ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

เว็บบอร์ด การเตรียมตัวส... กยท. มีแผนบริห...
 กระดานสนทนา :: การเตรียมตัวสู่ กยท.
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   [ลงทะเบียน]  เข้าสู่ระบบ
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
 หัวข้อกระทู้ :กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เ.. 18-09-2015 15:15:59 
admin
ลงทะเบียนเมื่อ: 05-04-2011 20:28:39
ตอบ: 5
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

เมื่อเป็น กยท.แหล่งรายได้มาจากเงิน CESS และการทำธุุรกิจอุตสาหกรรมยาง ในขณะที่พนักงานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แล้วเราจะมีแผนบริหารองค์กรอย่างไร เพื่อเพิ่มรายได้ที่แน่นอนและให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 23-09-2015 10:17:04 
peema
ลงทะเบียนเมื่อ: 23-09-2015 02:09:41
ตอบ: 2
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

1.เน้นการวิจัย เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา แทนการวิจัยด้านการเพิ่มผลผลิต (อันนี้ต้องทำใจเพราะต้องลงทุนเยอะและไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มทุน แต่มีความจำเป็นอยากมากต้องทำ)โดยขั้นต้นอาจนำเอาผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเอามาทำจิงในเชิงธุรกิจ 2.สร้างทีมด้านธุรกิจที่เข้มแข็ง (ด้านนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนของ กยท. เนื่องจากบุคลากรเดิมมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ค่อนข้างน้อย แต่ในอนาคต ด้านนี้จะเป็นกำลังหลักให้กับกยท.ในการสร้างรายได้) 3.สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความต้องการทำงานให้ กยท. ต่อไป (พนักงานถือว่าเป็นกลไกลสำคัญในการผลักดันองค์ให้อยู่ได้อย่างยังยืน การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความต้องการทำงานให้ กยท.ต่อไปเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับส่วนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมถึงสวัสดิการต่างๆด้วย) ใครมีความคิดเห็นยังไง แลกเปลี่ยนกันนะ
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 23-09-2015 13:23:38 
2416
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ยีดถือเกษตรกรชาวสวนยางเป็นจุดศูนย์กลาง
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 23-09-2015 13:37:11 
0481
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นว่าจะบริหารจัดการองค์กร กยท. อย่างไร  เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน   ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์นะครับ

 

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 23-09-2015 14:11:36 
2903
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

กยท.มีแผนบริหารบุคลากรอย่างไร่เพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 23-09-2015 14:17:18 
2892
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

1.บริหารคนโดยการจัดบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง

2.บริหารเงินโดยการจัดสรรเงินและทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงองค์กร นอกจากนี้ยังต้องบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีอยู่ให้สามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน

3.บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรมีความมั่นคงและมีความสำคัญเป็นหน่วยงานที่ขาดไม่ได้ของประชาชน

4.เป็นองค์กรที่สุจริตไม่มีการคอร์รัปชั่น

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 23-09-2015 14:40:40 
2749
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

1.บริหารคนโดยการจัดบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 23-09-2015 14:45:53 
3001
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

1.บริหารคนโดยการจัดบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง

2.บริหารเงินโดยการจัดสรรเงินและทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงองค์กร นอกจากนี้ยังต้องบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีอยู่ให้สามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 23-09-2015 14:51:40 
2574
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

น่าจะมีการวางแผนที่เป็นระบบ โดยเฉพาะเกี่ยวกับในการจัดการองค์กร โดยยึดหลักการทำงานแบบบูรณาการ และหลักยึดคุณธรรม
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 23-09-2015 14:58:34 
3263
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:40
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

     กยท. จะต้องเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาตามความประสงค์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ไม่ว่าทั้งในและต่างประเทศ  โดยเริ่มมองตั้งแต่ต้นน้ำนั่นหมายถึงเกษตรกรจะต้องเริ่มปลูกสร้างและมีสวนยางที่ให้ทั้งปริมาณและคุณภาพของน้ำยาง เมื่อมาถึงขั้นการแปรรูปเบื้องต้นก็จะมี หน่วยงงานของกยท.เป็นผู้ผลิตหรือรับซื้อผลผลิต  หลังจากนั้นก็ผลิตเป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายโดยมี barnd ของตัวเอง  ซึ่งเป็นสิ้นค้าที่เป็นที่ต้องการของทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งผลตอบแทนที่ได้ก็จะกลับมาสนองตอบความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 23-09-2015 15:01:55 
2505
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 

   ต้องมีความจริงใจกับเกษตรกรชาวสวนยาง

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 23-09-2015 15:04:08 
3415
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:44
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

สรุปปัญหาหลักขององค์กร  แล้วร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 23-09-2015 15:05:43 
0524
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ให้เสมือนว่าเกษตรกรเป็นเจ้าของ กยท.

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 23-09-2015 15:31:02 
3420
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:43
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

1.เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

2.การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นธรรม

3.มีหน่วยธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อหารายได้สู่องค์กร

4.การจัดหารายได้จากการจำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

5.การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถในหน่วยธุรกิจ

6.การจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การผลิตในราคาที่เป็นธรรมแก่สถาบันเกษตรกร

7.การทำธุรกิจสถาบันเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ

8.การจัดตั้งบริษัทลูกที่สามารถหารายได้จากธุรกิจยาง ธุรกิจปุ๋ย ได้

วิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน

9.ดำเนินการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือมาตรการประหยัด

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 23-09-2015 15:59:15 
0919
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

เป็นองค์กรที่สุจริตไม่มีการคอรัปชั่น
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 24-09-2015 10:32:04 
3421
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:43
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

บริหารบุคลากร ให้ครบ 3 เก่ง คือ เก่งงาน เก่งคน เก่งความคิด เพื่อพัฒนาเป็นบุคลากรทดแทนได้
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 24-09-2015 16:00:40 
3422
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:43
ตอบ: 2
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนะคติที่ในการทำงานทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและต่อองค์กร พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์การที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และการพัฒนาสวนสงเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา และด้านการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่องค์กรและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 25-09-2015 10:32:32 
3657
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:43
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

กยท.มีการบริหารจัดการที่เป็นขั้นเป็นตอนในการพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำความรู้มาประยุกต์ต่อยอดในด้านต่างๆ เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 25-09-2015 11:12:17 
3658
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:43
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

มีการบริหารจัดการองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความมั่นคงและยั่งยืน
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 25-09-2015 12:53:03 
1072
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

สร้างจิตสำนึก ซื่อสัตย์ โปร่งใส
IP Logged
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า # 


Powered by ccBoard