ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

วิธีปลูกสร้างแปลงกิ่งตายาง วิธีการปลูกสร้างแปลงกิ่งตายาง
วิธีการปลูกสร้างแปลงกิ่งตายาง PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - วิธีปลูกสร้างแปลงกิ่งตายาง
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:13 น.

 วิธีการปลูกสร้างแปลงกิ่งตายาง

           วิธีการปลูก การปลูกสร้างแปลงกิ่งตายางสามารถปลูกสร้างได้ 3 วิธี คือ
                 

                                  1 ปลูกด้วยเมล็ดและติดตา 
                                 

                                  2 ปลูกด้วยต้นยางชำถุง 
                 

                                  3 ปลูกด้วยต้นตอตา
 

ส่วนวิธีการปลูกนั้นก็เหมือนกับการปลูกสร้าสวนยางทั่วไป ควรผลิตมากน้อยเท่าไร กรณีที่ปลูกหลายๆพันธุ์  จะต้องแบ่งเนื้อที่และเว้นระยะห่างในแต่ละพันธ์ให้ชัดเจน ที่สำคัญควรจะต้องมี การปักป้ายแสดงชื่อของพันธุ์ยางแต่ละพันธุ์ด้วยเพื่อป้องกันความสับสน

                  เชิญเกษตรกรแลผู้สนใจ ชมวีดีโอ เรื่องติดตาเขียว

 

                      

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:55 น.