:36 น.
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน

มีดกรีดยางมอเตอร์ไฟฟ้า RUBBER SPEED ONE

ผลงานทางเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชาวสวนยาง มีดกรีดยางมอเตอร์ไฟฟ้า RUBBER SPEED ONE

 นวัตกรรมที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วโลกต้องการและมียอดสั่งซื้อสูงสุดในปัจจุบัน มีดกรีดยางมอเตอร์ไฟฟ้า “RUBBER SPEED ONE”

คุณสมบัติเด่นของ “มีดกรีดยางมอเตอร์ไฟฟ้า”
     1. ชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้ง ใช้งานได้ 4 – 5 ชั่วโมง(ในหนึ่งวันกรีดได้ประมาณ 1,500 ต้น)
     2. ใบมีด ไม่ต้องลับคม และมีอายุการใช้งานได้ 1 ฤดูกรีด(สามารถเปลี่ยนใบมีดได้ด้วยตัวเอง)
    3. ทุกรอยกรีดจะเฉือนเปลือก หนา 2.5 มิลลิเมตร ตลอดแนว และทำให้หน้าเรียบ ( และทำให้ได้น้ำยางเพิ่มขึ้น 10 – 15 % ) 
    4. การบำรุงรักษาง่าย(เพียงทำความสะอาด และชาร์จแบตเตอรี่ แล้วเก็บใส่กล่อง)
    5. การใช้งานง่ายไม่ต้อง อบรมการกรีด เพียงฝึกการใช้งาน 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น
    6. ใช้ได้ทั้งชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี จนถึง อายุ 70 ปี

 
มีดกรีดยางที่นิยมใช้กันในสวนยางทั่วโลกคือ มีดเจ๊ะบง ซึ่งคำว่า \"เจ๊ะบง\" เป็นภาษายาวี (มาลายูท้องถิ่น) แปลว่า ยอดไผ่ (ต้นไผ่) ไม่ใช่ชื่อของผู้ประดิษฐ์ คำว่าเจ๊ะบง มาจากคำว่า \"อุบง\" ซึ่งเป็นภาษามาลายู เกิดจากคนงานมาเลย์ในสวนยางของคนอังกฤษในมาเลเซีย เป็นผู้คิดค้นจากการนั่งมองกอไผ่ทุกวัน จนทำให้เกิดจินตนาการของมีดกรีดยางที่มีลักษณะที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน หมายเหตุ ความหมายของคำว่า \"เจ๊ะบง\" ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอดิศัย พงษ์พานิช กสจ.ปัตตานี โดยการสอบถามจากผู้เฒ่าชายและหญิง ในจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีหลายท่าน     นับเป็นเวลาร้อยกว่าปีที่มีสวนยางพาราเกิดขึ้นในโลก มีผู้ที่คิดประดิษฐ์ค้นคว้าวิจัยมีดกรีดยาง พยายามที่จะประดิษฐ์มีดกรีดยางที่มีประสิทธิภาพให้เหนือกว่ามีดเจ๊ะบง แต่ก็ไม่สำเร็จ แม้แต่ในประเทศไทย หลายสถาบันชั้นนำทางด้านวิศวกรรมก็ประสบความล้มเหลว ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยยางฯ จังหวัดสงขลา ได้ประดิษฐ์มีดกรีดยางซึ่งมีลักษณะคล้ายกับมีดเจ๊ะบง แต่ยังมีจุดบกพร่องหลายประการ และกำลังจะผลิตเพื่อวางจำหน่ายโดยกลุ่มอดีตพนักงาน สกย. ซึ่งผู้รายงานจะกล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของมีดนี้ในตอนต่อไป

        มีดกรีดยางใหม่ ลักษณะของการใช้งานคล้ายกันกับมีดเจ๊ะบง (ใบมีดใช้เหล็กคุณภาพต่ำ)

กรีดได้กับยางเปลือกแรกเท่านั้น และยุ่งยากในการลับคม ต้องใช้หินลับมีดชนิดพิเศษ และทราบมาว่าราคาวางจำหน่ายสูงกว่ามีดเจ๊ะบง (ประมาณเล่มละ 300-500 บาท) ในการกรีดแต่ละครั้ง เปลือกที่กรีดจะออกมาเป็นเส้นยาวคล้ายกับการขูดมะพร้าวเพื่อทำมะพร้าวแก้ว ดังนั้น จึงมีพนักงาน สกย. ระดับผู้บริหารทางภาคใต้ได้เรียกมีดนี้ว่า \"มีดขูดมะพร้าวแก้ว\"

     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 มีอดีตพนักงาน สกย. ได้จดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่คำขอ 0601001235 ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการยางพาราคือ \"มีดกรีดยางมอเตอร์ไฟฟ้า\" ที่มีชื่อว่า \"RUBBER SPEED ONE\" 

ผู้ประดิษฐ์ได้นำ \"มีดกรีดยางมอเตอร์ไฟฟ้า\" ไปให้กลุ่มเกษตรกรได้ลองใช้หลายจังหวัด ในภาคอีสาน เช่น บ้านน้ำคิว จังหวัดเลย และอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และภาคตะวันออก ในสวนยาง อายุ 25 ปี ของสถาบันวิจัยยางฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษและติดต่อสั่งซื้อมีดเป็นจำนวนมาก

    และในวันที่ 23-25 มีนาคม พ.ศ. 2549 ได้มีนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาดภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขออนุญาตและยืมมีดกรีดยางมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อเข้าแข่ง ขัน  SASIN  ASIAN MOOTCORP 2006  ณ สถาบัน SASIN มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันต่างๆ จาก 9 ประเทศ ผลการแข่งขันของทีม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งใช้มีดมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นสินค้าในการนำเสนอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เงินรางวัล $3,000 และในวันที่ 13-17 เมษายน พ.ศ. 2549 นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทีมดังกล่าว ได้เดินทางไปแข่งขันในเรื่องเดียวกัน ณ ประเทศแคนาดา ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จาก 20 ประเทศ ผลปรากฏว่า ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

    ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2549 องค์การสวนยาง หรือ อสย. ได้ติดต่อขอทดลองใช้ในสวนยางของ อสย. จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของ อสย. และอดีตผู้บริหารของ สกย. เข้าร่วมทดลองใช้มีดดังกล่าวหลายท่าน และสนใจที่ขอร่วมทุน ซึ่งได้รับการปฏิเสธจากเจ้าของนวัตกรรม

  ขณะนี้เจ้าของนวัตกรรมได้ยื่นขอ BOI เพื่อจัดตั้งบริษัทและโรงงานผลิต เพื่อวางจำหน่ายก่อนสิ้นปี 2549 นี้ โดยมีผู้ร่วมทุนภายในประเทศ 1 ราย ให้การสนับสนุน ผู้เขียนไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยชื่อเจ้าของนวัตกรรม \"มีดกรีดยางมอเตอร์ไฟฟ้า\" จึงขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย 


Даже мысль о "клипы потапа и насти каменских скачать" предстоящем разговоре пугала меня, но "скачать гугл плей" время для него еще не "скачать песню каста сказка" приспело.

Я перечисляю на выбор, наудачу "поиграть в бесплатные игры эротические игры" не было многого, необходимого человеку.

Думал, кто-то "каста такое чувство скачать" за борт "скачать музыку металлики" свалился.

Это он перебросил мне свою шпагу перед дуэльным "скачать песню из сериала дневник доктора зайцевой" шантажом Монжюссо Бонвиля.

Перед его глазами "миникрафт скачать карты" была щель там, "скачать картинку лето" где одна из жердей была "Transcend jetflash recovery tool" сдвинута,-а лошадиная шкура сорвана.

Потом газеты превратили бедную дамочку в мать-злодейку.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 22:14 น.