รูปภาพของAdmin
สอบเลื่อนระดับ
โดย Admin - อังคาร, 22 พฤศจิกายน 2016, 10:11AM
 
พนักงานที่มีรายชื่อให้ทำการศึกษาเพื่อพิจารณาเลื่อนระดับ
กรุณาทำการศึกษาเนื้อหาต่างๆ ภายในวิชา 
1) พ.ร.บ. กยท.
2) วินัยและบทลงโทษ 
โดยเมื่อทำการศึกษาจบ สามารถทำแบบทดสอบได้ ตั้งแต่ วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559
ซึ่งจะต้องผ่านที่ 60% 

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Voip:12327