ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวน้ำยางและแปรรูปผลผลิต มีดกรีดยางและวิธีลับมีดกรีดยาง
มีดกรีดยางและวิธีลับมีดกรีดยาง PDF พิมพ์
การแปรรูป - อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวน้ำยางและแปรรูปผลผลิต
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:04 น.

มีดกรีดยางและวิธีลับมีดกรีดยาง

          มีดกรีดยางที่เกษตรกรชาวสวนยางพารามากกว่า 20 ประเทศที่ปลูกยางพารา รวมทั้งประเทศไทยด้วยนิยมใช้ในการเก็บเกียวผลผลิตน้ำยางจากต้นยางพารา หรือ “กรีดยาง” มาเป็นเวลามากกว่า 100 ปีแล้ว เรียกกันว่า “มีดเจ๊ะบง” หรือ Jebong โดยการกรีดยางด้วยมีดเจ๊ะบงจะเป็นการใช้แรงจากส่วนของข้อมือเพื่อกระตุกให้คมมีดเฉือนเปลือกยางด้วยความเร็วเพื่อให้เปิดท่อน้ำยางไปตามรอยกรีด  มีดเจ๊ะบงเป็นมีดกรีดยางที่ใช้สำหรับกรีดลง ไม่สามารถกรีดขึ้นด้านบนได้ มีดที่กรีดขึ้นด้านบนได้เรียกว่า “มีดเก๊าท์”

         ในปัจจุบันนี้ แม้จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับมีดกรีดยางแบบอื่น ๆ บ้าง เช่น มีดกรีดยางแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งคิดค้นและผลิตโดยคนไทย ก็ยังอยู่ในระยะทดลอง และยังไม่พบรายละเอียดถึงเทคนิคการทำงานของมีดดังกล่าวในด้านต่าง ๆ ในทรรศนะของผู้เขียนเองเชื่อว่า มากกว่า 100 ปีที่ผ่านมา แม้เทคโนโลยีอื่น ๆ จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปมากมาย แต่สำหรับมีดกรีดยางแล้ว คงอีกนานพอสมควรที่จะมีมีดกรีดยางชนิดอื่นเข้ามาทดแทนมีดกรีดยางที่เรียกว่า “มีดเจ๊ะบง” ได้

        การกรีดยางที่ถูกต้องมีผลดีต่อสวนยางพาราของเราอย่างไร การจะกรีดยางให้ถูกต้องได้ตามความต้องการต้องมาจากการลับมีดที่ถูกต้อง ก่อนการลับมีด เราต้องมาทำความรู้จักกับส่วนต่าง ๆ ของมีดกรีดยางกันก่อน (ในที่นี้จะขอแนะนำเฉพาะมีดเจ๊ะบง ซึ่งเป็นมีดที่ใช้กรีดยางหน้าต่ำ(หรือหน้าธรรมดานั่นเอง)หรือหน้าสูงก็ได้เช่นกัน แต่กรีดในลักษณะกรีดลง) เพราะเวลาเราพูดถึงส่วนใด ๆ ของมีด ก็จะได้เข้าใจตรงกัน

ส่วนประกอบของมีดเจ๊ะบง

วิธีการลับมีดกรีดยางหรือมีดเจ๊ะบง

ก่อนการลับมีดกรีดยางก็ต้องนำน้ำใส่ขันหรือใส่ถังพอสมควร นำหินหยาบและหินละเอียดแช่น้ำไว้สัก 5-10 นาที หรือมากกว่าก็ได้ และควรเตรียมที่นั่งให้เหมาะสม เพราะต้องใช้เวลานานพอสมควร หากไม่รีบก็ลับไปวันละนิดก็ได้ ไม่เมื่อยมือ จากนั้นลองหยิบหินหยาบมาพิจารณาดู จะพบว่าด้านหนึ่งหนา ด้านหนึ่งบาง ขอบหินโค้งมน สำหรับหินละเอียดหากว่าขอบหินยังไม่โค้งมน ก็ให้ใช้สันมีดขูดหรือแต่งให้โค้งมน เพราะต้องใช้แต่งหรือลับในคลองมีดด้วย สำหรับลำดับการลับ ครั้งแรกจะลับด้วยหินหยาบ เมื่อมีดคมแล้วก็ลับด้วยหินละเอียด และครั้งต่อ ๆ ไปก็ใช้เฉพาะหินละเอียด เท่านั้น

ขั้นตอนการลับด้วยหินหยาบ มีลำดับการลับ ดังนี้
1.ลับตัวมีดด้านนอก
2.ลับแก้มมีดด้านนอก
3.ลับตัวมีดด้านใน
4.ลับแก้มมีดด้านใน
5.ลับคลองมีด
6.ลับและแต่งสันคลองมีดพร้อมเดือยมีด

ขั้นตอนการลับด้วยหินละเอียด มีลำดับการลับ ดังนี้
1.ลับตัวมีดด้านนอก และลับแก้มมีดด้านนอก
2.ลับตัวมีดด้านใน
3.ลับแก้มมีดด้านใน
4.ลับคลองมีด
5.ลับและแต่งสันคลองมีด(เดือยมีด)

รายละเอียดแต่ละขั้นตอนจะกล่าวในลำดับถัดไป

 ที่ีมา: http://www.live-rubber.com