ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวน้ำยางและแปรรูปผลผลิต การลับมีดกรีดยางด้วยหินละเอียด
การลับมีดกรีดยางด้วยหินละเอียด PDF พิมพ์
การแปรรูป - อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวน้ำยางและแปรรูปผลผลิต
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:20 น.

การลับมีดกรีดยางด้วยหินละเอียด

เพื่อให้มีดคมมากขึ้นและคมอยู่ได้นาน ๆ

1.ลับตัวมีดด้านนอกและลับแก้มมีดด้านนอก

511116-live-rubber-1.jpgให้วางมีดและหินเช่นเดียวกับกับข้อ 6 ในขั้นตอนการลับมีดกรีดยางด้วยหินหยาบ การลับก็ทำแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าในขณะที่ตัวมีดด้านนอกแนบสนิทกับหิน และขณะที่แก้มมีดด้านนอกแนบสนิทกับหิน เราลับหรือถูให้นานสมำเสมอได้ไม่ต้องรีบหมุนมีดกลับ ในการลับในขั้นนี้ก็เป็นการลับเดือยมีดให้คมขึ้นด้วยไปในตัว

511116-live-rubber-2.jpg2.ลับตัวมีดด้านใน

ให้วางมีดในแนวราบ ช่วงแรก ๆ ก็ลับโดยการถูหินไปมา จากนั้นให้สลับด้วยการถูแบบเลื่อนหินเป็นวงโดยให้แนวการหมุนวนหมุนวนออกจากเดือยมีด(ทวนเข็มนาฬิกา) เพราะจะทำให้มีดคมมากขึ้น หากหมุนตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการลบคมมีด

511116-live-rubber-3.jpg3.ลับแก้มมีดด้านใน

ให้ทำเช่นเดียวกับการลับตัวมีดด้านใน แต่เนื่องจากตัวแก้มมีดสั้นจึงไม่สามารถหมุนมีดได้จึงให้ถูหินไปหาด้านคมมีดตรง ๆ ให้ถูไปหาด้านคมมีดอย่างเดียวหลาย ๆ ครั้ง ห้ามถูไปมา

4.ลับคลองมีด

ให้ถูหินไปหาเดือยมีดตรง ๆ ให้ถูไปหาเดือยอย่างเดียวหลาย ๆ ครั้ง ห้ามถูไปมา(ขั้นตอนนี้คงไม่ต้องมีภาพ) ให้ทำการแต่งเดือยมีดให้คมตามวิธีการตั้งแต่ข้อ 1-4 ตามความเหมาะสม ทดสอบความคมอีกครั้ง

การลับมีดกรีดยางเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ให้ทำการลบคมมีดบริเวณพุงมีด โดยใช้หินหยาบถูจากตัวมีดด้านนอกไปหาตัวมีดด้านใน(ถูไปอย่างเดียว)โดยให้มีระยะห่างจากคอเดือยมีดสัก 1 เซ็นติเมตร เพื่อป้องการคมมีดบาดหน้ายางขณะกรีดยาง ขั้นตอนสุดท้ายก็ปัดมีดด้วยเศษผ้าหรือเศษหนัง เพื่อให้เศษหินและเศษเหล็กออกจากตัวมีด และเป็นการซับน้ำจากมีด ทำให้มีดสะอาดและแห้งสนิท ไม่ขึ้นสนิม พร้อมนำไปใช้งาน ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแล้วสามารถใช้กรีดได้ 250-500 ต้น จึงทำการลับหินละเอียดเพื่อเพิ่มความคมให้มีด เพื่อการกรีดต่อ ๆ ไป