ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

เว็บบอร์ด การเตรียมตัวส... เกษตรกรได้รับ...
 กระดานสนทนา :: การเตรียมตัวสู่ กยท.
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   [ลงทะเบียน]  เข้าสู่ระบบ
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
 หัวข้อกระทู้ :เกษตรกรได้รับอะไรจากการ.. 18-09-2015 15:24:51 
admin
ลงทะเบียนเมื่อ: 05-04-2011 20:28:39
ตอบ: 5
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

สกย. เป็นองค์กรเคียงคู่เกษตรกรชาวสวนยางไทยมาตลอด ๕๔ ปี ในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงจาก สกย. เป็นหน่วยงานใหม่ที่ใหญ่ขึ้น ด้วยความคาดหวังที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยางในประเทศสู่ระดับโลก แล้วเกษตรกรชาวสวนยางผู้เป็นเสมือนต้นน้ำขององค์กรจะได้รับอะไรบ้าง จากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 23-09-2015 10:01:42 
0641
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 2
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

ได้รับสวัสดิการ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 23-09-2015 10:04:18 
3434
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:43
ตอบ: 8
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

สวัสดิการที่เกษตรกรจะได้รับควรมีอะไรบ้าง ???????
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 23-09-2015 10:34:06 
2162
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

คงต้องกำหนดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในส่วนของสวัสดิการที่เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ต่อไป
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 23-09-2015 11:54:31 
3434
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:43
ตอบ: 8
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยคะ ต้องมีการกำหนดรูปแบบและสวัสดิการของเกษตรกรที่เห็นเป็นรูปธรรม และต้องสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดีมากขึ้นอย่างแท้จริง
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 23-09-2015 11:59:48 
2597
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 24-09-2015 08:11:52 
3433
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:45
ตอบ: 5
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

คิดว่าตอนนี้สิ่งที่เกษตรกรต้องการที่สุด คือการแก้ปัญหาราคายาง
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 24-09-2015 08:27:59 
2809
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

เกษตรกรได้รับความมั่นคงในการทำอาชีพสวนยางยางพาราเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 24-09-2015 09:11:48 
3299
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:40
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

เป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะนำวัสดุ ยางพารามาเป้นวัสดุในการทำถนน หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

โดยกำหนดให้หน่วยงานทำการวิจัย และสงเสริมอย่างจริงจัง

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 24-09-2015 10:09:30 
3634
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:43
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

เกษตรกรจะมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพทำสวนยางเพิ่มมากขึ้น
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 24-09-2015 12:51:38 
3070
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

ขอชวนคิด พิจารณาเพิ่มเติมต่ออีกนิดนึง ในฐานะส่วนหนึ่งของกลไก

"เรา ต้องทำอะไร อย่างไร ให้เกษตรกร ได้รับอะไรๆ ที่ว่ามา จริงๆ" ค่ะ

ปล. ดีใจที่มีหัวข้อกระทู้นี้นะคะ เพราะ (คิดเอาเอง) ว่ามีคนเป็นห่วงเกษตรกรอยู่คะ

ขอบคุณคะSmile

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 29-09-2015 09:53:18 
0725
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 2
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐมากขึ้นกว่าเดิม

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 29-09-2015 09:53:22 
0725
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 2
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐมากขึ้นกว่าเดิม

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 29-09-2015 10:44:32 
3844
ลงทะเบียนเมื่อ: 19-03-2015 12:47:52
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

จะช่วยทำให้ราคายางพาราของเกษตรขึ้นได้หรือเปล่า
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 29-09-2015 14:55:00 
3434
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:43
ตอบ: 8
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

หวังเป็นอย่างยิ่งเลยคะ ว่ากยท.จะช่วยให้ราคายางดีขึ้น
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 29-09-2015 14:58:07 
3433
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:45
ตอบ: 5
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

ราคายาง คือหัวใจความอยู่ดีกินดีของเกษตรกรชาวสวนยาง และส่งผลกระทบไปยังชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรด้วย
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 29-09-2015 15:01:56 
3434
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:43
ตอบ: 8
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

อนาคตยางพาราประเทศไทย อยู่ในความรับผิดชอบ กยท.เพียงผู้เดียว
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 29-09-2015 15:02:45 
3434
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:43
ตอบ: 8
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรากำลังรับผิดชอบความคาดหวังของเกษตรกรชาวสวนยางไว้ทั้งหมด
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 29-09-2015 15:06:56 
3702
ลงทะเบียนเมื่อ: 19-03-2015 12:47:50
ตอบ: 3
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

การเพิ่มมูลค่ายางพาราเป็นสิ่งที่ชาว กยท. ตื่นตัวกันมาก และเร่งทำให้สัมฤทธิ์เร็วที่สุด
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจาก.. 29-09-2015 15:09:29 
3703
ลงทะเบียนเมื่อ: 19-03-2015 12:47:51
ตอบ: 2
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เกษตรกรได้รับอะไรจากการเปลี่ยนแปลงเป็น กยท.

มีการวิจัยพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าจากสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก หากสามารถนำความรู้นั้นมาต่อยอดในเชิงธุรกิจ จะช่วยเรื่องราคายางพาราได้เป้นอย่างดี
IP Logged
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า # 


Powered by ccBoard