ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

เว็บบอร์ด การเตรียมตัวส... ตอบ:กยท. มีแผนบ...
 กระดานสนทนา :: การเตรียมตัวสู่ กยท.
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   [ลงทะเบียน]  เข้าสู่ระบบ
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 30-09-2015 14:53:47 
3567
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-02-2015 12:46:45
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

กยท.มีการบริหารโดยยืด ทฤษฎีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) โดยมุ่งเน้นบริหารจัดการองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถพักดันเศรษฐกิจยางพาราให้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โลก โดยที่ไม่กระทบต่อสิ่งเเวดล้อมที่มีอยู่ในประเทศ การบริหารในลักษณะนี้ข้าพเจ้าคิดว่า จะทำให้องค์กร สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 30-09-2015 15:34:13 
2921
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

เข้าใจ โปร่งใส ใจกว้าง สร้างนวัตกรรม
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 01-10-2015 09:57:29 
0532
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 องค์กรควรจัดระบบการบริหารในทุกด้าน ให้มีความสัมพันธ์กัน  และให้ความมั่นใจและมั่นคงแก่เจ้าหน้าท่ีทุกคน ต้องมีแหล่งรายได้ท่ี่ชัดเจน  รูปแบบการเป็นองค์กรท่ี่ประกอบธุรกิจโดยอยู่ภายใต้กำกับของรัฐบาล เป็นเสมือนต้องดำเนินนโยบายตามรัฐบาลสั่งการ  ทำให้องค์กรตัดสินใจโดยมืออาชีพโดยตรงไม่ได้  หากจะให้องค์กรอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น รัฐบาลต้องให้อิสระในการบริหารและสนับสนุนองค์กรในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นองค์กรมหาชนต่อไป
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 01-10-2015 10:02:02 
3006
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

เพิ่มรายได้เข้ากยท.ไม่ว่าจะทางไหนควรเร่งดำเนินการเพื่อรองรับพนักงานที่เพิ่มขึ้น เช่น

1. หน่วยการทำธุรกิจด้านตลาดยาง ทั้งส่งออกและจำหน่ายในประเทศ (เหมือนบริษัทยักษ์ใหญ่ของเจ้าสัวท่านนึงที่กินรวบทุกทาง) แต่ของเราเน้นแบ่งผลกำไรให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร, ธุรกิจขายสินค้า ปัจจัยการผลิตครบวงจร และธุรกิจอื่นๆที่สามารถทำกำไรได้ ฯลฯ  และการเปลี่ยนสำนักงานการยางทั่วประเทศทุกๆหน่วย ให้มีหน้าร้านเหมือนธกส.เหมือนไปรษณีย์ไทย และควรตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ ที่เข้าไปมีระบบการเงิน สินเชื่อ การขนส่ง การขายปัจจัยการผลิต จำหน่ายของที่กยท.ผลิตขึ้น และสินค้าอื่นๆที่สามารถทำกำไรเข้ากยท. (จะได้ไม่เสียค่าแอร์ฟรีให้การไฟฟ้า)

2. การเก็บเงินCESS ให้เพิ่มขึ้น ควรตั้งด่านเก็บเงินCESSทุกๆชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทุกภาค เพื่อรองรับAEC และจะได้จัดเก็บเงินCESSได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งปัจจุบันมีการลักลอบตามตะเข็บชายแดนอยู่มาก ตัวอย่างภาคเหนือเช่น อ.เชียงของ จ.เชียงราย,อ.แม่สอด จ.ตาก,อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ฯลฯ ,จัดตั้งหน่วยลาดตระเวณป้องกันการลักลอบขนสินค้ายางพาราข้ามประเทศ

3. การตั้งหน่วยคล้ายธนาคาร(หากทำได้ ลักษณะคล้ายธกส.)ที่ให้สินเชื่อเกษตรกร ,การลงทุน ควรจัดกองที่ทำหน้าที่เป็นนักลงทุน ทั้งในตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยลงทุนอื่นๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการหารายได้เข้ากยท.

4. หน่วยเก็บเกี่ยวผลผลิต  ควรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากสวนยางที่มีอยู่แล้วในความรับผิดชอบของอสย. สกย.และสถาบันวิจัยยาง (เดิม)และดำเนินการปลูกเพิ่ม ทั้งการเช่ารัฐระยะยาวในการปลูกสร้างสวนยาง ทำการเพาะยางเองทั้งระบบ และไม้อื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และหน่วยรับดูแลจัดการสวนยางทั้งระบบ  

5. ระบบโลจิสติกส์ กยท.ควรมีกองนี้โดยเฉพาะ โดยกองนี้ทำหน้าที่หลักคือ ขนส่งยางจากตลาดกยท. ไปยังจุดต่างๆ และรับจ้างจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มพ่อค้ายาง และอนาคตอาจมีบริการส่งพัสดุภัณฑ์(คล้ายๆไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์ไทย)

6. หน่วยแปรรูปอุตสาหกรรม กทย.ควรทำการแปรรูปยางทุกอย่างที่ตลาดต้องการ และต้องกล้าลงทุนซื้อเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูป เช่น ผลิตล้อรถยนต์ ผลิตถุงยางอนามัย ผลิตตุ๊กตายาง ฯลฯ 

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 01-10-2015 10:26:55 
test_rayong1
ลงทะเบียนเมื่อ: 01-10-2015 02:40:16
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการองค์กรที่มีจำนวนพนักงานมากขึ้น ไม่ใช่เรื่องง่าย  องค์กรที่มีพนักงาน สกย. อสย. และข้าราชการ จาก สวย. ที่มีวัฒนธรรมองค์กรต่างกัน มาหล่อหลอมรวมกัน ต้องใช้เวลา การรวมทรัพย์สิน การกำหนดโครงสร้าง ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน การคัดเลือกตัวแทนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้ตัวแทนที่แท้จริงที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและเพื่อผลประโยชน์ของชาวสวนยางที่แท้จริง องค็กยท.ควรมีแผนงานและแนวทางดังต่อไปนี้

1) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

2) การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม

 

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 01-10-2015 10:30:22 
test_rayong3
ลงทะเบียนเมื่อ: 01-10-2015 02:43:13
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

1.การติดตามประเมินผล

2.รระบบแรงจูงใจ และค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 01-10-2015 10:32:02 
test_rayong2
ลงทะเบียนเมื่อ: 01-10-2015 02:42:15
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

แผนบริหารอง์กรกยท.ควรมีการจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนวิสาหกิจที่ดี รวมถึงควรมีการตรวจสอบภายในและภายนอกองค์กรอย่างโปร่งใสและต่อเนื่องจึงจำนำพากยท.อยู่ได้อย่างนั่งยืน
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 01-10-2015 10:32:21 
test_rayong4
ลงทะเบียนเมื่อ: 01-10-2015 02:44:47
ตอบ: 2
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

1.การแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม

2.การแสวงหาโอกาส และรายได้ทางธุรกิจ

3.ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 01-10-2015 10:54:51 
test_rayong4
ลงทะเบียนเมื่อ: 01-10-2015 02:44:47
ตอบ: 2
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ขอเสริมต่ออีกนิดค่ะ การจะสร้างองค์กรกยท.ให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น สิ่งสำคัญคือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีการสนับสนุนบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน สนับสนุนปัจจัยต่างๆที่มีส่วนช่วยในการเรียนรู้ การสร้างงานที่มีคุณภาพ เปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และร่วมกันแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงเป้าหมายและความสำเร็จที่มุ่งหวังขององค์กร
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 01-10-2015 11:09:10 
0239
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

กระผมคิดว่าท้าทายผู้นำเราดีครับ!!! ว่าจะยั่งยืนได้อย่างไร.....

..พรบ.กยท. กำเนิดมาพร้อมกับ ทุน...สินทร้พย์...และบุคลากร...

***กยท.ต้องทำหน้าที่

1. ปลูกแทน

2. ทำธุรกิจ

3. บริหารจัดการองค์กร

4. ทำระบบตลาดให้มีเสถียรภาพ

ถ้าทำทั้ง 4 อย่างได้พร้อมๆกัน กยท.ยั่งยืนแน่ครับ... Embarassed Cool

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่าง.. 01-10-2015 11:31:37 
2935
ลงทะเบียนเมื่อ: 18-02-2010 21:55:29
ตอบ: 1
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

เราควรปรับปรุงคุณภาพของยางพารา รวบรวมผลผลิตยางโดยให้องค์กรเป็นศูนย์กลางในการส่งออก และแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร  (ควรสร้างความสามัคคีภายในองค์กรของหน่วยงาน กยท.) Laughing

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย.. 04-11-2016 03:58:34 
saby6005
ลงทะเบียนเมื่อ: 22-01-2016 14:59:27
ตอบ: 8
ที่อยู่
หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ตอบ:กยท. มีแผนบริหารอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ต้องปลูกฝังจิตสำนึกครับ บาคาร่า
IP Logged
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า # 


Powered by ccBoard