ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

พันธุ์ยางที่นิยมใช้ปลูกในประเทศไทย การเลือกพันธุ์ยาง
การเลือกพันธุ์ยาง PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - พันธุ์ยางที่นิยมปลูกในประเทศไทย
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:59 น.


การเลือกพันธุ์ยาง 

             เกษตรกรต้องการพันธุ์ยางแบบที่ให้ผลผลิตสูง หรือเจริญเติบโตดึ ลองเลือกดูว่าพันธุ์ยางในกลุ่มใหนที่เหมาะจะนำมาปลูก สามารถแบ่งพันธุ์ยางเป็นกลุ่ม ดังนี้
           - พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูง
           - พันธุ์ยางที่มีการเจริญเติบโตดี
           - พันธุ์ยางที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
           - พันธุ์ยางที่ต้านทานโรคในพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรงดี