ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวน้ำยางและแปรรูปผลผลิต การลับมีดกรีดยางด้วยหินหยาบหรือหินกลาง
การลับมีดกรีดยางด้วยหินหยาบหรือหินกลาง PDF พิมพ์
การแปรรูป - อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวน้ำยางและแปรรูปผลผลิต
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:15 น.

การลับมีดกรีดยางด้วยหินหยาบหรือหินกลาง

มีขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้

1.การลับตัวมีดด้านนอก

การลับตัวมีดกรีดยาง

ให้วางมีดตามภาพ ใช้มือซ้ายประคองที่สันตอกลิ้นให้ตัวมีดด้านนอกตั้งอยู่ในแนวระดับ(อาจหาเศษไม้มาอัดรองก็ได้) วางหินหยาบบนมีดโดยให้ด้านหนาของหินหยาบอยู่ด้านคมมีด(ด้านซ้ายมือ) วางนิ้วชี้และนิ้วกลาง(บางคนอาจแถมนิ้วนางไปด้วยก็ได้) ถูหินไปด้านหน้าและถอยกลับไปมาโดยแนบหินให้แนบสนิทกับตัวมีดด้านนอก(ห้ามตะแคงหิน หรือห้ามยกหินโดยเด็ดขาด การเพิ่มน้ำหนักการกดให้มากกว่าทางด้านคมมีดสามารถทำได้) แม้ตัวหินจะวางไม่เต็มตัวมีด ก็ให้ถูหินไปมาและให้ทั่วตัวมีดโดยสม่ำเสมอ แนวการถูจะต้องขนานไปกับตัวมีด อ้อ! ขณะถูต้องนำหินไปจุ่มน้ำบ้างนะ

เมื่อถูไปสักพักก็จะเห็นรอยถูบนตัวมีดขาวขึ้น แต่สันคลองมีดจะไม่โดนหิน จึงยังคงเป็นสีเดิม ๆ อยู่ รอยถูบนตัวมีดจะเข้ามาใก้ล ๆ สันคลองมีดมากขึ้นเรื่อย ๆ และจะหยุดอยู่ใก้ล ๆ แนวสันคลองมีด หากเราตะแคงมีดดูให้พอดีกับมุมแสง ก็จะเห็นแนว ๆ หนึ่งขนานไปกับสันคลองมีด (แนวนี้อาจไม่ตรงแบบไม้บันทัดแต่ควรเป็นแนวที่พอดูได้ว่าขนานไปกับสันคลองมีด) แนวนี้เป็นรอยต่อระหว่างตัวมีดด้านนอกที่เราลับผ่านมาเมื่อสักครู่กับสันคลองมีดที่ยังไม่โดนหิน นั่นเอง บางคนอาจพูดในขั้นตอนนี้ว่า “ลับจนเกิดเส้นตรง 1 เส้น” ก็คือแนวเดียวกันนั่นเอง(ดังภาพด้านบน) ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาประมาณ 40 นาทีหรืออาจมากกว่าเล็กน้อยขึ้นอยู่กับมีดแต่ละยี่ห้อ, ความแข็งแรง และความขยันในการลับของแต่ละคน

มีดบางยี่ห้อ อาจทำมาในลักษณะที่มีเดือยมีดมาแล้ว ก็จะดีไปอย่าง แต่หากยังไม่มีเดือยมีดมาก่อน ก็ให้ทำการลับด้านนี้จนกระทั่งคมมีดค่อย ๆ บางลงจนมีรอยทำท่าจะหลุดนิดหนึ่ง จึงหยุดลับด้านนี้(เมื่อทำการแต่งมีดในขั้นตอนสุดท้าย รอยคมมีดที่หลุดไปจะส่งผลให้เกิดเป็นเดือยมีดขึ้นมา นั่นเอง)

สิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับหินหยาบในขั้นตอนนี้ก็คือ ในขณะลับมีด การชักหินกลับมา หากมากเกินไปหินอาจหลุดพ้นจากมีดมากระทบพื้นและอาจหักได้ นอกจากนี้ เมื่อการลับมาถึงขั้นนี้ หินของเราจะเริ่มสึก เราอาจใช้หินมากกว่าหนึ่งด้าน แต่ไม่ควรใช้ทุกด้าน เราต้องเหลือหินไว้หนึ่งด้าน(หรือครึ่งด้าน)ที่ยังเรียบดีและไม่สึกเพื่อรอใช้ในขั้นตอนการแต่งสันคลองมีด หรือก็จะเป็นขั้นตอนการแต่งเดือยมีดก็ว่าได้

2.ลับแก้มมีดด้านนอก

การลับมีดกรีดยาง

ให้วางมีดในลักษณะยืนขึ้น หรือโดยให้ด้ามมีดและแนวสันคลองมีดตั้งฉากกับพื้น เฉพาะขั้นตอนนี้ ถ้าพื้นเป็นปูนหรือหิน(ไม่เป็นไม้ )ก็ให้หาไม้กระดานมารองเพื่อป้องกันหินสึก(หากหินโดยพื้น) จากนั้นก็ให้วางหินหยาบแนบกับแก้มมีดด้านนอก ลองสังเกตุการแนบของมีดในบริเวณหูมีดให้ดี ควรมีระยะห่างไว้นิดหนึ่งซึ่งเมื่อเราลับเข้าไปแล้วหินจะเข้าถึงหูมีดพอดี(ทำให้มีดสวยเพราะมีหูอยู่) เมื่อเข้าใจระยะที่หูมีดแล้วก็ถูกหินไปมาโดยต้องแนบกับแก้มมีดสนิท ไม่ตะแคงหิน แต่การเพิ่มน้ำหนักให้มากกว่าทางด้านคมมีดสามารถทำได้ ถูหินให้สม่ำเสมอตลอดแก้มมีดโดยเลื่อนหินขึ้นลงบ้างเพราะหินอาจมีขนาดเล็กกว่ามีดเล็กน้อย  การลับแก้มมีดด้านนอกจะมีเสียงดังมากกว่าการลับด้านอื่น ๆ พอสมควร

ถูไปจนกระทั่งแก้มมีดเรียบ ซึ่งก็จะเกิดเป็นรอยหรือแนวเส้นที่ขนานไปกับสันคลองมีดเหมือนดังขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการลับด้านนี้จนกระทั่งคมมีดค่อย ๆ บางลงจนมีรอยทำท่าจะหลุดนิดหนึ่ง จึงหยุดลับด้านนี้(เมื่อทำการแต่งมีดในขั้นตอนสุดท้าย รอยคมมีดที่หลุดไปจะส่งผลให้เกิดเป็นเดือยมีดขึ้นมา)
หากลับถูกต้องผลที่ได้คือเมื่อยกมีดขึ้นมามองให้ตรงกับแนวหรือมุมของแสงก็จะเห็นแนวสันคลองมีดเกิดขึ้น(รอยที่ยังไม่โดนหิน) เส้นตรงหรือแนวที่เกิดขึ้นใหม่ควรมีระยะห่างจากแนวกึ่งกลางสันคลองมีดเท่า ๆ กันกับในขั้นตอนที่ 1

3.ลับตัวมีดด้านใน

การลับมีดกรีดยาง

ให้วางมีดในแนวราบ วางหินหยาบโดยให้ขอบหินด้านที่บางกว่าเข้าหาคลองมีด ดังรูป ลับมีดโดยการถูหินไปมา กะว่าให้รอยถูเริ่มที่กลาง ๆ ตัวมีดด้านในก็ได้ โดยให้หินสัมผัสในคลองมีดบ้าง แต่ไม่ต้องโดนคลองมีดทั้ง 100 % ห้ามยกหินขึ้นเพื่อไปซุ่มคมมีด เมื่อลับไปสักพักให้ลองสังเกตุบริเวณรอยที่ลับกับรอยที่อยู่ติดคมมีดซึ่งยังไม่โดนหิน เราจะเห็นเป็นแนวรอยลับ(มีด)อยู่ เมื่อเราลับต่อไปด้วยความซื่อสัตย์(ไม่แอบยกหิน) แนวรอยลับนี้จะค่อย ๆ เข้าใก้ลคมมีดเข้าไปเรื่อย ๆ ให้ลับไปจนแนวรอยลับเริ่มที่จะถึงคมมีด การลับด้านนี้ นอกจากจะถูกตรงไปมาแล้ว ก็อาจสลับด้วยการถูแบบเลื่อนหินเป็นวงด้วยก็ได้ แต่แนวการหมุนวนควรออกจากเดือยมีด(ทวนเข็มนาฬิกา) การลับแบบนี้ก็จะทำให้เราได้มีดที่เรียบตลอดจากกลาง ๆ ตัวมีดจนถึงคมมีด ครับ

4.การลับแก้มมีดด้านใน

การลับมีดกรีดยาง

ให้ลับในลักษณะเดียวกับขั้นตอนที่ 3 มันคล้าย ๆ กัน เพียงแต่ว่าด้านนี้มันไม่ยาวเหมือนตัวมีดด้านใน ครับ

5.ลับคลองมีด
การลับหรือแต่งคลองมีดทำได้โดยใช้ขอบด้านบางของหินหยาบถูในคลองมีด ไม่ต้องถูมาก เอาแค่ให้รอยสีดำ ๆ พอหายไปก็พอ การถูก็ถูไปมาตรง ๆ ไม่ต้องยกหิน หากถูมากในขั้นตอนนี้จะทำให้เดือยมีดหลุดหายไปเลย ครับ ต้องระวัง!

6.ลับและแต่งสันคลองมีด-เดือยมีด

การลับมีดกรีดยางเมื่อเราลับมาครบทั้ง 4 ด้านกับอีก 1 คลองมีดแล้ว ก็ถือว่าใก้ลเส้นชัยเต็มทีแล้วครับ ขั้นตอนการลับและแต่งสันคลองมีดซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดเดือยมีดตามมาด้วย นั่นเอง ก่อนจะลงมือในขั้นตอนนี้ ให้เรามาพิจารณาเส้นข้าง ๆ แนวสันคลองมีดซึ่งตอนนี้จะมีอยู่ 2  เส้น คือบนตัวมีดด้านนอก 1 เส้น  และบนแก้มมีดด้านนอกอีก 1 เส้น หากลับได้ดีก็จะเห็นแนวทั้งสองเส้นนี้ขนานกันไปจนสุดสันมีด ลองเอานิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ไปลูบที่เส้นทั้งสอง จะรู้สึกได้ว่าเหล็กบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นเหลี่ยม ๆ หนา ๆ ยังไม่โค้งมน หากสังเกตุที่เดือยก็ยังเห็นเป็นเหลี่ยม และหนา ๆ เช่นกัน สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือทำให้คลองมีดโค้งมน นั่นเอง ซึ่งก็จะส่งผลให้เดือยโค้งมน(แบบเล็บนิ้ว)

 

การลับมีดกรีดยาง

วิธีทำก็คือให้จับด้ามมีดด้วยมือซ้ายให้ด้ามมีดชี้ขึ้นด้านบนตรง 90 องศา(ประมาณเอา) ซึ่งก็จะทำให้สันคลองมีดอยู่ในแนวดิ่ง 90 องศาด้วยเช่นกัน โดยหันสันคลองมีดเข้าหาตัวเรา พิจารณาหินหยาบด้านที่เรียบที่สุดหรือด้านที่เราเหลือไว้ 1 ด้าน นำหินหยาบมาทาบกับแก้มมีดด้านนอก(ภาพบน-ซีกซ้าย)ให้หินชี้ตั้งฉากกับตัวเรา เริ่มถูไปมาและเริ่มหมุนมีดช้า ๆ สม่ำเสมอในขณะที่สันคลองมีดยังตั้งตรง หมุดมีด(ห้ามหมุนหิน)จนตัวมีดด้านนอกมาแนบกับหิน แล้วหมุนมีดกลับทันทีอย่างช้า ๆ และสม่ำเสมอ ขณะที่ตัวมีดด้านนอกแนบสนิทกับหิน และขณะที่แก้มมีดด้านนอกแนบสนิทกับหิน ไม่ต้องถูมาก ให้หมุนมีดทันทีเพราะด้านดังกล่าวทั้งสองด้านของมีดถูกลับไว้อย่างเพียงพอในขั้นตอนที่ผ่าน ๆ มาแล้วนั้นเอง

ให้ลับหรือทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนสันคลองมีดโค้งมน และเราก็จะได้เดือยมีดที่โค้งมนเหมือนเล็บนิ้วมือตามที่ต้องการ จากนั้นให้ทดสอบความคมของมีดกรีดยางด้วยการนำเดือยมีดมาจิกเฉียง ๆ ลงบนเล็บหัวแม่มือแล้วทดลองลากมีดเข้าหาตัวเรานิดหนึ่ง ถ้ามีดลื่นแสดงว่ามีดยังไม่คม ให้ทำขั้นตอนที่ 6 เพิ่มเติม หากลากแล้วมีดจิกติดเล็บดี ก็แสดงว่ามีดคมแล้ว พร้อมที่จะนำไปลับด้วยหินละเอียด ต่อไป

ที่ีมา: http://www.live-rubber.com

И "мультфильмы на английском на английском скачать"действительно, эта рыба ее постоянный спутник.

Огромные "скачать на телефон книгу сталкер скачать"ворота были накрепко заперты, привратник скрылся "принс персии игра скачать бесплатно"в своей сторожке, а это означало, что все обитатели уже "игра гта скачать на psp"дома.

Теперь негр говорил шепотом "роман скачать книгу"и неслышно скользил вокруг ствола.

После "скачать драйвера для веб камера asus"обеда к ним подсел какой-то солдат и "динамо динамо скачать"предложил сделать за пять крон флегмону и заражение "властелин колец игра скачать возвращения короля"крови.

В небольшой роще, "песни про ангелов скачать"последней в долине, Карлос остановился.

Да "Скачать картинки виндовс"провались я к самому дьяволу в преисподнюю, если на тебя возвожу поклеп!

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 18:29 น.